Track changes


vara bungas: Kā zināms diplomātiski-eksotiskā veidā RU piedāvā ASV un NATO apspriešanai divus dokumentus : līgumu ar US un vienošanos ar NATO . Šodien  pakavēšos pie pēdējā dokumenta.

Viens labums no visas šīs līgumu taisīšanas birokrātijas ir nepašaubāms –  kamēr juristi vingros, karavīri pīpēs. Skaidrs arī kāpēc RU dzen procesu uz priekšu, jo uz vasaras sākumu viņiem jābūt skaidrībai, ko darīt ar tām dzelžu kaudzēm, kas sakrautas pie UA robežas nepiemērotos (kā domā pipars) vides apstākļos un personālu, kas Centrālā melnzemes reģiona dubļos morāli un fiziski degradējas, jo osetīnu krutka  omikronu neņem. Tāpat RU ņem vērā, ka old school ziema kombinācijā ar gāzes deficītu padara Rietumu sabiedrības atvērtākas dialogam. Domāju dzelži jebkurā gadījumā  paliks uz vietas pie robežas, bet personālam vai nu  jādod brīvdienas vai jāved kaujā. Kāds teiks, ka “līgumi ar RU nav papīra vērti…”, tas viss ir taisnība, bet ko mēs zaudējam kamēr apspriežam pantu redakcijas? Velkam tik garumā pa to laiku padišahs var nomirt*

RU izvēlēto tiesību aktu  projektu nodošanas veidu var saukt ne tikai par eksotisku, bet arī par tādu kas ir a) populistisks un  b) nav vērsts uz vienošanās panākšanu. Populistisku un propagandas efektu RU panāk ar žestu “re, kā mēs cenšamies novērst karu”, bet vienlaicīgi uz RU nodomu nenopietnību norāda tas, ka publika visās līgumslēdzēju valstīs tagad redz sākotnējo piedāvājumu un salīdzinās to ar fināla versiju. Tas nozīmē, ka NATO valstu valdībām nāksies apsvērt ne tikai pašu piedāvājumu, bet arī sabiedrības reakciju uz katru, pat mazāko,  piekāpšanos.  To pašu var teikt par RU, kas ar šo publiskošanu faktiski paziņo pārējiem līgumslēdzējiem, ka nepiekāpsies nevienā punktā, jo saprotiet 2024.gads nav aiz kalniem… tāpat QR kodi, pandēmija, sankciju ietekme ainu neuzlabo. Tā kā VB skatījumā “vot eto vot vsjo” nav par mierizlīguma ceļu meklēšanu, bet par refleksīvo kontroli.

Abu dokumentu projektu apspriešanas  jēga nav tajā, lai tos ņemtu par pilnu vai ievērotu, bet diskusija var uz laiku  mazināt pašreizejo spriedzi, vai dot kādus sekundārus labumus ( piem. lidojumu vai kuģošanas dekonfliktēšanas jomā) kā arī  iespējams ļaus RU iziet no klinča ar neskartu seju. Līdz nākamajam raundam.

* Austrumu gudrinieks Hodža Nasredīns savulaik esot uzņēmies desmit gadu laikā iemācīt padišaha ēzeli runāt. Ja tomēr ēzelis runāt neiemācītos, padišahs liktu nocirst Nasredīnam galvu. Kad kāds apvaicājās, vai tiešām Hodžam galvas nav žēl, tas atbildējis, ka gan jau desmit gadu laikā kaut kas notikšot – vai nu padišahs nomirs, vai arī ēzelis nosprāgs.

Tātad ņemsim pirmavotu “СОГЛАШЕНИЕ О МЕРАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО ДОГОВОРА” (hipersaite augstāk)  un  iesim pa punktiem, jo tie tiešā veidā attiecināmi arī uz mūsu drošību.

Preambula nav ievērības cienīga, jo ir standarta šādiem dokumentiem. Tomēr ievērības cienīga ir atsaukšanās uz “Кодекс поведения, касающегося военно-политических аспектов безопасности 1994 года”, ko RU ir piesmējusi gandrīz katrā kodeksa punktā. Pārbaudiet paši.

1.pants

[..] Участники обязуются не создавать условий или ситуаций, которые могли бы представлять или быть расценены в качестве угрозы для национальной безопасности других Участников. [..]

Tātad jebkas, ko viena puse vienpersoniski  uzskata vai deklarē, ka uzskata (tieši šādi “представлять угрозy/расценены в качестве угрозы“) par apdraudējumu savai nacionālai drošībai būtu otās puses vienošanās pārkāpums. Tas taču ir tieši tas, kas notiek šobrīd. Šodien RU šķiet, ka UA to apdraud, rīt tai šķitīs, ka  An-2 modernizācija NBS ir vērsta pret RU.

[..] придерживаясь обязательств по международному праву, в том числе содержащихся в межправительственных соглашениях по предотвращению инцидентов на море за пределами территориальных вод и в воздушном пространстве [..]”

Skan jauki, bet praktiski nelietojams punkts, jo doma šeit ir par  teritoriālo jūru ap Krimu. Piekritīs šim – piekritīs Krimas aneksijai, jo kur ap Krimu sākas vai beidzas RU teritoriālie ūdeņi? Nekur.

2.pants

Iespējams bezkaunīgākais pants.

[..] Для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций частники применяют механизмы срочных консультаций на дву- и многосторонней основе, включая Совет Россия-НАТО. [..]

Padomes “Krievija- NATO” darbība kopš 2008. gada augusta pārtraukta pēc NATO iniciatīvas. Atjaunot tās darbību bez nosacījumu izpildes? Par ko viņi mūs uzskata?

3.pants

Iespējams naivākais pants.

[..] Участники подтверждают, что не рассматривают друг друга в качестве противников.[..]

“Līgumslēdzēji pārapliecina”… Pēc visa, kas pateikts un izdarīts 21 gada laikā! … To var. Bet deklarācija neatceļ faktu – Puses ir, bija un būs potenciālie  pretinieki, kamēr nekļūs sabiedrotie.

4.pants

Iespējams būtiskākais pants

[..] Российская Федерация и все Участники, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, соответственно, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года. [..]

Pants adresēts ASV, Lielbritānijai, Kanādai, Beļģijai, Dānijai, Islandei, Itālijai, Nīderlandei, Norvēģijai, Portugālei, Grieķijai, Turcijai, Vācijai, Spānijai un Liksemburgai, kas apņemtos neizvietot savus BS nekur Eiropā, ne tikai visās tagadējās NATO valstis. Ar Dievu NRF un VJTF… Uz “ihtamņet” neattiecas. 1997. gada 25.maijā tika parakstīts NATO-Krievija pamatakts, kas noteica NATO “не размещать “существенные боевые силы” на восточных рубежах на постоянной основе.” Nepasakot kas ir  un cik liels ir šis “būtiskais karaspēks”, bet RU apņēmās  “проявлять соответствующую сдержанность в развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе” nepasakot, kas ir šī “atturība”. Tagad minētās NATO valstis nevarētu izvietot NEKO pat savu sabiedroto teritorijā, bet RU savukārt neuzņemtos NEKO klāt pie savas patentētās  “atturības”.

5.pants

Iespējams viltīgākais pants

[..] Участники исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других Участников. [..]

Visiem zināms, ka RU OTRK Iskander cita starpā var tikt bruņots ar  raķeti 9М729, kas ir tā “vidējā vai mazākā darbības rādiusa” attiecīgi izsekot ar ko katru brīdi bruņots katrs konkrēts mobilais  Iskander komplekss nekad nevienam nebūs iespējams. Savukārt US Eiropā nav ar Iskander salīdzināmu mobilo raķešu kompleksu (un vispār nav izņemot varbūt šo), bet kā uzskata RU teorētiski Tomahawk spārnoto raķešu palaišanai var izmantot stacionāros (!) US pretraķešu aizsardzības sistēmas  Mk41 moduļus PL un RO teritorijā.  Pat tad, ja šī teorija piepildītos praksē, Mk41 šahtās ir maz piemērotas ilgstošai karadarbībai pret RU, jo to ir maz un tie ir viegli, iepriekšzināmi mērķi.  Tā kā piedāvājot šo pantu RU ne ar ko neriskē, bet rada juridisku šķērsli nākotnē US izvietot Eiropā ar Iskander salīdzināmus operatīvi taktiskos raķešu kompleksus, ja un kad tie būs pieņemti bruņojumā.

6. pants

Iespējams absurdākais pants

[..]Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение НАТО, в том числе присоединение Украины, а также других государств. [..]

Nu vismaz pieklājības pēc nebūtu UA minējuši, normas jēga no tā nemainītos. Pants ir graujošs visai starptautiskās drošības sistēmai, jo rada bīstamu precedentu, ka viena suverēnā valsts var ierobežot citas suverēnās valsts tiesības izvēlēties sev piemērotu aizsardzības modeli. Turklāt atgādināšu par preambulā minēto EDSO  Kodeksu uz ko RU atsaucās kā uz pamatdokumentu, tajā jasno po russki ir teikts :

bet kuru RU MFA tas mulsina.

7.pants

Iespējams stulbākais pants

[..] Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. В целях исключения возникновения инцидентов Российская Федерация и Участники, являющиеся государствами-членами Организации Североатлантического договора, не проводят военных учений и других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны от линии границы Российской Федерации и государств, состоящих с ней в военном союзе, а также Участников, являющихся государствами-членами Организации Североатлантического договора. [..]

Nesabiezinot krāsas tas nozīmē, ka mūsu ZS pie EE Kaitselīt ciemos uz mācībām aizbraukt vairs nevarēs. Iespējama Lavrova padoto kļūda, ka tie neiedomājās sašaurināt “Austrumeiropas valstis” līdz “NATO neietilpstošās Austrumeiropas valstis”. Interesanti, ka sev RU neliedz braukāt uz mācībām pie mums.

Ņemot vērā, ka aizliegto manevru zonai, kas ir mazāka par tanka pārgājiena attālumu  (bez uzpildes)  nav jēgas, NBS SzS kājnieku brigādei būs jāizklīst līdz otrajam sēklim Ventspils pludmalē, jo brigāde nevarēs rīkot mācības nekur LV teritorijā (DMZ ap 500 km). ZS brigādes nāksies steidzami pārsaukt atpakaļ par novadiem, kas neskādētu nedz veselam saprātam nedz starptautiskajiem līgumiem.

VB vienošanās  projekts šādā redakcijā nav pieņemams, nezinu kā būs ar NATO.

44 domas par “Track changes

 1. “Ņemot vērā, ka aizliegto manevru zonai, kas ir mazāka par tanka pārgājiena attālumu (bez uzpildes) nav jēgas, NBS SzS kājnieku brigādei būs jāizklīst līdz otrajam sēklim Ventspils pludmalē, jo brigāde nevarēs rīkot mācības nekur LV teritorijā (DMZ ap 500 km). ”

  Vai tad Kēnigsbergas eksklāvam ir īpašs statuss? Pat Sāremā un Hījumā rietumi varētu ietilpt Ivangorodas/Karalauču 500km riņķos, Polijas armija drīkstēs vingrot Vācijas-čehijas pierobežā tikai un vienīgi

  • Ja Karaļauči demilitarizētos pilnībā, DE tikai priecātos. Bet tas nedraud, vnk tur nerīkos brigādes līmeņa mācības. Protams 500 kliki ir tikai mans pieņēmums, bet dēļ mazāka attāluma es RU vietā nesāktu visu šo operu.

   • Jāņēm vērā arī to faktoru, ka ru savas brigādes no Karaļaučiem vai RKA var aizsviest kaut līdz Urālam, lai tie tur patrēnējas divīzijas manevrus 🙂

 2. Būtu adekvāti, ja NATO nāktu klajā ar tikpat publisku piedāvājumu, kas ietvertu punktus par ru okupēto teritoriju (Piedņestras, D-osetijas, Krimas, Donbasa, Abhāzijas) deokupāciju/ru karaspēka aizvākšanu. Un uzsvaru piedāvājumā likt uz to, ka kamēr ru to nav izdarījuši, lai kremļa fīrers sūkā .impi!
  P.s. interesanti būs pavērot, vai tiešām kāds rietumos ru piedāvājumu uztvers par kaut cik nopietnu un izskatīšanas vērtu.

    • Krievu trollēšanas taktika dod rezultātus – nopietni cilvēki apspriež viņu murgus.

     Normāla atbilde būtu lieku naudiņu atrašana un MLRS, krasta aizsardzības ieroču parādīšanās rīt uz pusdienlaiku, nevis pastarajā dienā kā plānos rakstīts

     • Tie nav murgi. Un nekādi MLRS vai raķetes netiks doti. Visi saprot, ieskaitot krievus, ka laiks spēlē pret krieviem. Bet eskalācija ir liels karš, tiešā veidā pret viņiem neies. Attiecīgi krieviem tiks iešķiņķotas piekāpšanās, kurām nav nekādas vērtības, krievi to zina, tapēc spiež uz to, lai dod konktētas piekāpšanās ar kaut kādu vērtību. Tagad dilemma, ko darīt. Laiks jānovelk. Mans minējums, ka piekāpsies ar domu, ka tas novilcina laiku. Jo krieviem ir jauda un spēks 10 gadu griezumā, bet viss izšķīst 30 gadu girezumā, nav īsti ko pasaulei piedāvāt nākotnē. Tapēc steiga izsist ko var. To visi saprot.

      Politiķim parakstīt papīrus un pārlikt problemas uz sekotāju – veiksmes atslēga. Piekāpsies. Bet tā kā tā ir haosa teorija – var sanākt arī pārsteigumi.

      • Un es domāju, ka pretī katram Krievijas izlēcienam jādod pa purnu un pēc katra izlēciena jāpadara Krievijas pozīcija sliktāka nekā tā bija pirms izlēciena. Bļāviens par garantijām – MLRS un Patrioti Baltijā. Spēki pie Ukrainas robežas – jauna Džavelīnu partija Ukrainai. Prasība nepaplašināt NATO – publiskas sarunas par Somijas uzņemšanu NATO, ciešākas sadarbības līgums. Pretenzijas uz Arktiku – forsēta NATO ledlaužu būvē. Krievijas spēki Baltkrievijā – lielāki NATO spēki Polijā un Baltijā. Urliķi vajag dresēt.

 3. +100 par Osetīnu krutku vs Omikronu.
  Ir vismaz divi veidi, kā raudzīties uz RU “piedāvājumu” :
  1. Valstiska mēroga cigarešu pieprasīšana atbilstoši modelim, kas savulaik RU līdera praksē aprobēts sniegotajās Ļeņingradas ielās;
  2. Diplomātijas vēsturē jau daudzkārt izmantots paņēmiens, nākot klajā ar iniciatīvu, kas adresātu nostāda tikai sliktu izvēļu priekšā.
  Doma laikam ir tāda, ka, ja ultimāts tiek pilnībā vai daļēji pieņemts, RU panāk savu. Ja nē, Rietumi ir vainīgi pie iebrukuma UA, jo taču neizmantoja iespējas “panākt mieru”.
  Kārtējo reizi apbrīnojams RU bezkaunības līmenis. Cerams, ka kā atbilde nesekos tikpat liels dažu Rietumu valstu piekāpības un iztapības līmenis.

 4. Krievi spēlē spēli, kas sen jau bija paredzama visiem, kas seko līdzi. Viņi nav nedz bezkaunīgi, nedz kaut kādīgi slikti vai nepareizi. Viņi mēģina panākt sev labāko stāvokli. ar to, kas tiem ir. Piekam, es šaubos, vai kāds cits kremļa saimnieks rīkotos savādāk. Kaut kā neloģiski lamāt badīgu lūsi, ka tas, maita, negrib ēst eikalipta dzinumus un dzīvot vienā aplokā ar koala lācīšiem, jo, redziet, skat, cik tie mīlīgi taču un mamma taču māca, ka nav labi kauties, jadzīvo draudzīgi.

  Draudzīgi grib dzīvot tie, kam nepietiek spēka aizstāvēt to, ko tie ir sagrābuši. Punkts. To vajag uzrakstīt uz sienas.

  Bet sabiedrības analoģija par to, ka jādzīvo draudzīgi un jāievēro likumi, ir balstīta efektīvā preču un pakalpojumu apritē, stabilitātē konkretā laika preriodā, nevis kaut kadā taisnīgumā vai likuma varā. Sabiedrībās notiek ik pa laikam revolūcijas un vakardienas paraugpilsonis nonāk zem giljotīnas, likumi mainas ka kaleidoskops, lai dzīvo citi paraugpilsoņi, tā sacīt. Pasaulē nav pareizi, nepareizi, taisnība, netaisnība, katram ir savas intereses. Es, piemeram, nošaušu cilvēku ne tāpēc, ka viņš ir slikts, bet tāpēc, ka viņš ir nostājies starp mani un to, ko man vajag. Vienīgi man latiņa nav kā burlakam. “Man vajag” ir nevis nauda, bet mana un manu radinieku dzīvība. Ja kāds tur nostāsies man ceļā, pats vainīgs. Taisnība te nebūs ne man, ne viņam, bet es sagaidīšu vēl vienu dienu. Tieši tik vienkārši.

  Atmetot šo lirisko un šķido ūdeni, ir pēdejais laiks saprast, ka nav policista, pie kā aiziet pažēloties, ja lielie krievu puikas apbižo. Un pārmest krievu puikiem to, ka tie mazākajiem skolēniem atņem telefonus, protams, var, bet vakarā vienam būs telefons, bet otram – ne. Stāsts ir par to, ka iedomu pasaulītē var dzīvot, bet kad tā sāk jukt ārā – vaino sevi.

  Es gan te pakomentēšu tālākā nākotnē. Kad UA jautājums būs atrisināts, tad nākošā kārta būs mums. Un šeit ir jāsaprot, ka te būs nedaudz cita spēle. Rusofobija, krievu tautības piespiedu asimilācija un fašisma atdzimšana, tās lietas prasīs iejaukšanos. Tanki būs pēdējā lieta. Primari būs pilsoņu kara imitācija. Neredzu iemeslu kamdēļ to nedarīs. Daudz ieguvumu. Pūļa kontrole un informacijas telpas aizsardzība ir tik pat svarīga kā jebkas cits. Dziesmu svētki un kultūra ir kā kuģa ķīlis, jo cilvēki cīnīsies tikai tad, ja ir par ko. Ir kur rakt un strādāt. Viedmuļķoties gan nevajag.

  • [..] ir pēdejais laiks saprast, ka nav policista, pie kā aiziet pažēloties[..]

   …vairs nav! Jautājums cik lielā mērā mēs, eiropieši, esam sagatavojušies šim “jaunajam” lietu stāvoklim. Par tā tuvošanos runāts 10 gadus vismaz. Kaut vai to pašu Frīdmenu atceroties. Visi biroji un dienesti varēja lasīt un lasīja viņa darbus un cerams vērtēja.

   • Dienesti jau var rakstīt jebko, bet to visu lasa tie, kas lasa. Bet, ja paskatās ko saka Zatlers, vai Pabriks, tie, kas tos visu lasa – diezgan skarbi izsakās par notiekošo. Tāpēc es domāju, ka dienestu virzienā nav ko mest akmeni, tie neko nomierinoši jau sen neraksta. Arī 30-tajos dienesti rakstīja, kads to lasīja un iedzēra kafiju, un teica – nekas traks, gan jau nokārtosies. Problema ir sabiedrībā, kuras informācijas telpa netika pienācīgi aizstāvēta, tā izvirta un sabiedrība neredz iemeslu uztraukties.

    Labās ziņas gan ir tādas, ka nav 30-tie. Naudas mums ir daudz, draugi arī, krievi ir daudz vājāki. Visas iespējas labi nospēlēt. Krievi saprot, ka ir spēka zenītā un nekad vairs nebūs tādā stāvoklī, kas atļaus šādus manevrus. Zvaigžņu stāvoklis ideāls. Jārīkojas. Tikko EU sarunvedējus aizsūtīja 3 mājas tālāk ar tiešu tekstu – Eiropas drošība ir RU un ASV jautājums. Tas gan atspēlesies. EU murmuļi ir, protams, galīgi murmuļi, bet pat vislielākais piekapīgākais murmulis, kuram devīze ir – “piekāpties sarunās = uzvarēt iekšejo ego demonu” nepiekāpsies, ja viņam iemet sejā maisu ar kaku un tam atkapjoties pieliek kāju priekšā. Viņš būs pikts.

    Neņemos spriest par to, kas no šitā visa sanāks, bet labākajā gadījumā krievi pievāks UA “pa pusei” un vēl būs pietiekami aizņemti ar “paņemt 100%”, lai mēs varētu sagatavoties savai kārtai.

    Informacijas telpa, kultūra ir svarīgi virzieni ilgtermiņā. Lielākā un pirmā kauja būs tur. Ja tur uzvarēsim, tad tanki ir nākošā bēda. Bet ja pazaudēsim identitāti un kultūras telpu, tad PATRIAs pat neizbrauks no garāžām.

    • Tie, kuri pieņem lēmumus, pamatā vadās nevis no dienestu sarakstītā, bet no tā, ko sponsors norāda un no tā, ko PR speciālists pateiks par tautas noskaņojumu. Dienesti var rakstīt, ka rīt kara iespējamība ir 70%, bet PR specs teiks, ka šāds paziņojums pazeminās reitingu par tik un tik punktiem, mēs tik un tā neko nevaram, tāpēc neko darīt nevajag. Savukārt sponsors pateiks, ka karš visus īpašumus sagraus un ja ko nesagraus, tad pēc tam tik un tā atņems. Tāpēc labāk ar krieviem sarunāt un kaut daļu no sava paturēt.

 5. Es te kā dīvāneksperts prātoju, ka NATO un demokrātiskā Eiropa visu laiku tikai reaģē un raustās līdzi uz Putina podjobkām un izlēcieniem. Ja jau velk uz negotiation: mēs Jums lētu gāzi ziemā, Jūs mums daļu vai visu Ukrainu, kāpēc neviens nav pacēlis kā negotiation objektu Kaļiņingradu? Tipa Jūs mums Ukrainu, mēs Jums dažas NATO divīzijas pie Kaļiņingradas. Ar visām izrietošajām sekām : zaudēt neaizsalstošu ostu Baltijas Jūrā, placdarmu raķetēm, ievainojamais Suvalku kordons utt. Šis varētu būt pietiekami spēcīgs signāls, lai vadonis aprautos. Ja spēlē zoli, tad kā Lielais.

  • Pats tici šādām muļķībām? 1) krievi neapdraud nevienu ar konveicionālām metodēm tālāk par Vistulu vai Moldovu, to saprot visi, attiecīgi rietumeiropiešiem viņi nav konvencionāls drauds, krievija nav PSRS, kas varēja aizmaršēt līdz lamanšam; 2) krievi apdraud rietumeiropu ar kodolieročiem, kaut kāda neveiksmīga eskalācija un šogad bija pēdejais okroberfest; 3) krievu ekonomika un kultūra nerada draudus tālāk par savu pierobežu.

   Un tagad man pasaki – kapēc kādam eiropā vajadzēru lekties ar krieviem? Krievi ir mūsu problēma, ne vācu vai franču. Mūs viņi apdraud, šos nē. Vāciju un Franciju krievi neapdraud pat tad, ja armijā paņemtu visus, kas māk staigāt un rokas pacelt augstāk par padusēm. Un tagad gaidi, kad kāds riskēs ar kodolkaru, lai līstu konfliktā par kaut kādiem otrā ātruma eiropiešiem? Jā, naudu iedos, jā atbalstīs, šo un to. Bet ne jau ies ragos.

   PSRS tiešām apdraudēja rietumus konvenciāli. Krievija nav PSRS un okupējot visu bijušo PSRS teriotoriju nekļūs par nopietnu draudu. Citi laiki, citas iespējas.

   Attiecīgi Fransuā un Hanss neies lekt uz ambrazūras.

   • krievija ir liela vāciešu un franču problēma, kamēr vien Eiropā ir spēkā demokrātija un liberālās vērtības. UA okupācijas rezultātā DE droši var rēķināties ar daudziem miljoniem bēgļu, kuri pēc ~20gadiem būs pilntiesīgi DE pilsoņi un mainīs DE politisko nākotni. piekāpties tagad, nozīmē atlikt problēmu par pārdesmit gadiem. 3B okupācijas rezultātā DE zaudēs miljardiem ieguldīto investīcijas. PL okupācijas rezultātā tie būs simtiem miljardi… no miljardiem eiro neviens tāpat labprātīgi neatsakās.
    nesaprotu Tavu piekāpšanās loģiku…

    • ASV un Vāciju vieno tas, ka tās ir industrializētas valstis, kuru demografija(un ekonomika) jau gadu desmitiem balstās uz imigrantiem. Bēgļi no UA pilnīgi notiekti nebūs liela problēma vakareiropā. Iespējams, pat otrādi.
     Politiķiem ir pilnīgi vienalga kas būs vai nebūs pēc 20 gadiem. Un baltu cilvēku īpatsvara palielināšanas nav slikta.
     Es kaut ka nesaprotu, kāpēc kara vešana mūsdienās cilvēkiem ir iesēdusies kaut kādus 100 vai pat vairāk gadus atpakaļ? Krievi agresijas gadījumā šeit neveiks aneksiju un īpašuma nacionalizāciju, bet nomainīs valdību un spēka struktūras iekš LV, no tā visas DE, FR investīcijas necietīs. Es pat pateikšu vairāk – no SWED kredītiem pat neaizmuksiet. Krievi tās bankas un investīcijas ar prieku saudzēs. Viņiem ideāli ir EU un NATO biedrs, kurš tiek 90% no Maskavas kontrolēts. Nevajag domat, ka oponents ir kautkāds bezsmadzeņu neadekvāts, kas ar prieku sev darīs skādi. Viņiem vajag kontroletu vidi, ko var panākt bez 1918.g. style iebrukumiem.
     Ar UA tagad analoģiski. Ja būs klope(ja b’ūs!), tad blickrīgs paris nedēļu laikā ar iespaidīgu aviācijas un videjā darbības rādiusa raķešu izmantošanu, tiks nogāzta UA valdība, likvidēta UA BS tehniskā bāze un krievi cik ātri ieskrēja iekšā, tik ātri pazudīs prom, atstājot iespaidīgu bardaku un iznīcinātu ticību UA kā valstij, pie robežas noliks jau mazāku kontikgentu, kas iepriekšmineto atkartos jau daudz, daudz vieglāk, ja vajadzēs.
     Nekadu partizānu kara nebūs, būs kontrolēts pilsoņu karš bardaks politikā, identitātes krīze, kas ļaus Maskavai kontrolēt UA 100%. Kaut kā tā. Kaut kas uz 2008.gada pusi. Ukraiņu kajinieki lielākā daļa sēdēs aplenkumos un no ierakumiem izlīdīs tad, kad krievi jau būs prom, bet Kijevā sāksies cīņa par krēsliem.
     Porohu, domajiet, joka pēc tagad ierakstījuši noziedznieku kārtā? Cīņa jau sākās.

    • Man nav piekāpšanās loģikas, bet tas, ka vajag skatīties uz īstajām problēmām un gatavoties klopei neizcūkojot resursus tur, kur nevajag. Mums draud vainu Daugavpils republika vai Aļošas grautņi uz steroīdiem. Fašisma atdzimšana un nacionalisms kā iemesls, lai RU nestavētu malā. Ja izgāžas šīs lietas, tad jau nopietnāka intervence. Lai pirmo plānu izgāztu, ir jābūt vienotai tautai un vienotai identitātei, maksimāli nešķeltai publikai. Tikai tad mēs nonākam pie tiešiem tanku un meh. kajinieku radītiem iespējamiem postījumiem.

  • Ta vietā, lai sapņotu ar atvērām acīm par to, ko citi mūsu tīrumā varētu izdarīt, ir jāstiprina aizsardzība pašiem, kas sevī ietver arī kultūru un informācijas telpu. Tā pat kā EU piever acis uz to, ka sitam ar stekiem imigrantus un metam pāri žogam kā ļenganas lelles, tāpat viņi pievērs acis, ja sāksim spelēties lenām un klusām ar kājienieku mīnām. ZS ir jāgatavojas liegt krieviem lielāko trumpi – manevru. Ir jāver vaļā visi muzeji un kultūras pasākumi, lai saprotam, kas esam un ko sargājam, ka šeit ir kaut kāds saturs vairāk pa taustāmo, lai ir draivs celties un sargāt. Tas ir jādara. Kamēr UA mums nopērk laiku, Kas zina, cik palicis līdz nākošajam etapam. Par limitrofiem tur diskusijas nekad nav izčibējušas.

  • Tieši tā. Nekam nav jāpiekāpjas. Ir jāizvirza pretprasības. “Jūs izdarīsiet ko mēs liekam un jums par to nekas nebūs.”

 6. Refleksīvās kontroles ābece. Cietušais tiek pakļauts ceitnotam, kuru nevar kvalitatīvi uzturēt. Ne ES, ne NATO nevar neko sakarīgu ģenerēt šādā lemšanas tempā. Un arī iemesla tam nebija. Labākais šobrīd ir ignorēt bazaru un koncentrēties uz ķebli, kas pacelts pretinieka rokā. Ilgi viņš to neturēs vai nu sitīs vai nolaidīs, diskusijām vairs nav nozīmes.
  https://ria.ru/20211220/bezopasnost-1764496790.html

  • Ir jāizmanto esošais(un pienākošais) brīdis, kad šī resursa cilātās tēmas ikdienā ir nonakušas arī latvieša-parastā redzeslokā, lai aktualizētu publiku pareizajā virzienā. Tas nenotiek bieži. Ir jāizmanto. Cerams, izmantos.

   Ir jaraugās, lai informatīvās telpas dominējošais viedoklis nevis aizbrauc: “palīgā, mūs notirgos/nepalīdzēs, depresija :~(((“, bet “nu ko, atpūtas laiks ir beidzies, sākam kapāt, nav sliktas pozīcijas”.

   Kapāt var ikkatrs un valsts drošība ir ne tikai šautenēs, bet visā sistēmā.

   Ko vēl? Lai gan esmu vakcinējies ar visu ko vien var iedomāties, ir jāsaprot, ka daudz sliktāk Latvijai būs šķelšanās sabiedrībā, nekā vecu un slimu cilvēku līķu kalni. Kas negribēs, tas nevakcinēsies, pats savas laimes kalējs.

   Labāk visu veram vaļā un taisam dzīvelīgu un emociām bagātu “izdzīvo stiprākais” maratonu. Es bez ironijas. Lokdaunoties varēja kad nebija vakcīnu. Tagad katrs ir izvēlējies savu ceļu. Labāk ar nāvi tuvāk, bet ar dzīves garšu.

   Nešķelsimies un nešausim sev kājā. Koncentrējamies uz īsto naidnieku – mongoļu bratvu austrumos.

   • šķelšanos sabiedrībā var izveidot par ļoti daudziem jautājumiem: lgtb, ģimenes vērtības, pacifisms, bēgļi, reliģija utt.
    diemžēl covidam ir blakne, ka viņus ved uz slimnīcu, kur kādam tie ir jāārstē/jāaprūpē, bet tur nav vietas… tie, kuri nav vēl vakcinējušies, bet slimo slimnīcās, nesaka, lai atstāj slimnīcas pagalmā, kur viņiem nomirt. pagaidām miršanas max kapacitāte slimnīcās varētu būt ~1500-2000gab/mēnesī. lai iekļautos šajos ciparos, valdībai nākas visādi izvingroties… arī ietverot lokdaunu.

    • Esošā valdība ir izvēlējusies aizsargāt nevis bērnus un darbspējas vecuma cilvēkus, bet – pensionārus un hroniski slimos. Tam būs sekas. Un ne tās labākās. Es kā drīzāk introverts cilvēks, kas pa kultūras pasākumiem nestaigā, varu mierīgi lokdaunies mežā, bet man pietiek prāta saprast, ka lielākā daļa tautas nav tādi kā es. Es nedomāju, ka vajag absolutizēt slimnīcu noslodzi. Pilni kapi ar neaizvietojamiem cilvēkiem.

     Mums tauta ir diezgan neizglītota, diemžēl, bet, piespiežot tos potēties, ir dramatiska pretreakcija. Un tā izpaudīsies nākošruden vai tad, kad svarīgi būs būt vienotiem.

     Pasaule nav melna un balta.

  • Par ķebļa termiņiem.

   Aptuveni 2 nedēļas atpakaļ OSINT avoti secināja, ka bezprecendena skaits ar kodolraķešu zemūdenēm ir tikko izbraukušas patruļās. Nebijis skaits. Patruļas ilgums ir 2-3 mēneši. Tātad spiediena vai ekšena pats kāpums ir no šī brīža +1,5 – 2 mēneši. Manliekas labs rādītājs spiedienam. Pēc tam zemūdenes atgriežas un ir jāveic apkopes, iestājas pauze uz mēnesi vai diviem. Tā kā izbraukusi ir lielākā daļa, var prognozēt, ka pec 3-4 menešiem būs patruļās rekordzems apmērs, tātad krievija būs vājāka kā parasti.

  • Nevis ignorēt, bet pacelt pretī divus ķebļus. Krievija nespēj ne tuvu ekonomiski sacensties ar NATO ķebļu daudzumā un turēšanas ilgumā.

    • Jūs sākat diskutēt it kā ģeopolitika Rietumiem būtu kaut kāda stratēģiskā spēlīte (Krieviem tā ir). Bet Rietumiem nav, visi vēl atceras Vjetnamu, Irāku (Vjetnama Nr.2), nevienam nav vajadzīga agresivitāte, tautai nepatiks. Problēmas ir jāaizbāž ar naudu un “smagām domām un lūgšanām”.

     • Vai vēl vegāniskāk – parakstīt kādu papīru par ciešāku integrāciju ar Zviedriju un (vai) Somiju. Sarīkot mācības viņu teritorijā.

     • Problēmas jārisina atbilstoši problēmas būtībai. Kaut kaut kur labāk nauda un lūgšanās, kaut kur vajag gāzt pa purnu. Ne jau obligāti Rietumos zibeņot un solīt Krieviju pārvērst radioaktīvos pelnos. Var vienkārši klusām darīt. Piem. atvest uz Baltiju Patriotus. Klusu, ar nelielu oficiālo paziņojumu. Ne jau bļāvienus Krievija saprot, bet rīcību.

      • Kāda jēga apspriest to, ko jādara citiem? Varbūt lai viņi paši domā? Citiem mūsu problēmas ir svešas. Vajag domat – ko paši varam darīt. Piemeram, izveidot plānveida un sagatavotu sistēmu kā nosprostot ceļu infrastruktūru, spridzināt tiltus, nozīmēt atbildīgos, sagatavot betona šķēršļus, izdalīt vietējiem ZS sprāgstvielas utt. Tam ir jēga. Lai nav nekāds blickrīgs. Sedēt ap ugusnskuru un runāt ko darīt kaut kādam onkulim mūsu vietā – tas ir sviests. Vēl labāk – kā vienam svešam onkulim tagad ir jātaisa manevri pie vēl trešā svešā onkula.

       • Mēs te nepārtraukti apspriežam kas jādara citiem 🙂 Mēs neesam noteicēji, kas var izdarīt. Arī plānus gatavot kā spridzināt tiltus nav mūsu, šeit diskutējošo, varā.

         • Vispar Latvija ir maza un cilveki, kas VAR ietekmet lietas šo resursu lasa. Nešaubos.

          Bet jebkurš, kuram ir iespēja aiziet līdz šosejai, un ir motorzāģis, var pusstundā sagāzt kokus “skujiņā” ar smailo pusi pret naidnieku tā, ka bez inženieriem viņi nekur netiks un tos kokus neatpiņķēs vaļā. No otras puses atpiņķēt var daudz, daudz ātrāk šo “skujiņu”.

          Šādas lietas ir cilvēkiem jāmāca, jagatavo. Un, ja vates zonderkomanda noķers zāģetāju, tas vienmēr no ķešas izvilks gheorga lenti pateiks, ka šito uztaisīja, lai neļautu natovciem uzbrukt. Jā, visiem ir jānēsā ķešā georga lentes un maikas as RussiA uzrakstu, lai krievi zin, ka arī jebkurš sirdsšķīstākais krievvalodīgais vatenieks, kas 9.maijā pielicis ūzas guļ sētmalē, ir potenciāls naidnieks. Lai nevar nodalīt to, kurš ir kurš. Lai nu ko, bet šito mēs mākam. Nav ko kautrēties un jāizmanto visas iespējas.

          Šādas lietas vajag centralizēti un valstiski attīstīt, iesaistīt jebkuru ar zāģi rokā. Ne visi ies uz ZS. Bet arī parastais cilvēks var šo to izdarīt. Un ja to ir daudz, spēks ir liels.

          • Parasts cilvēks, kurš nav ZS vai armijā, īstenībā, atkarībā no apstākļiem, var izdarīt arī vairāk, nekā konkrētajā vietā/laikā/uzdevumā spētu NBS, jo parasto nesaista nekādas taktikas, koordinēšanas un SOPi, aizgāja, nopisa ar zāģi tukšu pustukšu bāku, hujakš, ceļš neizbraucams.
           Vai arī, trenēts mednieks ar labu vītņstobru un labām maksēšanās spējām paņem un noceļ pie tās pašas “skujiņa” saujiņu kājnieku un pazūd bez pēdām.
           Un vēl un vēl.
           Vienīgā problēma – nav “stratēģiskā dziļuma”, lai tādu pašdarbnieku, kuri, pat ja sarastos kā sēnes pēc lietus, nenoķertu un nepakārtu.

          • Nu un, plus, protams, ja nezin, kur ir savējo spēki, var sanākt blue on blue, kaut ar klīstošo lodi.

        • Cilvēki, kas plāno, ir rokas stiepiena attālumā. Var tak izrādīt iniciatīvu rotņikam, lai nākošā gada plānā ietver spridzināšanas apmācību. Saorganizēt var daudzko, ja tikai kāds uzņemtos iniciatīvu.

         • Tieši tā! Tas, ka esam mazi BS, nozīmē to, ka aizklauvēties var samērā viegli. Katrs pats uzņemas iniciatīvu un bīda uz augšu cik vien var. Es zinu kā tas ir, kad tu atnāc ar ideju, uzraksti ziņojumu un dabū “smaidu un pigu – izvērtesim, paldies”, jūties kā tāds, kam vienīgajam vajag. Bet tas ir paša vājums. Vajag stumt un mest, lai arī grūti. Sistēma esam mēs visi kopā. Pat, ja iziet no 5 lietām viena, tas ir labāk kā nemēģinat un tad neiziet neviena.

Atbildēt uz Zintnieks Atcelt atbildi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.