O.A. politinformācija


vara bungas: Papildinam info par UA, bet domājam par LV un mūsu reģionu.  Interesantas paralēles. Steidzīgajiem: 06:41 Cik lielā mērā UA ir padomju armijas klons? 19:32 Par teritoriālo aizsardzību. Tas ko būtu jādara ZS. 36:02  […]

Strelkins (papildināts)


vara bungas: Interviju neklausījos, bet nosodu. VB novērojumi: pasionāra persona ar militāru pieredzi – sprādzienbīstama/vēlama kombinācija. vervēšanas detaļas ir VNO jebkurā valstī, Girkins pārkāpj noteikumus. kur separatisti , tur  “naudas maiss”. Ultraradikāļa Korčinska dubultspēle vēl […]

Tautas intervija


vara bungas: A.Arestovičam parādījies vēl viens formāts “tautas intevija live”.  Interesanti – atgādina draudzīgu sarunu nosacītā virtuvē. Izskatās un izklausās neformāli un nepiespiesti. Šāds formāts  no intervējamā prasa aktuālu, bet pamatotu viedokli par vairākām savstarpēji […]

Staprlika. Turpinājums


vara bungas:  LV kā padomju helikopteru dzinēju tirgotājvalsts stāsta turpinājums. Izrādes dalībnieki lomas spēlē saskaņā ar scenāriju, liecībās tekstā neputrojas,  brīžiem izteiksmīgi žestikulē. Cik ticami sanāk par to spriediet paši lasot ĀM atbildi NRA. “Latvija […]