Karalistēm paliek šauri


vara bungas: Protams, NATO dalībnieču DK, NO un neitrālās SE aizsardzības ministriju nodomu protokols par paplašinātu operatīvo sadarbību nav nekāds “AUUKUS līgums”, bet mūsu miesām tas ir tuvāks, tādēļ svarīgāks. No paša nodomu protokola pasrastīšanas […]

Vasaras gumija


vara bungas: Vēršu uzmanību uz rocenēm, až 7 gab. Liekam aiz auss (pārnestā nozīmē). Forsvarets Spesialkommando / FSK (“Prepare for Tomorrow’s Threats, Today”) Пистолетный пояс с принадлежностями 2шт. пистолетных магазина, Letherman, HK USP с LAM […]

Joint Viking


For the first time in nearly 50 years, the Norwegian military plans to send 5,000 soldiers to a major training exercise next month in the far northern county of Finnmark, which borders on Russia. Researchers think the […]