Ierakums otrādi


vara bungas: Acīmredzami šīs idejas nosaukuma latviskais ekvivalents ir “bokāža” . Paņēmiena pamatmērķis ir nemilitārs – apstādījumu josla kalpo zemes erozijas apturešanai, snega aizturēšanai, meliorācijai utml. Savukārt bokāžas militāro pielietojumu nodrošināja tas, ka laika gaitā […]

Ar vanaga aci


vara bungas: Vēl gadsimta sākumā IMINT produktu ražoja augstas raudzes speciālisti, kas slīpēja savas kognitīvās iemaņas satelītattēlu inerpretēšanā vēl kādus gadus 10 pēc karaskolas izlaiduma. Atsevišķs stāsts par sat/aerofoto attēlu iegūšanu, kvalitāti un savlaicīgumu. Nekas […]