Dienas grauds


vara bungas: tas gadījums, kad kaut ko ir jāpasaka. Arestoviča demisija no prezidenta administrācijas vadītāja sabiedriskā padomnieka amata nenozīmē viņa (Arestoviča) politisko nāvi. Drīzāk otrādi. Tomēr RU PSYOP speciālisti var svinēt uzvaru, jo zilonis no […]

VARA BUNGAS – 10


vara bungas: Jūsu blogam aprit pilni 10 gadi. Šogad nedaudz neaizvilkām līdz 100K apmeklētāju, bet šis rādītājs nav VB nopelns, drīzāk tas raksturo satraukuma pakāpi sabiedrībā. Teikšu atklāti, bija doma mest mieru ar militāro tēmu […]

Rūķošana


vara bungas: VB redakcijas un lasītāju vārdā izsaku dziļu un patiesu pateicību Slepenajam Rūķim, kurš vai kura ieguldīja ievērojamu naudas summu, lai VB vietne varētu arī turpmāk būt brīva no reklāmām. Patīkams pārsteigums. Paldies. VB […]

Oglītes (papildināts 15.11.)


vara bungas: RU informācijas kanālos dzimis jauns žanrs “karavīru atklāta vēstule pašvaldības vadītājam par armijas vadības kļūdām operāciju plānošanā un veikšanā”.  Video bija arī agrāk, bet vēstule… “Уважаемый Олег Николаевич (Kožmjako- Tālo austrumu reģiona gubernators […]

Dambē dambi


vara bungas: Pēdējā laikā  Hersonas apgabala atbrīvošanas kontekstā tiek runāts un spriests par Kahovskas HES dambja iespējamās saspridzināšanas sekām gan no militārās, gan no civilās aizsardzības viedokļa. Mums šī diskusija ir svarīga Daugavas HES kaskādes […]