Labs


vara bungas: Ko US armijā uzskata par labi sagatavotu kareivi? To, kurš saņēma EIB nozīmīti – Expert Infantryman Badge. Pie eksāmena pielaiž tikai tos kandidātus, kuri izpildīja fiziskās sagatavotības testu, nokārtoja šaušanas un orientēšanās normatīvus. […]

Dienas grauds


vara bungas: EUropieši sāk dusmoties… , lai gan paši vainīgi savā hroniskā atkarībā no RU energoresursiem un ieroču/munīcijas krājumu neveidošanā. [..] The U.S. has by far been the largest provider of military aid to Ukraine, […]

Labākie paraugi


vara bungas: Domāju katrs atradīs savus 5 cientus, ko pielikt klāt. Tomēr bāzes lietas paliek nemainīgas. Slazdam (ambush, latviski pieņemts to saukt par “slēpni”, bet manos laikos tā sauca novērošanas pozīciju (OP)) galvenais ir maskēšanās […]

Dienas grauds


vara bungas: ir arī šāds vērtīgs viedoklis. Vēlams noklausīties līdz galam. Jurijs Tabahs – rez. US jūras kapteinis (pulkvedis), trampists, pirmais šāda ranga US virsnieks, kas piedzimis PSRS. Spriežot pēc karjeras – HUMINT vai PSYOP […]

Kā apieties ar Gen Z


vara bungas: Jauninājumi rekrūšu iesvētīšanā. Mazāk stresa vairāk apkampienu. Drīz arī LV. Vērtīgākais: 90 dienu pirms-pamatapmācības kurss bodipozitīviem netizēniem. [..] The shift follows substantial changes in the Army’s physical training. While recruits may have to […]

Gaidāmais laiks


vara bungas: Frīdmens reti kļūdās un (vai jo) pārzina GOP elites aizkulises. Viņš parasti perfekti apkopo un formulē trendus, attiecīgi maksima “vienai pusei jāsagrauj otru”, kas izteikta septembra vidū, ieskicē globālas spriedzes pakāpi, kurai mums […]