versija LT


vara bungas: Lai ko tur VAD likuma autori teiktu par tiekšanos uz FI OMD modeli, faktiski LT variants mums ir vistuvākais un atbilstošākais, kuru tad arī vajadzētu pētīt un pārņemt vispirms. Lai līdzinātos FI modelim […]

Kā apieties ar Gen Z


vara bungas: Jauninājumi rekrūšu iesvētīšanā. Mazāk stresa vairāk apkampienu. Drīz arī LV. Vērtīgākais: 90 dienu pirms-pamatapmācības kurss bodipozitīviem netizēniem. [..] The shift follows substantial changes in the Army’s physical training. While recruits may have to […]

Help Yourself


VB DODAS RADOŠĀ KOMANDĒJUMĀ LĪDZ 10.OKTOBRIM. BLOGĀ PAŠAPKALPOŠANĀS – JA KĀDAM IR KAUT KAS ZIŅOJĀMS NOMETNĒ PALIKUŠAJIEM, LŪDZU RAKSTĪT KOMENTĀROS PIE ŠĪ IERAKSTA. KOMENTĀRUS APSTIPRINĀŠU, KAD ROKAS NEBŪS AIZŅEMTAS.