versija LT


vara bungas: Lai ko tur VAD likuma autori teiktu par tiekšanos uz FI OMD modeli, faktiski LT variants mums ir vistuvākais un atbilstošākais, kuru tad arī vajadzētu pētīt un pārņemt vispirms. Lai līdzinātos FI modelim […]

Baltiešu kara apgabals


vara bungas: vēl viens ļoti novēlots, bet pareizs pussolis pareizā virzienā. Pussolis tādēļ, ka militāram pielietojumam struktūrai nepieciešama vienvadība – kopīgs integrēts štābs, kas apkopo resursus, plāno un vada operācijas visā 3B teritorijā kā vienā […]

Bīstamākais no neiespējamiem


vara bungas: Militārajā izlūkošanā un civilajā risku analīzē (aizņēmās metodiku no armijas) pieņemts dalīt riskus pēc to negarīvās ietekmes un iestāšanās varbūtības. Ugunsgrēks siena šķūnī, kurā tiek ievēroti visi ugunsdrošības priekšraksti ir teju neiespējams, bet, […]

Sarunas pie frontes līnijas


vara bungas: Akadēmiskais Jaceks Bartosjaks par to kā PL redz Baltijas aizsardzību. Intervē lietuvietis, bet dēļ tā jautājumu aktualitāte priekš mums nekrītas. Jaceks paredz, ja UA neļaus uzvarēt karā – nākamās tiks testētas Baltijas valstis. […]

Dienesta FAQ


vara bungas: Jābeidz salīdzināt mūsu topošo VAD ar FI OMD, tas var likt vilties līdztautiešos, jo FI ir iedibināta un sen eksistē visaptveroša militārās valsts aizsardzības kultūra, kādu mums vēl būs jāveido gadiem ilgi. Tuvākais […]

OMD bez B


vara bungas: Kamēr mēs te jūsmojam par LT B/OMD modeli (brīvprātība+obligātums ierobežojot tvērumu) , lietuvieši sākvuši apspriest vispārējās karaklausības (iesauc visus derīgos, brīvprātīgi vai piespiedu kārtā) iespējamību un izmaksas. Acīmredzot LV know how kā gatavot […]