Pārlapojot arhīvu


Šodien nejauši uzdūros ierakstam “Sīrijas konspekts“, kas vara bungās parādījās tieši pirms gada. Runa bija par Sīrijas pieredzi cīņā pret nemierniekim. Izlasot gadu vecu ierakstu var pārliecināties, ka viss tajā minētais  ir piepildījies par 200%.  Viens no ierakstā izmantotiem avotiem   ir pulkvedis Igors Strelkovs – Girkins toreiz nevienam nezināms eksperts, bet  šodien pasulē slavens teroristu terorists un Doņeckas republikas feldmaršals. Pirms gada Strelkovs-Girkins teica tā :

[…] Основа успеха в войнах нового типа – это превентивные специальные, а не крупные войсковые операции. Своевременно устранив, пусть внешне не всегда законными способами, нескольких главарей, такие операции сберегают тысячи и тысячи жизней, целые регионы. Именно так действуют Вооруженные силы и спецслужбы Израиля, и результат налицо: несмотря на враждебное окружение, безопасность израильских граждан на порядок выше, чем в любой другой стране Ближнего Востока. В связи с этим есть одна важная проблема. Речь идет о готовности к нанесению ударов за пределами своей территории, в том числе по тем государствам, которые поддерживают террористов. Мы исходим из того, что без уничтожения баз террористов победа над ними невозможна.
Одновременно необходим жесткий контроль над своими границами. Проблема Сирии, как мне представляется, состоит в том, что границы страны реально не закрыты и каналы поступления пополнения и снаряжения боевикам действуют практически без какого-либо противодействия со стороны государственной власти (за исключением ряда направлений).[…]

…  viedie vārdi.  Ja šim rekomendācijām šodien sekotu UA BS, Strelkovs-Girkins vairs nebūtu starp dzīvajiem.  Arī VB lasītājiem vērts ieskatīties  “laika mašīnas” monitorā, lai saprastu, ka informācija par nākotni ir, bija un būs ap mums katru dienu, tikai jāprot to atšķirt no drazas un jāiemācās klausīties. Patīkamu atgriešanos.

Sīrijas konspekts I, II,III (2013.gada maijs)

Visas pasaules totalitāro un autoritāro režīmu vadoņi un viņu ģenerālštābi ar lielu uzmanību seko pilsoņu kara norisēm Sīrijā. Tiešām,  satraukumam ir pamats, jo amata brālis Bašars Asads, jau vairāk nekā gadu nesekmīgi cenšas apspiest neregulāro nemiernieku (teroristu, bandītu, atbrīvošanās bruņinieku, kaujinieku, partizānu, diversantu, revolucionāro matrožu… vajadzīgo pasvītrot) nesalīdzināmi vājākus spēkus. Asada pusē karo pēc PSRS BS parauga būvēta reģionā spēcīgākā armija, kuras rīcībā 2011.gadā bija 4950 tanki, no tiem 1500 Т-72 и Т-72М, ap 4000 KKM un BTR, 3500 dažāda kalibra artilērijas iekārtu, Sīrijas GS sastāvā vien skaitās 46 (!) eskadriļas… OK, taisnības labad jāpiebilst, ka vismaz puse no šī arsenāla nav kaujas lietošanai derīga, jo netika pienācīgi uzturēta, bet tomēr, tomēr…

 Ko tad citi ir mācījušies no Sīrijas nelaimes? Kam slinkums lasīt daudz burtu bottom line up front:

Jebkurai valstij, kurai rūp savu pilsoņu dzīvība un labklājība ir jāapkaro bruņoto opozīciju vai nemiernieku kustību visiem iespējamiem līdzekļiem, t.sk. ar izņēmuma rakstura paņēmieniem, valsts sabrukšanas procesa attīstības pašā agrīnajā stadijā, neļaujot bruņotiem nemierniekiem nostiprināties, izplatīties un sākt saņemt atbalstu no ārienes.

 Interese par notikumiem Sīrijā ir pamatota ar to, ka šajā karā tiek saskatītas jaunās paaudzes kaujas darbības (ASV pieņemts to saukt par 4.paaudzi (4th generation warfare – 4GW), citur, piemēram RU par 6.) praktiskā realizācija, kas nomainīs XIX-XX gadsimta kara doktrīnas, kas sasniedza attīstības kulmināciju 2.PK laikā un šobrīd piedzīvo norietu. Daudzu valstu speciālisti cenšas izlobīt no informācijas kara dūmos ievīstītām melu, mītu un puspatiesību kaudzēm, ticamas informācijas druskas, lai pēc to apkopošanas, analīzes un secinājumu izdarīšanas sagatavotu savām valdībām rekomendācijas, kā rīkoties, ja šāda nelaime piemeklēs pašus.

Vai šī tēma ir aktuāla Latvijai? Atbilde: gan jā, gan nē.

Mūsu NBS ieguldījumu/svaru valsts aizsardzības nodrošināšanā  pat vislielākais optimists nevarētu salīdzināt ar Sīrijas armiju, kuras SzS sastāvā ir 12 divīzijas  neskaitot atsevišķas brigādes u.c. apakšvienības. Savukārt salīdzināt profesionālā dienesta karavīrus ar nemierniekiem arī nebūtu īsti pareizi. Tomēr pati situācija, kad valstī „nez no kurienes” uzrodas hiperaktīva bruņota opozīcija var būt nākotnē ļoti aktuāla tēma. Paļauties uz to, ka mūsu „drošības garants” Pabriks (S.Veinbergas versijā) spēs neitralizēt nemierniekus ar efektīvu stratēģisku komunikāciju nevajadzētu. Un Vašingtonas (NATO) līguma 5.pants arī nelīdzēs, jo ir vel 6.pants, kas precizē, ka par 5.pantā minēto uzbrukumu uzskata  bruņotu uzbrukumu jebkuras līguma daļibvalsts teritorijai, bruņotajiem spēkiem, kuģiem vai lidaparātiem. Tātad, ja uzbrukumā nav identificējama neviena no ārvalstīm, konflikta sākumā netiek šauts uz karavīriem un netiek apdraudēti kuģi un lidaparāti, tad arī NATO līgumam ir nulles vērtība, jo jebkurš jurists pierādīs savas valsts parlamentāriešiem, ka iejaukties citas valsts iekšējās darīšanās nav nekāda tiesiska pamata. Iejauksies, ja būs politisks lēmums, bet vai  būs…

  Š.g. maija sākuma respektabla Krievijas nedēļas laikraksta HBO (ņezavisimoe vojennoe obozrenie) redakcijā notika ekspertu konference, kuras laikā notikumi Sīrijā un ap Sīriju tika skatīti Krievijas nacionālo interešu kontekstā. Pati diskusija bija ļoti interesanta (links uz tās apkopojumu oriģinālvalodā ieraksta beigāsl), bet mūs interesē praktiskas atziņas, kas ir universāli lietojamas un brīvas no ideoloģiskām klišejām. Tādēļ esam sagatavojuši KONSPEKTU par to, pie kādiem secinājumiem ir nonākuši augsta ranga Krievijas diplomāti, virsnieki, vēsturnieki un polittehnologi.

 1.

Nodrošināt vienas valsts pārākumu par citām valstīm var iznīcinot vai novājinot galvenos (reālos vai potenciālos) oponentus un pretiniekus, t.sk lietojot militāro spēku (uzsākot karu). Tomēr mūsdienu kara saturs un raksturs ir krietni mainījušies. Var teikt ka ir izveidojies jauns kara paveids “vadāmā haosa karš”, kuru raksturo nosacīti mazs upuru skaits.  Valsts – pasūtītājs iznīcina valsti-upuri  kā ģeopolitisku vienību, neitralizējot tās ģeopolitiskos raksturlielumus (teritorija, iedzīvotāju skaits, valsts statuss pasaulē, militārais spēks, ekonomiskais potenciāls u.c.). Tajā pat laikā valstij-pasūtītājam šāda darbība nesagādā pārāk lielus izdevumus un ir nosacīti mazasiņaina. Upurvalsts iekšienē tiek iniciēti procesi, kas ir vadāmā haosa stratēģijas elementi. Upurvalsts tiek mākslīgi grūsta haosā, bet neapzinās to un kādu laiku cenšas risināt problēmas izmantojot standarta paņēmienus. Šāds karš var vilkties gadiem ilgi izmantojot visus paņēmienus, bet militāro spēku tikai “tai skaitā”, tātad nebūt ne kā galveno paņēmienu. Upurvalsts iedzīvotāju iznīcināšana nav mērķis, mērķis ir valsts teritorijas sadalīšana un iekšējo konfliktu veicināšana.

Vadāmā haosa karā ir identificējamas  trīs stadijas:

 • Situācijas “šūpošana” ar krīzi, iekšējā konflikta inspirēšanu upurvalstī. Upurvalstī tiek veicināta jebkāda veida  neapmierinātība, tiek formēta opozīcija, radīta krīze, opozīcija uzsāk nemierus, attīstās valsts mēroga  konflikts, kas pāraug par pilsoņu karu.
 • Seko upurvalsts degradācija, pārvēršanās par “rīcībnespējīgu valsti”.
 • Seko „Glābējvalsts” interventu ierašanās, upurvalsts vadošā režīma nomaiņa.

Lielākā problēma ir tā, ka līdz šim lielākā daļa pasaules valstu  gatavojās tradicionālam karam un attiecīgi veidoja savus BS. Domāšanas un rīcības šabloni ir pārakmeņojušies un nepadodas reformām. Trūkst pieredzes, kas ļautu efektīvi pretdarboties vadāmā haosa karam.

2.

 • Tradicionāljam karaspēkam trūkst apmācības un iemaņu pretpartizānu un pretsacelšanās kauju taktikā, nav attiecīgo reglamentu.
 • Militārais spēks var tikt pielietots bez tieša kontakta (GS operācijas, raķešartilērijas apšaudes).
 • Nemiernieku sakāves draudi var inspirēt un paatrināt intervenci un militārās operācijas sākšanu, kas nav upurvalsts interesēs.
 • Upurvalsts BS darbību apgrūtina apakšvienību izkliede lielajā teritorijā, kas samazina kritiski nepieciešamo ātrdarbību (komandvadības ķēde, sakari, vāja koordinācija).
 • Kamēr upurvalsts tikai zaudē savus spēkus nemiernieki saņem papildspēkus no ārzemēm.
 • Upurvalstij vēl ir izredzes vērst notikumus sev par labu, ja ātri tiek panākta uzvara pilsoņu karā. Sākoties intervencei izredžu tikpat kā nav.
 • BS un visas spēka struktūras  jāadaptē jauniem kaujas darbības  veidiem, jāveido speciālo operāciju spēki.
 • Jāpārskata visus normatīvos aktus, kas regulē spēku struktūru izmantošanu un jāpielāgo tos jaunās kaujas darbības veidiem.

3.

 • Panākumu ķīla veicot jaunās paaudzes kaujas operācijas  ir preventīvās speciālās operācijas, nevis  lielas tradicionālā karaspēka operācijas.
 • Dažu nemiernieku barvežu savlaicīga likvidācija, lai arī ar  ne visai likumīgiem paņēmieniem, var izglābt tūkstošiem dzīvību.
 • Jābūt gatavībai veikt triecienus ārpus savas teritorijas pret valstīm, kas atbalsta nemierniekus/teroristus (bāzes). Vienlaikus jānodrošina savu robežu kontrole, lai iazslēgtu nemiernieku apgādes kanālu iespējamību.
 • Par upurvalstīm izvēlas tās valstis, kuras tam ir nobriedušas. Gan Sīrijā, gan Lībijā vara piederēja 10% iedzīvotāju (reliģiskās minoritātes pārstāvjiem).  Negatīvas demogrāfiskās tendences, imigrācija, integrācijas problēmas var veicināt valsts “nobriešanu”.
 • Radikālā islama izplatīšanos nepieciešams apkarot. Šī cīņa ir ļoti skarba, līdz pat cilvēktiesību neievērošanai, jo pretinieks savā cīņā ne ar ko sevi neierobežo.
 • Tikko sāksies globāla krīze – sāksies karš. Ja vara savlaicīgi nesapratīs problēmu būtību, ja plauks korupcija – sociālā sprādziena bīstamība ir ļoti liela.
 • Nedrīkst pieļaut valsts “auduma” iziršanu, ja tas notiek un situācija pasliktinās nekavējoties jāpāriet pie nākamā spēka operācijas etapa, kad ar “ķirurģiskām” specoperācijām jau ir maz.

4.

 • ASV armijas reglamenti (Field Manuals) FM 90-8; FM 33-1; FM 3-24 pierādījuši, ka ir izmantojami reālajā  kaujas darbībā;
 • Mūsdienu  pilsoņu kara  1.etapā tiek aktīvi izmantotas  esošās sociālās problēmas (korupcija, nabadzība, sociālā noslāņošanās utml), 2.etapā neapmierinātie tiek vesti ielās, tiek formulētas prasības (ultimāti) valdībai ; 3.etapā , ja vara ir vāja valdība var krist bez vardarbības;  4.etapā seko provokāciju sērija, upuri un sākas pilnvērtīgs pilsoņu karš.  Šajā brīdī skaidri redzamas visas ieinteresētās puses, jo tām ir nepieciešams  informatīvais atbalsts (jo īpaši interventu valstīs).
 • Notikumus būtiski ietekmē robežas apsardzības stāvoklis. Atvērtas robežas ir ļoti izdevīgas nemierniekiem.
 • Nemiernieku zaudējumi ir lieli, bet tie nav kvalificēti karavīri, tādēļ kaujas zaudējumi samērā viegli tiek kompensēti  ar algotņiem no ārzemēm. Tuvajos Austrumos šis resurss ir gandrīz neizsmeļams.
 • Smagā bruņojuma izmantošana blīvi apdzīvotajos rajonos  neizbēgami noved pie lieliem zaudējumiem civiliedzīvotāju vidū;
 • Valdībām savlaicīgi jārūpējas par efektīvu blokposteņu izvietošanas plānu;
 • Nemiernieki bieži nogriež veselas pilsētas no visa veida apgādes tīkla, transporta komunikācijas līniju darbības nodrošināšana ir prioritāte .

5.

 • Profesionāla armija īstermiņa ir neefektīva pret nemierniekiem, ja varas maiņa nenotiek pietiekami  ātri (dažu gadu laikā ) nemiernieki zaudēs vai mainīs taktiku.
 • Profesionālas armijas struktūra nav pakārtota situācijai, kur nav drošas aizmugures un izteiktas frontes līnijas.
 • Karavīru ģimenes īpašs faktors, jo atrodoties nemiernieku kontrolētajā teritorijā var kļūt par HVT (high value target) un/vai ķīlniekiem.
 • Nemiernieku grupējumu komandvadības ķēde ir grūti ievainojama, jo tās bieži vien nemaz nav.
 • Atbalsts nemierniekiem no ārzemēm: nauda, ieroči, izlūkinformācija, informatīvais atbalsts.
 • Sīrijā tiek iemēģināts jaunā tipa karš- ja agrāk pret valsti, kurai ir MII, ārējā agresija bija saprātam neiedomājama avantūra, tad tagad tiek pierādīts, ka jebkuru, pat visstiprāko, valsti var uzvarēt uzbrūkot tai no iekšpuses.
 • Nemiernieki veido t.s. „mākoņpretinieku” (cloud enemy pēc analoģijas ar  IT jomas apzīmējumu „cloud..- tas, kas atrodas ārpus, redzams, bet neaizsniedzams”) .  Nemierniekiem ir vadība, kas tiek atzīta/uzklausīta starptautiski, bet tā atrodas ārpus valsts.
 • Sīrijas armijas pārsvars par nemierniekiem ir ,rupji rēķinot, kā 10:1, bet ierēķinot nemiernieku dzīvā spēka resursus ārpus valsts šī attiecība ir 1:50 nemiernieku labā. Tas ļauj nemierniekiem nerēķināties ar laiku, personāla zaudējumiem un neieguldīt lielus  līdzekļus kaujinieku apmācībā.
 • Kaimiņvalstis var pieprasīt no valsts, kurā risinās pilsoņu karš iznīcināt savus MII krājumus, lai tie nenonāk pie nemierniekiem.  Pēc šādas piekāpšanās valsts ir viegli ietekmējama no ārējiem „spēka centriem”.
 • Sīrijā nemiernieki nemēģināja veikt politisko darbību, bet uzreiz ķērās pie ieročiem. Tas radīja situāciju, kad kompromisa meklēšanas fāze tika izslēgta no paša sākuma.
 • Nemiernieku bāzes ir izkaisītas ārzemēs (uzbrukt tām nozīme uzbrukt kaimiņvalstij), bet regulārās armijas dislokācijas vietas ir labi zināmas un sasniedzamas.
 • Nemiernieki – algotņi  labprāt rada apstākļus humanitārai katastrofai, jo algotņu  ģimenes atrodas ārpus valsts.
 • Nemiernieki veicina bēgļu plūsmu, jo liels daudzums bēgļu palīdz pievērst starptautisko humanitāro organizāciju uzmanību un ārvalstu sabiedrības aicinājumus savām valdībām iejaukties.
 • Lai destabilizētu situāciju pilsētā vai reģionā pietiek ar nemiernieku un to atbalstītāju skaitu, kas nepārsniedz 0,5 no kopējā iedzīvotāju skaita.
 • MII pilsoņu karā ir bezjēdzīgs štrunts.

6.

 • Cīņā ar nemierniekiem ietilpst pieci elementi:

–          Izlūkošana t.sk. gūstekņu nopratināšana, lai atklātu komandvadības ķēdi un apgādes kanālus.

–          Nemiernieku fiziska iznīcināšana plānoto operāciju laikā.

–          Nemiernieku apgādes kanālu darbības dezorganizācija.

–          Nemiernieku bāzēšanās vietu atklāšana valstī un aiz tās robežām, kā arī to iznīcināšana.

–          Cīņa par vietējo iedzīvotāju simpātijām un atbalstu.

 • Vietējo iedzīvotāju atbalsts ir ļoti svarīgs elements, kas ļauj nemierniekiem „iejukt pūlī”  un izslēdz armijas smagā bruņojuma izmantošanu to iznīcināšanai.
 • Atklāt pretinieku vēl nenozīmē to iznīcināt. Vēlams iznīcināt 70% pretinieku katrā uguns kontakta laikā, bet ja armija uzvedas pasīvi šis procents svārstās no 0 līdz 12%.
 • Nepiebeigts pretinieks iegūst pieredzi  un turpmāk rīkojas ar lielāku efektivitāti.
 • Operācijas pret nemierniekiem prasa no armijas (virsniekiem) speciālas zināšanas, kas netiek izmantoti konvencionālajā karā.

http://nvo.ng.ru/polemic/2013-05-24/1_siria.html

 

Š.g. maija sākuma respektabla Krievijas nedēļas laikraksta HBO (ņezavisimoe vojennoe obozrenie) redakcijā notika ekspertu konference, kuras laikā notikumi Sīrijā un ap Sīriju tika skatīti Krievijas nacionālo interešu kontekstā. Pati diskusija bija ļoti interesanta (links uz tās apkopojumu raksta beigās), bet mūs interesē praktiskas atziņas, kas ir universāli lietojamas un brīvas no ideoloģiskiem aizspriedumiem (klišejām).

7.

 • Nemiernieku kaujas sagatavotības zemais līmenis kompensējas ar to neierobežotu skaitu, jo vervēšana notiek ārpus valsts un nebalstās uz vietējiem resursiem.
 • Sīrijas gadījumā, ārpus valsts esošo kaujinieku sagatavošanas nometņu kapacitāte ir 7-10 tūkstoši cilv.  mēnesī.
 • Irregulāra karaspēka papildināšana ar personālu prasa netradicionālu vervēšanas – mobilizācijas sistēmu. Apmācībās centri atrodas ārvalstīs, bet zemākā līmeņa vervēšanas un mobilizācijas struktūras ir iekļautas tīklveida sistēmā, kas necieš, ja dažas no tām tiek iznīcinātas.
 • Nemiernieku pārvietošana notiek izmantojot civilo transporta infrastruktūru, mazās grupās vai pa vienam, kas ļauj ,nepievēršot specdienestu  uzmanību, iefiltrēt kaujiniekus, uzkrāt to skaitu jebkurā apdzīvotā vietā un izmantot negaidītem uzbrukumiem.

8.

 • Sākoties iekšējam konfliktam valsts brūnotie spēki tiks pakļauti uzbrukumam kā pēdējie. Vispirms par trieciena mērķi kļūs valsts pārvaldes sistēma, tiks diskreditēta valsts vadība, notiks kiberuzbrukumi un sabiedrības viedoklis tiks veidots pretiniekam vajadzīgajā gultnē. Nākmais mērķis  ir infrastruktūra un ekonomika, tad visplašākie iedzīvotāju slāņi ar mērķi iebiedēt un radīt paniku.
 • Iedzīvotāju ideologiskā  „apstrāde” notiek trīs etapos:

–        „Lēnais” – sabiedrības viedokļa sagatavošana, ekonomikas dezorganizācija zem saukļiem „Viss ir slikti”, „Valdība neko nevar”, „Tikai mēs esam par īstenu…”.

–        „Asais” – diversijas, sabotāža, teora akti. Kaujas sadursmes ar nolūku notiek apdzīvotajās vietās, kas liek iedzīvotājiem sākt pārvietoties prom no briesmām, kas vēl vairāk sarežģī situāciju. Bēgļu nometnes kļūst par patvērumu nemierniekiem un kaujinieku vervēšanas bāzēm.

–        „Hroniskais” – valdības nespēja ātri tikt galā ar  nemieru sekām, cēloņiem un dalībniekiem, noved pie iedzīvotāju augošas neapmierinātibas, bezcerības sajutas, apātijas un nīgruma.

Augstākminētie apstākļi  var novest pie varas nomaiņas ne tikai nemiernieku militārās uzvaras rezultātā, bet  pat visnotaļ demokrātiskā ceļā.

Avots:

http://nvo.ng.ru/polemic/2013-05-24/1_siria.html

55 domas par “Pārlapojot arhīvu

 1. NATO 5.pants būs ļoti svarīgs: 1. palīdzēt noslēgt robežas (gaiss, jūra, zeme); 2. var gadīties situācija, ka teroristu bāzes ir izvietotas arī kaimiņos esošā NATO valstī, 5. pants garantētu pārrobežu operācijas vai kaimiņvalsts apņemšanos uzsākt karu savas valsts teritorijā (utopiski, teorētiski, bet tomēr); 3. NATO 5. pants kalpotu par labu iemeslu, lai sniegtu palīdzību upurvalstij, piemēram, nodrošinot stratēģisko komunikāciju līnijas – apgāde, resursi utt. Nepieļaut, ka valsts tiek izolēta no pārējiem sabiedrotajiem. Mūsu gadījumā tā ir Polija, Lietuva, ja skatīties Rietumu virzienā, Igaunija, Somija , ja skatīties ziemeļu virzienā.

  • Es tikai saku, ka 5.panta redakcija ir novecojusi un neatbilst mūsdienu reālijām. Tomēr neviens nesteidz to precizēt, jautājums kādēļ? Manuprāt tādēļ, ka šī nenoteiktība atstāj nato lielvalstīm manevra iespēju iesaistīties kārtējā “krimā” vai nē, saskatīt “zaļajos cilvēciņos” citas valsts regulāro karaspēku vai noticēt, ka tā ir vietējā pašaizsardzība. Un vēl vai nav mazliet par traku, valsts nākotni pielīdzināt vienas, lai arī lielas un starptautiskās, organizācijas liktenim? “Ja 5.pants nedarbosies nato izjuks” – nu un? Izjuks un savāksies citā sastāvā ar citu nosaukumu, bet mēs, kas liek visu uz šo kārti, paliksim jāņos.

 2. Rakstā visiem minētajiem secinājumiem jau bija jābūt gataviem ISAF dalībniekiem. Situācija ar AFG nav 1:1, bet secinājumi lielākoties ir tie paši. Vismaz to mēs būtu varējuši māsīties, iegūt utt no ISAF operācijas un savas dalības tajā.
  Sīrijas un Ukrainas gadījumā nestrādātu “win hearts and minds” jo tur nevienam vairs nav sirds un prāts. Bet šo faktoru ir jaņem vērā, lai varētu rīkoties agresīvi agrīnajās fazes, iesākt un pabeigt pilsoņu karu vienā dienā.

  • No ISAF vajadzēja un vēl nav par vēlu paņemt visu iespējamo pieredzi, pamatīgi debrīfēt visus tur amatos pabijušos, ar zinātnisku pieeju apkopot materiālu un uz tā pamata radīt jaunas vai precizēt vecās apmācības programmas. Nezinu, ka tāgad, bet nojaušu, ka tālāk par formālu pēcmisijas ziņojumu, kuru neviens nelasa, nav tikuši. Savā laikā pats redzēju, ka nokauj ideju par” misionāru” debrīfēšanu.

   • Ja nu uztaisām tādu kā uzsaukumu misijā pabijušajiem uzrakstīt savus secinājumus, ieliksim internetā, pēc tam pārspriedīsim, saliksim kopā utt. Es saprotu, ka lēni un amatieriski, bet tas labāk kā nekas.

    • Dabūsi uz krāga visus iepējamos štirlicus, jāt savējos ir viņu saldais ēdiens. Tie kuri vēl turpina dienestu to ļoti labi saprot un ar tevi nerunās. Turklāt ne visi ir dzimuši rakstnieki un lai nonāktu līdz secinājumam ar viņu ir jāstrādā (!) profesionālam debrīfētājam. Tas ir darbiņš J2.

     • Jā, jo jāt savējos ir vieglāk, pēc fakta, kad kautko ne tā ir pateikuši. Pierādīt vieglāk. Bet pamēģināt “jāt” visus vietējos radikāļus, redzamos un potenciālos nodevējus, nākošos kolaboracionistus, kas piestaigā uz lekcijām – instrukcijām uz maskavas namu Rīgā un viņu mācekļiem. Vervētājus, instruktorus, sponsorus un vadītājus pat no vēstniecībām nav tik viegli izjāt – jāstrādā, jāmācās daudz, gandrīz visu dzīvi.
      Galvenais, ko no ISAF varētu mācīties ir plānošana, taktika, darbības tādos apstākļos un realitātē. Varētu būt ļoti pietuvināts 4GW apstākļiem (labojiet, ja es kļūdos).

     • Skaisti sūtīšu Štirlicus …. uz J-2. Jo jāt vajag viņus par to, ka nedara, nevis mani, kurš viņu bezdarbību kaut cik mēģina kompensēt (ja tiešam bezdarbība ir, es neko diži lietas kursā neesmu kas tur notiek).

      • Nu pēc deputātu izbrīnītām sejām padzirdot par jaunās paaudzes kaujas darbību var secināt, ka nekas nenotiek. Problēma ir tā, ka NBS tik pat kā nerunā par MI nozīmi, vietu un lomu, kas ir plašāka par izlūkvadu un recce. Štābos trūkst izpratnes par S-2 lomu, divniekiem nav kur ņemt informāciju (arī elementāru ORBAT), lai integrētu to ar apakšvienības kaujas plānu. Mācībās to var nonivelēt, bet kas notiks ja nedod D nāksies karot? Viss komandiera lēmuma izstrādes process būs brāķis jau no paša sākuma, sekas prognozējamas.

 3. Pēc visa augstāk minētā jau sanāk, ka ar NBS mums viss pa lielam ir kārtībā. Viss būs atkarīgs no spējas pieņemt lēmumus, kur nu nekas nav kartībā.

 4. Te arī par tēmu:

  Россия готовит Европе «донбасский сценарий»

  Юго-восточные области Латвии

  Территории имеют достаточно крупные анклавы русскоязычного населения.
  — С конца прошлого года РФ проявляет повышенный интерес к данным районам и защите русскоязычного населения, права использования русского языка в школах, — говорит Анатолий Баронин. — Особенность в том, что страны Балтии не предоставляли гражданство лицам, которые не сдали экзамен по знанию национального языка. Это дает повышенный градус напряженности и возможность силовых акций. Уже повышается количество протестов, митингов русскоязычного населения Латвии. 10 апреля прошло шествие против перевода русских школ на латышский язык. Все это поддерживается пророссийскими организациями, которые через агентурную сеть инвестируют в латышские партии. Существуют несколько организаций и партий, в которые РФ пытается инфильтровать своих агентов влияния.

  Административный уезд Ида-Вирумаа, Эстония

  В январе 2014 года МИД РФ опубликовала доклад о соблюдении прав нацменьшинств на территории Эстонии, особенно в Ида-Вирумаа. МИД выразил обеспокоенность ситуацией с правами русскоязычных граждан.
  — Проведение референдума в этом регионе по донецко-луганскому сценарию для РФ является интересным с нескольких точек зрения, — отмечает Анатолий Баронин. — Во-первых, доступ к крупнейшему в Европе месторождению горючих сланцев. Во-вторых, контроль над крупнейшей электростанцией в Эстонии. В-третьих, получение под контроль устья реки Нарва, что будет аналогией с событиями эпохи Петра І. А исторический символизм, как известно, имеет для Кремля значение.

  http://comments.ua/politics/471019-rossiya-gotovit-evrope-donbasskiy.html

  • Īsti nekā jauna šajā rakstā nepateica. Par minētajiem LV un EE valstu apgabaliem diskusijas iet labu laiku..ir ziņas par dažu aktīvistu plāniem un piedāvājumiem “autonomizēt” tos.

   • nē, nekas īsti jauns nav, tas tiesa. tomēr atkārtošana – zināšanu māte un materiāls svaigs kā arī apliecina, ka par briestošo reģionālo konfliktu domā arvien vairāk cilvēku.

    + VB koments par zaļzemniekiem (liekam klāt arī “nācijas izlīdzējus”, projektu “ģībonis”, un vēl šo to) ir tēma, kas mūsmājās vēl tomēr, domāju, pārāk maz aplūkota

    • Piekrītu par atkārtošanu..arī lai neaizmirstu, ka it tādi draudi. Tomēr interesanti vai tie aizvien jauni cilvēki, kas par to piemin neatkārto jau pieminēto, tas ir, neizvazā jau vienreiz kautkur deklarēto domu, ideju..tas neprasa daudz piepūlēties.
     Tā tēma maz aplūkota, jo par to maz raksta, stāsta avīzēs un TV analītiska tipa raidījumos (“de facto”, “nekā pesonīg”). Ja arī vajadzīgie cilvēki tiek sponsorēti kā bija rakstīts tajā komentā, pretdarboties tam bez plaša sabiedrības atbalsta būs grūti (tēls, reputācija, izredzes vēlēšanās, partiju reitingi), bet ne neiespējami.

  • Bсе это поддерживается пророссийскими организациями, которые через агентурную сеть инвестируют в латышские партии. Существуют несколько организаций и партий, в которые РФ пытается инфильтровать своих агентов влияния.

   Zaļajiem zemniekiem stipri jāpiedomā.

    • Būtu smieklīgi, ja nebūtu tik stūlbi. Atradušies NATO aizstāvji… NATO pati šaubās par savām spējām VB Dienas graudi pilni ar attiecīgiem citātiem.

     • Ne jau NATO aizstāvji. Atriebjas koalīcijai par sava sponsora kaunināšanu, izmantojot klaji demagoģisku ieganstu. Visiem ir skaidrs, ko domāja Zīle ar savu sakāmo. Gadījums norāda, ka partijas priekšsēdis ir 100% sponsora aģents, tas arī viss. Īsts zaļais cilvēciņš.

   • Iefiltrēt mēģina pilnīgi visās partijās kurām ir kāda vara. Jautājums ir cik ļoti partijas vadība būs stulba, bailīga un pērkama lai ne tikai iegūtu izlūkinfo, bet arī būtiski ietekmētu lēmumus.

     • Līdz šim pareizie naudas maisi atbalstīja tikai to, kurš pie varas esot ļaus nopelnīt vismaz divtik. Un diez vai viņi mainīsies. NA ir pirmais izņēmums. Mēs par biznesa projektu nekļūsim. Vienīgā cerība ir plašs nelielu ziedotāju loks. Ja paskatās ziedojumu sarakstu, tad NA šim mērķim ir vistuvāk. Mums naudas ļoti maz, toties ziedotāju daudz ar mazām summām.

      • lai kaut kas sistēmiski varētu mainīties, partijā ir jābūt varas vertikālei, bet NA, tāpat kā citās Latvijas partijās, tādas nav – ir varu turošās un zobiem, nagiem sargājošās elites diktatūra, pārējiem ļaujot dažas reizes gadā pastaigāt apkārt ar ķīniešu lāpām (padalīt vēlēšanu reklāmu, utml.).

      • Ir jau visai plaši par šo jautājumu diskutēts pēdējo gadu griezumā – varas vertikāles veidošanai jāsāk ar to, ka partijas valde sastāv no nodaļu vadītājiem, kas no sava vidus izvēl priekšsēdētāju un visi svarīgākie jautājumi, kas politiskā darba gaitā nāk priekšā (tai skaitā tiek rīkota iekšējā balsošana par partijas kandidātu listi vēlēšanām) tiek izlemti tāpat kā, piemēram, virknē skandināvu partiju ar kopēju vispartijas balsošanu (a la veče).

       Diemžēl tas nav iespējams esošo partiju ietvaros, jo tās vada cilvēki, kas nagus līdz locītavām iecirtuši savu pašuzcelto vadonīšu troņu sēdekļu atzveltnēs.

      • Putins jau bija pie varas un tikai tad sāka būvēt varas vertikāli un likt oligarhiem maksāt.
       Partijas valde no nodaļu vadītājiem nebūs strādāt spējīga. Valdi vajag nelielu, lai katru nedēļu var savākt (kurš no reģioniem katru nedēļu brauks) un lai operatīvi varētu sanākt uz ārkārtas sēdēm. Ne vairāk par padsmit cilvēkiem. Ja ir runa par nodaļu vadītājiem, tad NA tam ir tāda institūcija kā dome, kur visas nodaļas pārstāvētas. Pie tam nezinu kā pie mums var kur iekrampēties, jo valdes locekļu kandidātus var izvirzīt jebkura nodaļa.

      • LK(b)P arī bija gan CK, gan balsojumi kongresos. Nevēlos iestigt bezjēdzīgā diskusijā – ja NA uzskata sevi par demokrātisku tautas partiju, kurā viss iekšēji ir kārtībā, tikai pilsoņi dumji, ka nestājas un nebalso, tad tik tā turpināt! Kazi nākošais “dombrovskis” vai “kalvītis”, ja labi uzvedīsieties, piesviedīs vēl kādu “sekretāra” krēslu.

 5. Respekts Asadam un varonīgajiem Sīrijas armijas karavīriem, kuri sekmīgi cīnās pret pasaules agresīvākās parazītvalsts – ASV vēlmi turpināt printēt naudu, braukt ar lētu degvielu un rīt lētus hamburgerus.

   • Asadam aplaudētu, ja viņš nebūtu mazākuma konfesijas pārstāvis, kas ieķēries varā kā ērce. Visu to pašu, bet bez Asada. Porošenko var studēt Asada taktiku, bet ja viņš to atdarinās puse valsts būs gruvešos. Citi paņēmieni vajadzīgi, tieši tie ko ieteca Strelkovs-Girkins, robežas ciet, līderus atšaut.

    • Esi pārliecināts, ka tie dīvaiņi, kuri ASV rokas vadīti nāca pie varas, ir tie īstie? Vai aizstāvam jebkuru, pat ja tie ir nacisti, un tādi paši kā iepriekšējie, tikai citi. Ka tikai pret krieviem?
     Varu apbēdināt. Esmu puslīdz drošs, ka ASV turpmāk kāps uz aizvien lielākiem grābekļiem, jo pie varas tiek arvien pajocīgāki radījumi – brūnis, psaka, NewLandīte, ameržirinovskis, citi. Un Eiropā pie varas tiek arvien mīkstāki, gejiskāki, končitiskāki (pēc pēdējām EP vēlēšanām cerības uz Franciju un dažām citām). Tādas atīstības rezultātā vidusmāra latavieša tik nīstais Putins Eiropā tiek uzskatīts arvien cerīgāk no arvien plašākām iedzīvotāju masām (taisnība – ES elite no viņā baidās un neieredz, bet tieši tā paša iemesla dēļ, kāpēc ES iedzīvotājiem viņš patīk). Lai izvairītos no nevajadzīga – “visa eiropa Putinu neieredz”, iesaku pirms siekalaina nolieguma palasīt tos pašus sociālos tīklus. BBC un CNN to, protams nerāda, bet viņi jau arī nerāda ASV un sabiedroto izdarības Lībijā, Sīrijā un citur.
     Ko mēs darīsim tad? Un tie paši mūsu elites lohi ir padarījuši mūsu aizsardzības spējas tuvu 0.1. VAronīgi mirsim??? Ar veco AK4 rokās. Es paiešu malā, lai mūsu parketa ģenerāļiem tiek lielākais gods.

     • “Arvien cerīgākajam” Putinam atliek kādi gadi 10 vēl politikā,ja neklepos, pēc tam mauzolejs. Galēji labējo veiksmes stāstu arī nāksies pagaidīt gadus piecus, ne mazāk, pa to laiku daudz kas mainīsies, t.sk. ASV administrācijas. Gan jau eiropa un asv iztiks bez moskovijas cara, līdz šim kkā iztika taču. Tāpat arī visos laikos Rietumos bija moskovijas fani, ilgtemiņā tie vienmēr zaudēja kopā ar kremli. Šobrīd nekas neliecina, ka putina tauta ir tikusi uz zaļā zara. Atjēgusies no nokdauna un gatava cīņai tas gan.

     • Cienītie Putina fani. Kad jūs kritizējiet “dīvaino” ASV administrāciju un “končitisko” Eiropu, lūdzu salīdziniet dzīves līmeni, narkomānijas līmeni, dzimstību, AIDS slimnieku skaitu, alkohola patēriņu, korupciju, noziedzību, abortu daudzumu utt. No šī viedokļa Krievija atstieps kedas reizes 100 ātrāk nekā jūs nīstie Rietumi.

      • Tev personīgi iesaku painteresēties, kāda situācija visos šajos punktos ir Rietumos. Tavā karsti mīlētajā ASV divas trešdaļas iedzīvotāju lieto antidepresantus. Jau tagad redzams, kāda ietekme tam ir uz sabiedrību kopumā. Geiropā lielā skaitā ieplūst neasimilējošies un citādi domājoši indivīdi no dienvidiem, bet tie paši kūst no končitām. Cīnās par geju tiesībām, bet pašiem 4/5 no dzimušajiem ir dienvidnieku pēcteči un nākamie sociālā budžeta noēdēji. Puķītes vēl ir tikai priekšā.
       Latvietim ir milzīga problēma – ja tu aicini kritiski paskatīties uz Rietumiem, tad tu esi Krievijas fans un Putina sabiedrotais. Tā ir ļoti nepareiza attieksme. Es tikai rosinu kritiski skatīties uz tiem, ko mēs uzskatam par saviem sabiedrotajiem. Jo, it kā no viņiem ir atkarīga mūsu drošība (ES, NATO). Es uzskatu, ka mūsu izredzes saņemt aizsardzību zūd ar katru dienu, tāpēc rosinu domāt pašiem, nevis, kā politiķiem un ģenerāļiem ir pieņemts – skaļi slavināt NATO un ES, kā mūsu drošības garantu. Tāpat, es personīgi domāju, ka jau tagad NATO mums nevar un arī negribētu nodrošināt aizsardzību, ja tas būtu nepieciešams. Daudzi domā par Eiropu par tādu, kāda tā bija 80os un 90os un par Krieviju, kāda tā bija pēc 90iem. Abas šīs lietas ir izmainījušās, bet tipisks mietpilsonis atsakās to saskatīt.
       Es rosinu domāt un analizēt, nevis pieslieties kādam, vai kautkam. Bet tipiski latvieša garā daži te nosauc mani par Putina sabiedroto. Tipa – kas nelaiza pakaļu un nedievina ASV un ES, tas ir Putina labā roka. Primitīvi.

       • Mūsu drošības pamatā ir nevis “garantu” labā griba, bet viņu ilgtermiņa ģeopolitiskās intereses. Kamēr ASV būs izdevīgi kontrolēt kuģubūvi un trafiku Baltijas jūras reģionā viņi no šejienes labprātīgi neatkāpsies, izvēles mums nav, tādēļ jāpriecājas, ka esam tikuši ārā no kremļa kontroles, jo vērtības ko kremlis piedāvā ir gan svešas, gan nesaprotamas, gan ilgtnespējīgas. Ja būtu savādāk Krievija būtu moderna eiropeiska valsts nevis “Venecuēla ar kodolieročiem”.

      • krievu valstiskās “vērtības” (urlisms, pacanisms valsts līmenī, cilvēka pielīdzināšana sūdiem, patoloģisks naids pret personību) ir tās, no kurām tikko rodas iespēja bēg Krievijas elites bērni:

       – Дочки Путина выбирают Европу.
       – Сынок Медведева выбирает Масачусетский технологический.
       – Семья Астахова живёт преимущественно во Франции. – Сынок Пехтина выбирает Майями.
       – Дочки патриота Железняка выбирают Британию и Швейцарию.
       – Дети и внуки Якунина живут в Англии и Швейцарии.
       – Патриот Ананских скупает элитные квартиры в Майями.
       – Сын депутата-единоросса Ремезкова возможно будет служить в НАТО.
       – Малкин купил 111 квартир в городе Торонто, и забыл задекларировать.
       – Дочь Лаврова живет в США.
       – Дочь Сталина не смогла жить в условиях СОВКА.
       – Сыновья Азарова выбирают Европу.
       – Дочка Родниной живёт в США.
       – Коньки Плющенко хотят в Италию.
       – Исинбаева предпочла «нищему» Волгограду солнечную Европу.
       – Сынулька “патриота” Жириновского выбирает заграницу.

      • savukārt Eiropas applūdināšana ar eiropiešiem svešiem un naidīgiem imigrantiem (balto meiteņu pazemošana un iebiedēšana uz ielas, piemēram, ir populāra arābu jauniesu bandu “izklaide” Parīzē un citās vietās) kā arī agresīvo homoseksuālistu ideoloģijas triecieni sabiedrības pamatiem nav un nedrīkst tikt dēvēti par “Eiropas vērtībām”. Šīs un citas līdzīgas lietas ir lielmēroga uzbrukums Eiropai un eiropejiskumam. Eiropas vērtības pārstāv tādi cilvēki kā, piemēram, Austrijas Identitātes kustība:

      • Un Krievija lieto antidepresantus šņabja un krutkas formā?
       Citādi domājošie Krievijā ieceļo ne mazāk kā Eiropā.
       Es nesaku, ka viss ko dara ASV un Eiropā ir pareizi, bet tas ir krietni labāk par to, ko dara Krievija.

      • Sirsnīgiem un patiesiem Putina alternatīvas apoloģētiem iesaku meklēt iespējas saņemt pienācīgu atlīdzību par saviem centieniem apgaismot VB lasītājus. Tiesa, jāraujās būs ne pa jokam, bet ir to vērts:
       “On an average working day, the Russians are to post on news articles 50 times. Each blogger is to maintain six Facebook accounts publishing at least three posts a day and discussing the news in groups at least twice a day. By the end of the first month, they are expected to have won 500 subscribers and get at least five posts on each item a day. On Twitter, the bloggers are expected to manage 10 accounts with up to 2,000 followers and tweet 50 times a day. ”
       http://www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america?s=mobile


     • ИНТЕРЕСНЫЙ ДИАЛОГ И РЕШИЛ ПОДЕЛИТСЯ (СКУЧАТЬ НЕ БУДЕТЕ)

      “И о погоде” – краткий диалог с
      родственниками из России

      У-” …. Привет из Киева! Как погодка, как
      вообще Москва?

      Р- У нас только про вас и говорят, мы вас спасём,
      как Крым…

      У-От чего?

      Р- От фашистов с Запада..

      У-А где они?

      Р- У вас в Украине!

      У-Мы их не видим, с чего ты взяла?

      Р- Россия не бросает своих, мы с вами, вот Крым
      спасли от бендер и вас небросим..

      У-А где в Крыму бендеры были?

      Р- Потому и не было, что мы Крым спасли.

      У-От кого?

      Р- От бендер, я ж сказала..

      У-Кого ты под ними подразумеваешь?

      Р- Бендеры – фашисты, что из гейропы и США хотят
      напасть на Россию…

      У-Так не было ж бендер в «гейропе», тем более в США?

      Р- Они наши ценности разрушают, вот тебе Кончита
      нравится?

      У-Какое отношение имеет Кончита к фашистам?

      Р- Она с бородой разрушает нашу культуру и ценности,
      и бендеры тоже фашисты…

      У-Подожди – я просто про погоду спросил, говорят у
      вас заморозки и снег.

      Р- Нет – у нас дождик и тепло, сирень цветёт…

      У-Ааа… так мне из Киева ты не веришь, что у вас
      снег?

      Р- Вы что там – дебилы на Украине? Нет у нас
      снега…

      У-А вы что там – в РФ – дебилы? Нет у нас фашистов

      Р- Я тебя не оскорбляла… Вас пендосы
      оболванивают..

      У-Зачем это им?

      Р- Что бы вы нас, русских ненавидели…

      У-Мы вас за ваши поступки ненавидим, и пендосы тут не
      бегают с гранатомётами, а вы – бегаете

      Р- Вот видишь, вас оболванили а мы с вами одна
      культура, одна страна

      У-Вы Крым оккупировали, какая культура? Почему немцев
      оккупантов убивали?

      Р- Они фашисты.

      У-А кто по твоему фашисты?

      Р- Бендеры, правосеки..

      У-Они что ли в Москве уже? Или территории РФ
      «отреферендили»?

      Р- Нет их в Москве, а если полезут – мало не
      покажется…

      У-Не собирались они в Москву.

      Р- Потому и не полезут!

      У-Так что отличает вас от немецких оккупантов?

      Р- Мы мирные, и защищаем своё, а они лезли на
      наше…

      У-РФ ведь границы признала, договора подписала, мы их
      – не нарушали .А теперь РФ лезет на «наше» – украинское?

      Р- У нас стратегия самая лучшая, и Крым сам к нам
      пришёл

      У-Как сам – если войска РФ были при «оккупен-думе»
      который был не до, а ПОСЛЕ оккупации?

      Р- Так он же не мог сам защитить себя от бендер!

      У-Так их же не было, а войска РФ – были!

      Р- Ты придурок или притворяешься? Крым – наш! И все
      радуются! И не было там войск РФ когда там были ваши с
      майдана

      У-Татары и украинцы – не радуются.. И половина
      русских в Крыму уже не так рады,как хотели

      Р- Это ваши СМИ врут! Крым уже принял первую волну
      отдыхающих на майские. Там пусто было… а летом мы наконец-то в Нашем Крыму
      будем как дома…

      У-Дай Бог…Хоть это и не ваш дом..

      Р- Даст! А не даст сами возьмём – МЫ ЛУЧШИЕ!

      У-Кто, кроме Вас самих так считает?

      Р- Все!

      У-Я не считаю, потому что нельзя так поступать.

      Р- Как?

      У-Лгать, грабить, захватывать чужие территории,
      засылать диверсионые группы..

      Р- Мы своё забрали, и своих людей защитили!

      У-А как украинцам и татарам жить под вашими
      репрессиями?

      Р- Пусть на хер идут, кто не с нами…

      У-Ну я вот, получается, не хочу жить в стране, где за
      плакат «миру-мир» применяют «санкции»

      Р- Нет у нас такого..

      У-Ну – в Питере блокадника арестовали?

      Р- Не арестовали, и он – провокатор!

      У-В чём его провокация?

      Р- Все знают, что ваши СМИ считают, что русские
      ведут войну с Украиной

      У-И что? Дед в чём виновен?

      Р- Вот он против русских, потому и провокатор.

      У-Так вы ж против войны?

      Р- Да

      У-Так зачем деда повязали?

      Р- Вы так совсем тупые дауны? Вам мы протянули руку
      помощи, а вы тупо продались.

      У-Кому?

      Р- Пендосам и привели к власти хунту.

      У-У нас законные депутаты Рады исполняют
      конституционную норму, по которой они обязаны на время отсутствия
      исчезнувшего президента временно
      исполнять функции отсутствующих членов
      правительства. Ни я ни мои друзья и никого не знаю, кто продался.

      Р- Вас продали.

      У-Кто?

      Р- Бендеры и фашисты..

      У-Откуда ты знаешь – что
      21:04:46
      у меня тут, если ты
      там?

      Р- Потому что все вы там фашисты, потому что бендеры
      русских кричат на ножи…

      У-Ну, блин, что ж такое -то, Я что ли фашист?

      Р- Если против нас, то фашист.

      У-Что – все, кто против ВАС – ФАШИСТЫ?

      Р- а чё – нет разве? И не истери! Наши деды
      победили, а вы опять фашизм на Украине развели.

      У-Ну нет у нас фашизма!, и кричать «москалей на ножи»
      и вспарывать кишки украинцам – разное.

      Р- Не надо из меня дуру делать, я москвичка!

      У-Да я не делаю, я пишу то, что знаю.

      Р- Ничё ты там не знаешь, вы от своей ненависти к
      России – е**нулись

      У-А кто виноват в ненависти к вам? Вы же нас
      уничтожить хотите!

      Р- Не вас – а бендер и фашистов..

      У-Вот блин – ты ж сказала, что я фашист, что и меня?И
      моих родных?

      Р- Ты определись, с нами ты или против.

      У-Я определился – и ни с вами и не против – просто
      уберитесь из Украины, это мой дом!

      Р- Ты бендера – они тоже против нас всегда

      У-Они воевали за свою землю

      Р- Они воевали против России

      У-Нет! Против оккупантов!

      Р- Видишь сколько в тебе ненависти!

      У-Я что ли к тебе в Москву лезу с флагом Украины?

      Р- Ещё чего!

      У-А если б лез?

      Р- Вы все твари только и хотите Россию разрушить.

      У-Я наоборот говорю, что нельзя было нападать на
      Украину, потому что мы были за вас…

      Р- Так что мешает сейчас быть с нами?

      У-Вы нас предали, и по закону бумеранга РФ так же
      будет расчленяться тем, кто задумал это.

      Р- Что?

      У-Уничтожение славян ихними же руками.

      Р- Мы вас спасать идём

      У-А мы звали?

      Р- Вы тупые майдауны, без нас подохнете

      У-Вам какое дело – мы ж тупые?

      Р- Кроме России вас никто не спасёт

      У-Да блин, от ЧЕГО?

      Р- От бендер и фашистов.

      У-Ты ж меня в них записала

      Р- Вот значит и очистим тебя от безмозглой тупости
      майдаунов..

      У-Ты смотри – сама не видишь, что рассуждаешь как
      фашист, я тебя звал меня «чистить»?

      Р- Вам же лучше будет, придурки!

      У-Гитлер же тоже шёл «чистить» или забыла?

      Р- Как пришёл так и ушёл, туда ему и дорога..

      У-А связи между твоей позицией и его ты, конечно, не
      видишь…

      Р- Мой дед воевал за свободу – а вы, фашисты и
      предатели теперь за его Европу

      У-Что ж так несёт тебя про «нас-фашистов» – И мы не
      за Европу – а за Украину.

      Р- Европа и США – наши враги и мы не позволим им тут
      ставить свои базы.

      У-Так чего вы не с ними и не на их территории воюете
      – а с Украиной? Так всё дело в базах – а не в бендеровах? Зачем
      тогда плетёшь ерунду про фашистов?

      Р-Украина это квазигосударство, его создал Ленин, а
      Сталин и Хрущёв дарили земли.

      У-Зачем?

      Р-Что зачем?

      У-Ленину Украину с бандеровцами создавать?

      Р- Чё, опять из меня дуру делаешь?

      У-Нет

      Р- Вам мозги промыли и ты ихними вопросиками всё
      извращаешь.

      У-Не, подожди, зачем Ленину, Сталину, Хрущёву как вы
      говорите Украину «придумывать»?

      Р- И мову вашу Австрийцы придумали..

      У-Господи – а Австрийцам зачем? Почему не
      австрийскую?

      Р- Чтобы на Россию напасть

      У-Зачем???

      Р- Фашисты потому что…

      У-Все кто нападают фашисты, что ли?

      Р- Да! Как вам не понятно!

      У-Понятно – а вы зачем нападаете?

      Р- Пошли вы все на *уй!!! бл*дь, з**бали, суки,
      мрази из схронов повылазили, недобили вас тогда, пид**асы

      У-Во.. во.. – культура и «родственные» чувства
      попёрли

      Р- Я тебе культурно объяснила, ты не понимаешь

      У-Так зачем Ленин придумал Украину?

      Р- Вы долбо**бы, не вашего ума дело! Мы – ЛУЧШИЕ!

      У-Ну, я понял..Спасибо…..

 6. Daugavpili sāk programmēt Luganskai II

  Если дорог тебе твой дом,
  Где ты русским выкормлен был,
  Под бревенчатым потолком,
  Где ты, в люльке качаясь, плыл;
  Если дороги в доме том
  Тебе стены, печь и углы,
  Дедом, прадедом и отцом
  В нем исхоженные полы;

  Если мил тебе бедный сад
  С майским цветом, с жужжаньем пчел
  И под липой сто лет назад
  В землю вкопанный дедом стол;
  Если ты не хочешь, чтоб пол
  В твоем доме фашист топтал,
  Чтоб он сел за дедовский стол
  И деревья в саду сломал…

  Если мать тебе дорога –
  Тебя выкормившая грудь,
  Где давно уже нет молока,
  Только можно щекой прильнуть;
  Если вынести нету сил,
  Чтоб фашист, к ней постоем став,
  По щекам морщинистым бил,
  Косы на руку намотав;
  Чтобы те же руки ее,
  Что несли тебя в колыбель,
  Мыли гаду его белье
  И стелили ему постель…

  Если ты отца не забыл,
  Что качал тебя на руках,
  Что хорошим солдатом был
  И пропал в карпатских снегах,
  Что погиб за Волгу, за Дон,
  За отчизны твоей судьбу;
  Если ты не хочешь, чтоб он
  Перевертывался в гробу,
  Чтоб солдатский портрет в крестах
  Взял фашист и на пол сорвал
  И у матери на глазах
  На лицо ему наступал…

  Если ты не хочешь отдать
  Ту, с которой вдвоем ходил,
  Ту, что долго поцеловать
  Ты не смел,- так ее любил,-
  Чтоб фашисты ее живьем
  Взяли силой, зажав в углу,
  И распяли ее втроем,
  Обнаженную, на полу;
  Чтоб досталось трем этим псам
  В стонах, в ненависти, в крови
  Все, что свято берег ты сам
  Всею силой мужской любви…

  Если ты фашисту с ружьем
  Не желаешь навек отдать
  Дом, где жил ты, жену и мать,
  Все, что родиной мы зовем,-
  Знай: никто ее не спасет,
  Если ты ее не спасешь;
  Знай: никто его не убьет,
  Если ты его не убьешь.
  И пока его не убил,
  Ты молчи о своей любви,
  Край, где рос ты, и дом, где жил,
  Своей родиной не зови.
  Пусть фашиста убил твой брат,
  Пусть фашиста убил сосед,-
  Это брат и сосед твой мстят,
  А тебе оправданья нет.
  За чужой спиной не сидят,
  Из чужой винтовки не мстят.
  Раз фашиста убил твой брат,-
  Это он, а не ты солдат.

  Так убей фашиста, чтоб он,
  А не ты на земле лежал,
  Не в твоем дому чтобы стон,
  А в его по мертвым стоял.
  Так хотел он, его вина,-
  Пусть горит его дом, а не твой,
  И пускай не твоя жена,
  А его пусть будет вдовой.
  Пусть исплачется не твоя,
  А его родившая мать,
  Не твоя, а его семья
  Понапрасну пусть будет ждать.
  Так убей же хоть одного!
  Так убей же его скорей!
  Сколько раз увидишь его,
  Столько раз его и убей!

  Читать дальше: http://www.gorod.lv/novosti/232597-yanki-gou-houm#ixzz33ZMsqiED

 7. Moto: Eiropa mūs nesapratīs, Eiropa mūs nepazīs!

  Братья и сестры, по итогам 4 июня.

  Из плохого:

  1. Финты Европы начинают настораживать.

  Во вчерашних итогах дня я было написал о заявлении миссии ОБСЕ в Украине о том, что в Луганскую ОГА якобы была выпущена с самолета ракета (точнее – НУРСы). Но с сайта ОБСЕ это заявление убрали, потому и я решил не вспоминать добрыми словами наших европейских друзей.

  Однако потом в ОБСЕ уточнили: мол, их миссия в Украине «имеет основания считать, что удар по Луганской облгосадминистрации был нанесен с воздуха, возможно – с самолета». Тогда как ранее силы АТО напрочь отвергли такую возможность.

  В данной ситуации я не выступаю ни на стороне ОБСЕ, ни на стороне украинских силовиков. Но у меня, черт побери, вопрос в «друзьям» из Европы: вы что, провели какое-то расследование? У вас есть какие-то доказательства, которыми вы оперируете?

  Если такие доказательства есть – почему их скрываете? Если доказательств нет – то почему верите на слово террористам, но не верите украинским силовикам? В чем ваши проблемы, дорогие европейские партнеры?

  Все это за версту разит российским лобби. Впрочем, как и трехмесячные обещания Европы вот-вот ввести третий этап санкций против РФ, а на деле – процветание в европейских СМИ кремлевской пропаганды (справедливости ради уточню – слава Богу, далеко не во всех СМИ).

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.