Puskokam pārlekts! (papildināts)


[..]Latvijas pilsoņi sev izdevīgā laikā varēs brīvprātīgi apgūt Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīra kursu, liecina likumprojekts, kuru ceturtdien, 3. novembrī, plānots izsludināt valsts sekretāru sanāksmē.[..]

vara bungas: Nu ko, varam būt gandarīti (skat.2013.gada ieraksta 12.punktu)? Nevar noliegt šis ir pussolis pareizajā virzienā. Tomēr jautājumus raisa šādas Militārā dienesta likuma grozījumu pozīcijas:

 • brīvprātīgo apmācības nepietiekamais apjoms – 24 dienas. Pat UA (kara apstākļos) savus jaunkareivjus līdz minimālam līmenim apmāca trīs mēnešus. Tomēr tas var būt labs sākums un bāze turpmākam dienestam ZS. Vai plānota opcija rezerves karavīriem pieteikties padziļinātai apmācībai?
 • brīvprātīgo apmācības saturs. Tam ir jābūt nu ļoti kvalitatīvam.
 • Jaunsargu ieskaitīšana kareivjos. Kāds ir speciālā kursa saturs un ilgums?
 • Sociālās garantijas. Motivācija. Kādi ir AM priekšlikumi?

[..] Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) rezervi veido rezerves karavīri – Latvijas pilsoņi, kas atvaļināti no profesionālā dienesta vai dienesta Zemessardzē un pilda dienestu NBS rezervē un rezervisti – Latvijas pilsoņi (vīrieši un sievietes (ja viņas izteikušās šādu vēlmi)), kas sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam dienestam.

Šobrīd NBS uzskaitē ir aptuveni 7000 rezerves karavīru. Aizsardzības ministrija līdz 2018.gadam plāno apmācīt 3000 rezerves karavīru. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rezervistus var iesaukt aktīvajā dienestā tikai mobilizācijas gadījumā. Lai palielinātu apmācītu rezerves karavīru skaitu, ir nepieciešams dot iespēju Latvijas pilsoņiem brīvprātīgi pieteikties apmācībām un iestāties dienestā NBS rezervē.

Latvijas pilsonis, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu un nav sasniedzis dienestam rezervē noteikto maksimālo vecumu, ja viņš atbilst MDL 16.pantā dienestam noteiktajām prasībām, sev vēlamā laikā (piemēram, atvaļinājumā) varēs pieteikties dienestam NBS rezervē un apgūt noteiktu apmācības kursu.  Pēc šī kursa sekmīgas pabeigšanas viņu ieskaitīs NBS rezervē rezerves karavīra statusā un iecels attiecīgās vienības rezerves karavīra amatā. Plānots, ka brīvprātīgo Latvijas pilsoņu apmācību veiks Nacionālie bruņotie spēki, atbilstoši apstiprinātajai mācību programmai „Zemessarga un rezervista pamatapmācību kurss”. Kursa ilgums ir 192 stundas jeb 24 dienas.

Grozījumi paredz arī jaunsargu vecumā no 18 gadiem, kuri atbilst MDL 16.pantā noteiktajām prasībām, brīvprātīgi pieteikušies, apguvuši un sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprināto jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu, ieskaitīšanu NBS rezervē ar pakāpi – kareivis. Šīs mācības ir speciālais kurss, kura apgūšanu jaunsargs izvēlēsies brīvprātīgi, kas pielīdzināms zemessarga pamatapmācības programmai un paredzēts vienīgi tiem 18 gadu vecumu sasniegušajiem jaunsargiem, kuri vēlas savu profesionālo dzīvi saistīt ar dienestu bruņotajos spēkos. Noslēguma pārbaudījuma apliecina sekmīga nokārtošana apliecinās, ka jaunietis ir apguvis zemessargam minimāli nepieciešamās individuālas zināšanas un iemaņas, kā arī ir sagatavots turpināt apmācību rezerves karavīra statusā.

Likumprojekts nosaka Latvijas pilsoņa, kas ir pieteicies dienestam, NBS rezervē apgūstāmo mācību statusu un nepieciešamās sociālās garantijas, kā arī dienesta pakāpes piešķiršanas nosacījumus gadījumā, ja rezervists ir dienējis obligātajā militārajā dienestā.[..]

avots

PS Svarīgi atcerēties, ka šis ir tikai likumprojekts, kurš var tikt būtiski grozīts līdz tas nonāks Saeimā, tiks pieņemts un izsludināts.

PPS “Zelta pendeļi” darbojas, bet tieksme šmaukties ir neiznīcināma.

UPD1 “Tālavas Taurētāja”   īpašais viedoklis:

“Apmācība ir fundamentāls jautājums, kas nav jāskata no atvēlēto dienu skaita, bet no apgūstamo iemaņu apjoma. Bruņotajos spēkos apmācību End State varētu būt – sasniegt taktiskā līmeņa vienību (BN, BDE, DIV) saliedētu uzdevumu izpildi, veicot uzbrukuma un aizsardzības operācijas visos laika apstākļos un nodrošinot vienotu un nepārtrauktu komandvadību pār vienību. Ja to mēs pieņemam par mūsu mērķi, jāpaskatās uz mūsu izejas punktu, jeb kāds ir apmācāmais materiāls. Visi piekritīs, ka tas ir gados jauns civilais bez īpašām iemaņām orientēties apvidū, ievērot higiēnu stresa apstākļos, samērā nenoturīgs pret stresu un ierobežojumiem, bet pats galvenais milzīgu ego. Uzdevums šo divkājaini padarīt par DOMĀJOŠU, apveltītu ar INICIATĪVU, IZDZĪVOŠANAS SPĒJĀM UN KOLEKTĪVĀ iekļauojošos KARAVĪRU ir samērā saržģīts, bet ne nepaceļams darbs. Daudzu armiju pieredze liecina, ka pirmais līmenis, ar kuru var strādāt un audzēt tālāk iemaņas ir nodaļas-vada līmenis, tai seko rotas, tālāk bataljona līmenis. Ja karavīrs ir apguvis visus šos līmeņus, tad viņa turpmākā apmācība BDE un augstāka līmeņa apmācībās būs dabiska un harmoniska iemaņu attīstība. Respektīvi mums detalizēti jāapskata un uzmanība jāvēlta apmācībai, kas ir līdz BN līmenim ieskaitot. Visos šajos līmeņos būtiska uzmanība ir jāpievērš šī divkājaiņa EGO nojaukšanai un sapratnes par kolektīvu veidošanai, tas ir ilgs un sāpīgs process.
Apmācības jāsāk no individuālo iemaņu līmeņa un ar brutālu iespiešanu kolektīvā. Cilvim-individuālistam ir jāpārtop par daļu no maza kolektīva, kurā viens par otru ceļās un krīt. Individuālajā apmācību līmenī, kas faktiski aizņem mēnesi intensīvu apmācību. Cilvis sāk kļūt par karotāju, bet ne karavīru. Jāapgūst iemaņas lasīt karti, atpazīt apvidu, orientēties, veikt fiziskās aktivitātes, ievērot higiēnu, uzkopt dzīvojamo telpu, jaukt, izjaukt un tīrīt ieroci, veikt pārgājienus, ierakties, maskēties un virkni citu iemaņu. Šajā apmācību posmā cilvja notiek personības izmaiņas un mainās attieksmes pret apkārtējiem. Šajā posmā cilvis var justies gan kā Rembo, gan nekam nederīgs puteklis ļaunajā pasaulē.
Kad ir apgūts individuālais līmenis var sākties karavīra veidošana jeb nodaļas līmeņa apmācība. Šajā posmā cilvis lēnām sākt pārtapt par karavīru, apzināties kolektīva (nodaļas) un karavīra simbiozes nozīmību. Sākas iniciatīvas un domāšanas attīstība kara vešanas plāksnē. Tiek apgūtas pirmās taktiskās iemaņas nodaļas līmenī – patrulēšana, OP, slēpņi utt. Nodaļas līmenis arī prasa mēnesi.
Nākamais ir vada līmenis, kurā tiek liktas kopā visas iepriekš apgūtās zināšanas un vairāk strādāts pie domāšanas, iniciatīvas attīstības. Tam arī ir atvēlams mēnesis, jo jāiziet vada līmeņa operācijas. Pēc šī posma pabeigšanas karavīru var sūtīt prom tālākai apmācībai rotas līmenī.
Iepriekš aprakstītie apmācības līmeņi ir izejami neatrauti, jo veicina personības īpašību attīstību, kas ir būtiski nepieciešamas apakšvienību funkcionēšanai un izdzīvošanai.
Tātad kopā tam ir nepieciešams 3 mēnešu laika posms nepārtraukta apmācības procesa. Mana pieredze liecina, ka šakotnējais apmācību posma laika ziņā ir līdzīgs NBS, ASV un UK armijās. Diemžēl to nevar saīsināt nemazinot karavīra izdzīvošanas un kaujas spējas kaujas laukā. Dalīšana sīkākos apmācību posms nesekmēs nepieciešamo personības īpašību izveidošanos.”

156 domas par “Puskokam pārlekts! (papildināts)

  • Nu jau. Šitāda tektoniskā nobīde domāšanā. Un ne jau pašu izlolota. Sabiedrībā kolosāla iespēja pierādīt sevi visiem, kuri novembros nēsā karodziņu pie krūts.

   • kas traucē karogus nesošajai sabiedrībai sevi pierādīt esošajās ZS struktūrās? ok, gan jau ka ir procents cilvēku, kuriem ir labāk 1 mēnesis mūžā nekā 20 dienas pa brīvdienām gadā. ar ko šādi viena mēneša tūristi būs pēc 2 gadiem labāki par ZS vulgaris?

    kad cilvēkam dos ierēdņa statusu tikai kopā ar ierakstu rezerves karavīru reģistros, tad tā būs revolūcija.

    • ZS tas ir dzīvesveids, hobijs, pārliecība un vēlme kalpot valstij arī miera laikā ikdienā (ko tik zs nedara sabiedrības labā). Bet var saprast tos, kuri formulē šādi “esmu gatavs ņemt rokās ieroci kara laikā – iemāciet man un lieciet mierā”. Labāki par ilggadējiem zs viņi nebūs, bet arī civilisti gluži vairs nebūs. Vienam otram OMD laiks apmācības ziņā nebija krutāks. Turklāt kā tikko sapratu no Garisona teikta iespējami vairāki attīstības līmeņi, vienu gadu viens, citu otrs utt. Protams tas ir kompromiss, lai šobrīd nerunātu par pilsonisko dienestu/OMD, kuram sociālās garantijas vajadzīgas kudī lielākas. Tomēr rezerves vajag šeit un tagad, par kvalitāti varam strīdēties un strīdesimies. ZS tas var būt trieciens, jo parādās alternatīva mil.zināšanu iegūšanai. Ja rekrutēšanas centru gāzīs apkārt, tad varēsim sākt pārliecinošāk runāt par pilsonisko dienestu kāda gada garumā.

     • Soc.garantijām redz resursu nepietiek, bet štancēt gaļiniekus, 200.kravas, tās ir OK!
      Te ir jāizvēlas vai nu pus gadu ilgs brīvprātīgi-obligātais(obligāts ikvienam, kurš grib strādāt valsts uzņēmumā/iestādē/kantorī) dienests ar visām garantijām un bonusiem vai arī izgrūzt naudu tiešām hi-tech sistēmās, ar kurām apmācīt rīkoties pēc pirmo 24 dienu apmācību iziešanas, teiksim, brīvdienās, proti, ja jau pašus pamatus iedzīt grib 3 nedēļās, tad pēc tam jau vajag dot specifiskus speciālistu apmācību kursus visiem iesaistītajiem, pretējā gadījumā pēc tām 24 dienām vairums pāris gadu laikā visu aizmirsīs un jēga no viņiem nebūs nekāda, ja vien katru gadu uz 2 nedēļu nometni neaicinās nu jau obligātā kārtā.
      Dronu piloti, CG operatori, GMG/50cal operatori, sanitāri – šito visu var un vajag biezā slānī.

      • Vakar vēl nebija nekādu citu iespēju kā audzēt rezervi izņemot kā no ex-PD pensionāriem-invalīdiem, vai no ZS atskaitītajiem. No Garisona teiktā sapratu, ka attīstības līmeņi būs. 24 dienas tas būtu sākums. Ar rezervi ir jāstrādā jāuzskaita, jāatjauno zināšanas utt. Līdz šim strādāt nebija ar ko. 24 brīvdienas nav reāli, tie ir trīs mēneši bez brīvdienām. Savukārt saņemties un ziedot vienu atvaļinājumu var.

     • “kuram sociālās garantijas vajadzīgas kudī lielākas” – nav pīrāga – liec rungu.. ideālā jau jāliek abi. proporcijas nosaka finansu iespējas.

      kad ierēdņiem savajadzējās maģistra grādus, visi rikšoja uz turību. es te jūtu analoģiju 😀

   • Šie tik ātri virzīti tik nopietni grozījumi bez konsultācijām koalīcijā agrāk nozīmētu ministra lidošanu un skaidrojumus par “mēs nekā nezinām”. Tātad iemesls tikai viens – pendelis!

 1. 24 dienas – to cilvēks var izdarīt atvaļinājuma laikā 🙂 un vēl paspēt atvaļinājuma pirmo un pēdējo dienu atpūsties. Protams, tas ir par maz, bet jautājums ir par mācīšanas metodiku (te atceramies mūsu pukstēšanu viena iepriekšēja raksrta komentāros par NBS organizatoriskajiem talantiem). Jo ja info ir par daudz, tad zināšanas kā ūdens nolīst pār apmācāmo, notek, un daudz kas aiztek putekļos.

  • Ja būtu ļimeņi teiksim I-V, tad piecos gados katrs gribētājs varētu sasniegt zināmus augstumus. Bet tas viss kopumā ir vnk ielāps, lai neatjaunotu OMD. Nu nevar 24 dienu laikā sagatavot kareivi karam, pajautājiet UA. Domāju taupītāju aprēķins ir uz to, ka atsaucība būs zema. Bet iespēja dota, lūdzu izmantojiet.

    • Labāk kā nekas, bet uzkatīsim ka šis ir pilotprojekts. Ja es būtu civilais pēc pirmā 24 dienu līmeņa es būtu pieprasījis vēl nākamos, jo ES, KĀ JEBKURŠ KARAVĪRS GRIBU IZDZĪVOT un šo mērķi palīdz sasniegt kaujas apmācība. Redzēsim kāda būs atsaucība, ka tik nenāksies nokaunēties. Domāju šī tēma ir apspriežama visos kolektīvos, korporācijās, klubos un biedrībās. Neesi izmantojis iespēju mācīties aizstāvēt valsti – esi slikts pilsonis un valstij ir visas tiesības apieties ar tevi attiecīgi.

     • Neesi izmantojis iespēju mācīties aizstāvēt valsti – esi slikts pilsonis un valstij ir visas tiesības apieties ar tevi attiecīgi
      +++

   • man nav jāskatās UA, es pats zinu apjomu, ko 20 dienu laikā pamatapmācībā vajadzēja iemācīties un ietrenēt refleksu līmenī, un man ir priekšstats par to, cik liela daļa no tā visa tiek apgūta. Protams, 24 dienas nonstopā ir labāk, nekā 20 dienas izkaisīti.

    Ja skatāmies reālistiski, tad šis pasākums varētu papildināt lielgabalu gaļas apjomu par tādu karbonāžu skaitu, kas nebūtu gatava tērēt laiku regulāri, bet mēģināt izdarīt to visu vienā reizē. Protams, tikai ar laiku atskārstot to, ka šī apmācība ir absolūti nepietiekama reāliem kaujas apstākļiem.

    • Vēl pozitīvs efekts būtu, ja vismaz daļai tas nostiprinātu interesi par PD vai ZS. 24 mācību dienas ir apmēram 1,5 gads ZS ļoti labam zs vai 3 gadi viduvējam.

     • 24 dienas, ja batā notiek regulāras apmācības, ir kā reiz viens gads, nevis pusotrs, ja, kā izteicies, ļoti aktīvs zemessargs, kurš neizlaiž nevienas mācības vai izlaiž maksimums vienas apmācības+aizbrauc jau uz kādām speciālistu apmācībām, kas, protams, nav tas pats, kas pamatapmācība, bet vismaz minimāli apmācīts KSP/CG operators tomēr ir labāk, nekā vienkārši sandbag’s.

        • no vēla rudens līdz agram pavasarim nekas prātīgs nenotiek lauka apmācības ziņā. Iestājies rudenī – sāc manevrēt pavasarī un ko? vienas vasaras laikā savāksi 24 dienas?

         • Savāksi, kā jau teicu, ja bataljonā norit aktīva apmācību sezona, nevis tikai ķeksīša pēc vai lai “izskatītos smuki”, tad tās 20+ dienas var savākt, cita lieta par kvalitāti un secību, kas un kurās dienās tiek mācīts un vai tas tiek atkārtots praksē vai arī pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā, bet nu te jāskatās, ko labu būs izdomājuši un liks priekšā šim brīvprātīgajam 24 dienu kursam.
          Ja esi aktīvs zs un vēl tiec uz speciālistu apmācībām, tad pa gadu var arī savākt 2×24 😉 ! Cita lieta, ka speciālistu apmācība ir pavisam kas cits un mest vienā katlā ar pamatapmācību nevajadzētu.
          Un vispār, vecāki, sūtiet savus dēlus un savas meitas Jaunsardzē, atkritīs nākotnes kreņķi par BMD/OMD iesaukšanām un arī bērni izaugs patstāvīgāki, drošāki un būs spējīgi valstij grūtā brīdī steigt palīgā!

     • Kādi nu kurā vietā tie ZS standarti. Mums batā labi un ļoti labi ZS (kas iekļaujami kaujas vienību pamatsastāvā) mācības apmeklē 40+ dienas gadā. To parasti veido ikgadējais apmācību kurss (tās pašas 24 dienas par tēmām ko nu katru gadu uzskata par aktuālām) + specialitāšu apmācība/uzturēšana + lielās mācības + vēl šis tas.
      Pārējie nāk kā un kad var/grib un ar tiem neviens īsti nerēķinās, bet prom arī nedzen.

      • Nebūtu laiks ieviest ZS apmācības kredītpunktu sistēmu? citādi šitādu mūzīgo studentu % pakļauj riskam vienības kaujas spējas, bet netraucē ZS vadībai atskaitīties par “galvām”.

       • Vējonim par labu var teikt, ka vismaz manā batā netrūkst tādu, kas maksimāli nāk uz mācībām un vēl iet arī uz speciālistu apmācībām, tā ka, nav jau tik traki, problēma tajā, ka tajos maršētājos/pašaudīties gribētājos aiziet zināma daļa apgādes naudas un resursu, bet nu būs interesanti redzēt, kas tad īsti notiks ar ZS, jo ar augstas gatavības vadiem/rotām viss noteikti nebeigsies, nu nevar ZS palikt tāda, kāda tā ir tagad, vajag ieviest dalīšanu arī iekšēji, kurš apmeklē mācības un ir AGR/AGV, tam tik un tik resursu iedalam, tas, kurš retāk nāk, nu tam sorry, stāvi aiz putras katliem vai darbojies pārapgādē un tam jau par tik un tik procentiem mazāk resursu iedalam, arī MDUI no tā būtu jābūt atkarīgam.

       • No kredītpunktiem nav jēgas, ZS vajag arī darbos, ne tikai vārdos, tuvināt PD, gan spēju, gan ekipējuma ziņā un to visu var nodrošināt tikai un vienīgi ar kaut kāda veida daļējas slodzes PD līguma noslēgšanu, jo savādāk Tu visu X vienību uz mācībām dabūsi labi ja pāris reizes gadā, pārējās dienas Jāņa vietā atnāks Pēteris un Līgas vietā vispār neviena nebūs un otrādi.

        • Zs specifika kas nepadosies izmaiņām. Bats spēs ģenerēt rotu un tas jau ir labi. Vnk to ir jāņem vērā plānojot un tad nāks lielāka apskaidrība par reālo spēku iztrūkumu. Un tas jau ir pamats risinājumu meklējumiem. Pagaidām viss ir easy še tev stobrs re kur vieta ierakumā paldies par dienestu.

   • Jebkurā gadījumā 24 dienas intensīvu nodarbību viennozīmīgi ir produktīvākas kā 1-1.5 gads pa nedēļas nogalēm. Turklāt, ja tiešām lietas aiziet ” pa līmeņiem” , tad pēc pirmā gada 24d kursa nākamajā gadā var iet uz nākamo 24d kursu. ZS gadījumā pēc pirmā 1-1.5 gada cikla iesaistoties nākamajā ciklā atkal process var izstiepties 1.5 gada garumā un tā viss kopējais apmācības process pamazām ievelkas. Ne jau visiem kā Hmm izdodas forsēti 1 gadā apgūt pamatapmācību.
    Jebkurā gadījumā, galvenais lai ledus sakustas un nenoslīkst birokrātijas muklājos.

    • Domājams, ka ne jau pašiem viņiem daleca (viņi to vienmēr zināja), bet kāds piešus ribās iegrūda, tā kā spiesti pāatrināties. Žēl būs, ja Tramps visu sabojās.

     • Tagad sēžam un sūcam kokteiļus pludmalē 🙂 Gaidam kārtējos pendeļus un šīs te apmācības evolūciju ģeometriskā progresijā, kamēr tiek atjaunots OMD/pilsoniskais dienests (protams ne 90-to gadu stilā).
      Trampa nākšana pie varas, iespējams var nest arī savas pozitīvas izmaiņas- nāksies vairāk pašiem domāt par savu aizsardzību.. Let’s see.

    • O, mans stāsts par pamatapmācību vispār ir ko vērts – ielecu jau braucošā vilcienā un zināmu daļu bija pašam jāapgūst, tā sakot, on-the-fly un tad vēl ik pa laikam dabūju no kāda aizrādījumu, ka lūk es nezinot kā dara to un to, lai gan man taču tas mācīts nekad nebija 😀 !
     Un, kamēr Valsts Kontrole neuztaisīja haju par ZS apmācību programmu un papīriem, tikmēr man pat neviens oficiāli nebija pateicis, ka, redz, esi pabeidzis pamatapmācību 😀 !
     Tā ka, oficiāli es pie pamatapmācību pabeigušajiem tiku pieskaitīts vien pagājušajā gadā 🙂 !

 2. Runājot par kareivja apmācības ilgumu ir jāsaprot divas likumsakarības .
  1) Jo vairāk dienas kareivji būs apmācīti, jo mazāki būs pirmo kauju zaudējumi.
  2) Katra kareivja diena prasa noteiktu resursu patēriņu.
  Starp šīm likumsakarībām ir jāatrod visoptimālākais balans. 24 dienas noteikti nav tas. Ja pat ģenerālis P.Radziņš 20 gados rakstīja, ka mūsdienu karā (kas nebalstījās uz viedo aizsardzību!!!), lai sagatavotu kareivji karam pusotra gada (!!!!!) ir par mazs pat pie obligāta nosacījuma, ka viņš netiek likts norīkojumos un sardzes dienestā. Viss viņam atvēlētais laiks ir domāts tikai mācībām. Un mēs te kaut ko mēģinām iespraust 24 dienās!
  Tiesa pilnībā piekrītu VB, ka tās ir lielas izmaiņas pareizā virzienā!

  P.S. Takā nodarbojos vēl jaunsargiem, tad vienkārši tracina šī ņemšanās ar jaunsargiem. Tipa gatavojam kareivjus no viņiem, tipa negatavojam. Viļā kā karstu kartupeli pa muti un nezin ko ar to iesākt, norīt vai izspļaut. Nevar, ne vienu ne otru. Šajā laukā laikam vēl ilgi būs jāgaida uz izmaiņām. Starp citu kāpēc šo ZS programmu “jaunsargi pēc 18 gadiem” nevar piedāvāt iziet gaidām un skautiem. Neredzu īpaši lielas atšķirības starp vieniem un otriem skatījumā kā uz potenciāliem kareivjiem. Vienīgi vieni tiek finansēti no valsts un otru kārpās kā var un māk.

  • Garisons teica ka būs līmeņi un ka 24 dienas ir sākums. Varam neticēt, varam turēt viņu pie vārda. Bet arī tad ja būs kādi trīs līmeņi, tas atpaliek no Radziņa ieteiktā min 1,5 gada. Bet Radziņam nebija powerpointa 🙂

   • Nākošais posms būtu 1) atjaunot brīvprātīgo speciālistu apmācību proftehniskās skolās, kur varētu iziet tīri militāro apmācību + speciālista kursu. 2) Atjaunot Studentu militāro apmācību ar jaunāka instruktora pakāpes piešķiršanu 2 gados un leitnanta pakāpi vēl pēc diviem gadiem. Ar iespēju iegūt arī virsnieka speciālista kvalifikāciju. 3) Pabeidzot noteiktu kursu jaunsardzē, piešķirt rezerves karavīra statusu.

     • Nē likums to neparedz. Jaunsardze kursā nemaz nevar iegūt rezerves karavīra statusa, jo Jaunsardzei nav kaujas ieroču un tie ar tiem nedrīkst rīkoties pat 21 gadu vecumā. Kā visiem mums zināms šaušana ar kaujas ieroci ir neapstrīdama kareivja pamatkursa sastāvdaļa. Tātad, lai dabūtu rezerves karavīra statusu jaunsargam kā minimums ir jāiestājas ZS. Tas viss ir no tās pašas sērijas “gandrīz vads, gandrīz mēnesis”.
      Tas viss ir tikai tāpēc, ka pastāv kaut kāda mistiska ES regula, kas aizliedz jaunietim pieskarties kaujas ierocim un AM ierēdniecība dzelžaini pie tā turas.

      • Grozījumi likumā arī ir likums. Apspriežamo grozījumu anotācijā teikts
       “Grozījumi paredz arī jaunsargu vecumā no 18 gadiem, kuri atbilst MDL 16.pantā noteiktajām prasībām, brīvprātīgi pieteikušies, apguvuši un sekmīgi nokārtojuši aizsardzības ministra apstiprināto jaunsargu interešu izglītības programmas speciālā kursa noslēguma pārbaudījumus un devuši karavīra zvērestu, ieskaitīšanu NBS rezervē ar pakāpi – kareivis. Šīs mācības ir speciālais kurss, kura apgūšanu jaunsargs izvēlēsies brīvprātīgi, kas pielīdzināms zemessarga pamatapmācības programmai un paredzēts vienīgi tiem 18 gadu vecumu sasniegušajiem jaunsargiem, kuri vēlas savu profesionālo dzīvi saistīt ar dienestu bruņotajos spēkos. Noslēguma pārbaudījuma apliecina sekmīga nokārtošana apliecinās, ka jaunietis ir apguvis zemessargam minimāli nepieciešamās individuālas zināšanas un iemaņas, kā arī ir sagatavots turpināt apmācību rezerves karavīra statusā.

       Tātad: brīvprātība, 18 gadi, 16.pants, zvērests, JS speckurss, selekcija (kritēriji neizprotami). Likumprojekta panta pašreizējā redakcija:
       “5. Papildināt 17.¹pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:
       “(6) Jaunsargs pēc 18 gadu vecuma, kas atbilst šī likuma 16.pantā noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem var brīvprātīgi apgūt aizsardzības ministra apstiprinātu jaunsargu interešu izglītības programmas speciālo kursu. Pēc šī kursa noslēguma pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas jaunsargs dod zvērestu, viņu ieskaita Nacionālo bruņoto spēku rezervē un viņam piešķir kareivja dienesta pakāpi. Ja viņš iestājas profesionālajā dienestā, viņam aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā jāpabeidz kareivja pamatapmācības kurss.”

       Jaunsargs pārtop par rezerves karavīru, saņem kareivja pakāpi, bet iestājoties PD viņam vienalga jāiet kareivja pamatkurss. Nu, tas ok dubults neplīst. Viss būtu pavisam labi, ja valdība beigtu mērkaķoties ar visādiem brīvdienu kursiem, nepilniem mēnešiem, brīvprātību un atjaunotu OMD vai pilsonisko dienestu jaunā kvalitātē ar sociālām garantijām, pietiekamu laiku apmācībai utt kā citi to dara. Visi šie JS speckursi kaujas apstākļos atspēlēsies ar neadekvātiem zaudējumiem, jo nenodrošina karavīra iemaņu nostiprināšanos, tikai informē. Atkal Potjomkina sādžas atskaitēm un cipariem, šoreiz šīs atskaites “tur” pieņems, jo viņiem pa lielam pie kājas, cik lielā mērā LV kareivis atbilst mūsdienu prasībām.

  • Man viens ex-skauts reiz sacīja, ka viņiem bijusi sadarbība ar ZS Kurzemes pusē, kur ZS palīdzēja organizēt skautu nometnes, savukārt skautiem ļāva, tā teikt, izdarīt izvēli un aizplūst tālāk uz Jaunsardzi, ja bija tāda vēlme.

  • Apmācība ir fundamentāls jautājums, kas nav jāskata no atvēlēto dienu skaita, bet no apgūstamo iemaņu apjoma. Bruņotajos spēkos apmācību End State varētu būt – sasniegt taktiskā līmeņa vienību (BN, BDE, DIV) saliedētu uzdevumu izpildi, veicot uzbrukuma un aizsardzības operācijas visos laika apstākļos un nodrošinot vienotu un nepārtrauktu komandvadību pār vienību. Ja to mēc pieņemam par mūsu mērķi, jāpaskatās uz mūsu izejas punktu, jeb kāds ir apmācāmais materiāls. Visi piekritīs, ka tas ir gados jauns civilais bez īpašām iemaņām orientēties apvidū, ievērot higiēnu stresa apstākļos, samērā nenoturīgs pret stresu un ierobežojumiem, bet pats galvenais milzīgu ego. Uzdevums šo divkājaini padarīt par DOMĀJOŠU, apveltītu ar INICIATĪVU, IZDZĪVOŠANAS SPĒJĀM UN KOLEKTĪVĀ iekļauojošos KARAVĪRU ir samērā saržģīts, bet ne nepaceļams darbs. Daudzu armiju pieredze liecina, ka pirmais līmenis, ar kuru var strādāt un audzēt tālāk iemaņas ir nodaļas-vada līmenis, tai seko rotas, tālāk bataljona līmenis. Ja karavīrs ir apguvis visus šos līmeņus, tad viņa turpmākā apmācība BDE un augstāka līmeņa apmācībās būs dabiska un harmoniska iemaņu attīstība. Respektīvi mums detalizēti jāapskata un uzmanība jāvēlta apmācībai, kas ir līdz BN līmenim ieskaitot. Visos šajos līmeņos būtiska uzmanība ir jāpievērš šī divkājaiņa EGO nojaukšanai un sapratnes par kolektīvu veidošanai, tas ir ilgs un sāpīgs process.
   Apmācības jāsāk no individuālo iemaņu līmeņa un ar brutālu iespiešanu kolektīvā. Cilvim-individuālistam ir jāpārtop par daļu no maza kolektīva, kurā viens par otru ceļās un krīt. Individuālajā apmācību līmenī, kas faktiski aizņem mēnesi intensīvu apmācību. Cilvis sāk kļūt par karotāju, bet ne karavīru. Jāapgūst iemaņas lasīt karti, atpazīt apvidu, orientēties, veikt fiziskās aktivitātes, ievērot higiēnu, uzkopt dzīvojamo telpu, jaukt, izjaukt un tīrīt ieroci, veikt pārgājienus, ierakties, maskēties un virkni citu iemaņu. Šajā apmācību posmā cilvja notiek personības izmaiņas un mainās attieksmes pret apkārtējiem. Šajā posmā cilvis var justies gan kā Rembo, gan nekam nederīgs puteklis ļaunajā pasaulē.
   Kad ir apgūts individuālais līmenis var sākties karavīra veidošana jeb nodaļas līmeņa apmācība. Šajā posmā cilvis lēnām sākt pārtapt par karavīru, apzināties kolektīva (nodaļas) un karavīra simbiozes nozīmību. Sākas iniciatīvas un domāšanas attīstība kara vešanas plāksnē. Tiek apgūtas pirmās taktiskās iemaņas nodaļas līmenī – patrulēšana, OP, slēpņi utt. Nodaļas līmenis arī prasa mēnesi.
   Nākamais ir vada līmenis, kurā tiek liktas kopā visas iepriekš apgūtās zināšanas un vairāk strādāts pie domāšanas, iniciatīvas attīstības. Tam arī ir atvēlams mēnesis, jo jāiziet vada līmeņa operācijas. Pēc šī posma pabeigšanas karavīru var sūtīt prom tālākai apmācībai rotas līmenī.
   Iepriekš aprakstītie apmācības līmeņi ir izejami neatrauti, jo veicina personības īpašību attīstību, kas ir būtiski nepieciešamas apakšvienību funkcionēšanai un izdzīvošanai.
   Tātad kopā tam ir nepieciešams 3 mēnešu laika posms nepārtraukta apmācības procesa. Mana pieredze liecina, ka šakotnējais apmācību posma laika ziņā ir līdzīgs NBS, ASV un UK armijās. Diemžēl to nevar saīsināt nemazinot karavīra izdzīvošanas un kaujas spējas kaujas laukā. Dalīšana sīkākos apmācību posms nesekmēs nepieciešamo personības īpašību izveidošanos.

 3. nu mums ZS nav gadā īpaši vairāk par 20 dienām (leilāka daļa varbūt kādas 10 mācības gadā apmeklē, daži vispār parādās uz šaušanu un soļošanu un viss). Tapēc es domāju šie ”rezervisti” nebūtu ar neko īpaši slitāki par tavu vidējo zemīti.

  Protams tāds zemessargs kas katru mācību apmeklē, vēl iet uz visādiem tur papildus kursiem un nez ko ir cits karotājs, bet tādi cilvēki ir izņēmumi. Ieliktu šitos rezervistus ZS formās un nevarētu īsti pateikt atšķirību no parastajiem ZS cilvēciņiem.

  • Tevis aprakstītie “parastie”, kas atnāk pašaudīties un nosoļot kādā parādē ir tā pelēkā masa, no kuras nekādas praktiskas jēgas kara laikā nebūs, jo ne prātā zināšanu, ne mācību pieredzes, kā tās pielietot.

    • Tas tiesa, tādu netrūkst, bet tādi parasti saskrien tad, kad piedāvā kaut ko par velti, piemēram, jaunas uniformas. Citādi tādus grūti dabūt pat uz šaušanu vai soļošanu, jo tās tad arī ir tās pus-mirušās dvēseles.

   • nu tādā gadījumā mums noraksta x/y (cenzēts – VB, sorry) daļa no ZS……..Kaut gan, ja jau šaut proti, daudz maz ar rāciju darboties proti, ar lāpstu rakt proti, tad iemet viņus aizsardzības pozīcijā lai sēž un vaktē.

    Nabaga atlikušai a/b (cenzēts – VB, sorry) daļai būs jādara viss pārējais.

 4. Rezervē ieskaitīs “karavīrus”, kuri nav pabeiguši pat jaunkareivja kursu
  (ilgst 3 mēnešus)? Rodas jautājums, nafig vispār tāds jaunkareivja kurss tad vajadzīgs?

  • Saprotu tavu un savu sašutumu, bet puskokam ir pārlekts – problēma ar rezerves nepietiekamību ir atzīta. Vakar vēl to noliedza. Paldies pendeļotājiem, gaidam vēl.

   • es saprotu Tavu kā jurista sajūsmu. bet neredzu pārlekšanu pusei koka. koku ir saskatījuši – tur tālumā un piesardzīgi virzās tam tuvāk :-D. cerēsim, ka polārlapsa nekustas ātrāk.

    • “That’s one small step for [a] man, one giant leap for mankind”(c) 🙂

     Mūs cik ilgi ļečīja, ka viss ir štokos? Ka tautas dēli un meitas rikšiem pilda kuplās zemessardzes druvas, kas spēj pabarot pilnīgi visas sabiedrības patriotiskās vajadzības.
     Šitā turpinot varbūt atzīs ka vismaz viena kārtīgi aizpildīta un ekipēta szs brigāde neskādētu.

     • Tāpat tas nav vīrieša/sievietes cienīgi šitā ar pus-patiesībām barot sabiedrību, vajag uzreiz pateikt, ka esam nolaiduši valsts pašaizsardzības spējas līdz kliņķim(lasi, tādu vispār reāli dzīvē ir maz, lai neteiktu vispār, ka nav nekādu spēju) un ka tagad vajag pilnā sparā visādi tās veidot un audzēt.
      Bet nē, gadiem ilgi muļļājas turp-šurp, kolaboracionistu un koalīcijas dirslaižu bars.

       • Tālajā 2008.gadā vēl nesekoju ar tādu aizrautību valsts aizsardzības jautājuiem, bet nu 2014.gadā jau tajā visā biju daudzmaz iekšā ar dienestu ZS, līdz ar to varu teikt, ka ja ne kopš 2008.gada, tad kopš 2014.gada nemaz tik ātri, cik varētu, neviens tur augšās nav kustējies.

        • Zelta pendeļi seko viens otram, tie mūs pendelē uz priekšu gluži kā dīstelis tvaika lokomotīvi. Kopš 2004. gada NATO brauca un brīnijās, mācīja un cerēja, PMD cēla LVA karogu Afganistānā, Irākā un citos pasaules dibencaurumos maksājot ar asinīm. bet kairinājumu kaimiņos nebija. Visi bija lalimīgi, jo PMD nav būtiska vēlētāju daļa, viņu svars ir mazs, bet MDL un reglamenti liek turēt muti. Pirmais izbīlis bija 2008. gadā Gruzijas kara laikā, bet tad atnāca krīze un visi ar aizrautību sāka griezt spējas, daži pat izrādīja tādu centību, ka atļavās pateikt, ka PMD cilvēki nav vajadzīgi, vienības drakoniski tika samazinātas. Līdz 2014. gadam Ukrainā visi dziedāja 5 panta korāļus, bet tad KF uzsāka karu Ukrainā. Tam bija līdzīgs efekts kā ieverot krāniņu durvīs – izbīlis, lielas acis, apspiests bļāviens.

      • Kuri uzskatījuši, ka nav cienīgi – netika ievēlēti. Kuri ar kaut kādu cieņu un patiesību nav aizdomājušies – tika. Ievēlam mēs tādus, tāpēc jau ievēlētos no ārzemēm ar pendeļiem jāaplaimo, lai darītu kaut ko.

 5. tātad šis varētu būt rakstiskais uzlikums, ko kkad vasaras sākumā agrā rītā Garisons telefoniski radio intervijā steigšus mēģināja prezentēt…
  nuu, 24 dienu laikā, ja nevelta vairāk par divām dienām reglamentam un ierindas soļošanai, var iemācīt karavīram nekļūt par lielgabala gaļu, ja viņu vidū ir daži speciālisti- tas ir aiziet līdz pozīcijai, meklēt aizsegu, maskēties un ierakties. njā, rīkoties ar rāciju, ložmetējiem, prettanku ieročiem un mīnmetējiem diez vai kvalitatīvi paspēs apgūt… varbūt tik daudz kā no meža pļavā iešaut…
  bet sākums labs, ko vajadzētu apgreidot. arī lai tas būtu motivējošs pasākums un nevis tikai balstīts uz patriotismu.

 6. Varbūt NBS iegūs superviedas superspējas superīsā laikā kvalitatīvi apmācīt mietpilsoņus? Tā būtu noderīga spēja gaidāmajā karā.
  Bet 24 dienas nav arī tik maz, ja nav parādes soļošanas, teritorijas uzkopšanas utt. Redz, US kājniekiem gadā esot 72 dienu (576 stundu) individuālā apmācība (kolektīvās 144 dienas). Krieviem vispār kājniekiem fiziskajai sagatavotībai tērē 4-5 stundas dienā. Ja atmet visu lieko kaut ko 24 dienās var iemācīt.

 7. Mošķis domā, ka šā triecienkursa ietekme uz ZS būs neitrāla. Tā kā pazīstu daudzus ZS, redzu, ka pamatā ir vēlme darboties un būt “kustībā” nevis ko ātri ieborēt un, lai liek mieru. Galīgi neticu, ka gāzīs apkārt rekrutēšanas centru. Ja cilvēkam nav laika ZS, nebūs laika (vēlēšanās) tupēt nometnē 24 dienas. Sliecos, domāt, ka šo varētu izmantot kādi max pāris simti ļoti aizņemtu patriotu. Kāds simts no viņiem dēļ šitā neiestāsies ZS (un varbūt, ka labi), savukārt, kādam simtiņam tāpat kā jaunsargiem iepatiksies militārā štelle un aizies uz ZS pēc nometnes. A par tiem nākamajiem līmeņiem gan Mošķis skeptiskāks. Ja cilvēks negrib būt PD, ja nav laika ZS, jāšaubās, ka gribēs katru atvaļinājumu (nu vai katru 2.atvaļinājumu) sēdēt militāra nometnē. Domāju, ka daudz vairāk rezervistos izdosies pievilināt jaunsargus, kas ar nav slikti.

  • Par tiem jaunsargiem īpašs stāsts. Vispirms AM izkastrēja JS programmu līdz jauno tūristu kluba līmenim, bet tagad ar tiem lāpīs rez.karavīru iztrūkumu. Gods kam gods AM nepilnību JS apmācībā atzīst,tādēļ būs speciālais kurss, kas tūristu pārvērtīs par kareivi. Un tagad vārds mammām… Ka tik nesanāks tā, ka tālredzīgākās mammas nelaidīs vai izņems pagaidām nepilngadīgus bērnus no JS, lai tie nedod dievs nekvalificētos spec.kursam. Dabiska instinktīva reakcija pasargāt bernu, mugurkaula smadzeņu līmenī. Tam var būt domino kauliņu efekts. Gribētos kļūdīties.

   Vispār kopumā sanāks kolosāls socioloģiskais pētījums, kas vai nu cels vai apraks pilsētas mītu par īpašo latviešu patriotismu. Šajos gados tas jau būs manā uzskaitē ceturtais šāds eksperiments. Pirmais – rez.karavīru ierašanās mācībās. Otrais – ziedojumu vākšana zemessargam.lv, trešais – atsaucība ģenerāļa Radziņa grāmatas izdošanai. Secinājumi pagaidām neviennozīmīgi, tie, kuri visvairāk klaigā par patriotismu piemēram Radziņa grāmatai nemaz nav pieteikušies.

   • Savukārt Mošķis ir izņēmums – i klaigā par patriotismu, i skatās parādes, i Radziņa grāmatu nopircis, i jau nākamnedēļ uz ZS mācībām brauks

   • Lai arī lielā mērā piekrītu sāpei par zemessargam.lv – to var norakstīt uz 20 gadu meliem, ka NBS viss ir ok, un skaļi publiskotajiem tekstiem par to, ka ceļ aizsardzības budžetu.

    Būsim reālisti – ārpus Čiekura rakstiem neviens kaut nedaudz ārpus pašas ZS nebija runājis par reālo stāvokli. Neliegšos, pats es neziedoju šai kampaņai – man pietiek pašam sev uz ekipējumu izgrūst līdzekļus.

    Rezerves karavīri, no ex-PD kadriem, grūti nosaucami par patriotisma mērauklu – darbs paliek darbs, savukārt OMD izgājušie (arī spriežot pēc tiem kas ieradās) varēja objektīvi saprast – esmu pārāk vecs un resns.

    Par Radziņa grāmatu atļaušos teikt, ka sapratu – man nevajag grāmatu ar radziņismiem, lai cik spožs šamējais nebūtu bijis, un nepieslēdzos.

    Nu tā kauč kā.

    • -Tak uz zs ziedojumiem zemesargam.lv necerēja. Pasākums bija orientēts uz civilajiem patriotiem.
     -LV OMD izgājušie par rez.karavīriem neskaitās, tādēļ to tur nav.
     -PD nav patriotisma mēraukla? A kurš tad ir? Mošķis? Nahren mums tādu PD, kas nav patriotisma mēraukla.
     -Radziņa grāmata īpašs stāsts, ok piekrītu zs un kareivjiem instruktoriem, tā var būt, var nebūt, bet virsniekiem tā ir must have, must read, jo nezinu nevienu citu latviešu ģenerāli, kurš būtu, ko tik pat vērtīgu un šodien lietojamu sarakstījis. NBS ir 4,5K PD no tiem teiksim puse virsnieku, bet no šiem tikai kādi pārdesmit izrādīja interesi. Var piekrist vai nepiekrist Radziņa tēzēm, bet grāmata ir bibliogrāfiskais retums, tagadējie ģeneraļi nejaudās aizpildīt robu, kas padara grāmatu vēl unikālāku.

     • Par visu piekrītu un nestrīdos – bet vai tiešām uz rezerves karavīru apmācībam tur daļa nebija no OMD sasaukti? Čo ta palicis atmiņa, ka pēc LTV sižeta (kad dienējis intervētais) tā arī sanāk.

      • Rezerves karavīrs ir Latvijas pilsonis, kas pēc atvaļināšanas no profesionālā dienesta (iepriekš saukta arī par aktīvo dienestu un ierindas dienestu) vai līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas pilda dienestu bruņoto spēku rezervē.
       Rezervists ir Latvijas pilsonis, kas ieskaitīts bruņoto spēku rezervē un tikai mobilizācijas gadījumā var tikt iesaukts aktīvajā dienestā. Rezervistam nav iepriekšējās militārās pieredzes, vai nu viņš ir dienējis tikai obligātajā militārajā dienestā.

       http://www.mil.lv/Rezerve.aspx

       redz kā – OMD no zvana līdz zvanam nolauzušie pielīdzināmi hipsteriem-pacifistiem (rezervistus reāli `mobilizēt diez vai paspēs, kur nu apmācīt), bet ZS vīlies un dažas nodarbības apmeklējis mākonītis ir rez.karavīrs ar visām no tā izrietošām tiesībām un pienākumiem.

       • jā, mazliet aizvainojoši par OMD noniecināšanu ZS priekšā 😀
        bet no otras puses, ja salīdzina pakāpju iegūšanas iespējas OMD un PD, tad OMD tas bija neiedomājami vieglāk. 1,5 gada laikā, iegrozoties zvaigznēm, varēja dabūt virsniekvietnieka pakāpi! visbiežāk gan centīgākie dabūja vismaz seržantu ar attiecīgu amatu. arī netaisnīgi, bet vairāk gan skarbi, ja viņiem kara gadījumā būtu jākomandē PD vienība, kuri nolauzuši jau pāris misijas, jo pēc amata neko zemāku darīt viņi nedrīkst. varētu bik pakomentēt, kā tas viss notiktu reālajā dzīvē!

        • Karojot NBS nebūs birokratizēts vermahts vai totalitāra sarkanā armija, apakšvienībās priekšā ātri izvirzīsies neformālie līderi – lauka komandieri, kas grib un māk nodrošināt rezultātu. Uz formālām pakāpēm visiem būs poh.

         • Nu kā, tai vienā analīzē tika prognozēti 80% zaudējumi ZS pirmajās divās kara dienās, vai kas tāds. Es to saprotu tādējādi, ka LV teritoriju sākotnēji būs neiespējami noturēt, un faktiski runa būs par atkarošanu + partizāņu darbību pretinieka aizmugurē. Ja tā, tad pēc tik radikāliem pārdzīvojumiem ne PD, ne ZS nebūs tāda, kā iepriekš.
          Es, protams, runāju par situāciju, ja karš būtu rīt, nevis par tiem labajiem laikeim, kad ZS brauks uz ierakumiem bruņutransportieros.
          Jeb es alojos?

          • Tieši tā. Ja kas eksistēs, tad tās būs atsevišķu cilvēku grupiņas, kas vai nu slēpsies, vai mēģinās cīnīties, un tad “komandķēde” tur ir vairāk balstīta uz Darvina teoriju.

        • Tik viegli pakāpes OMD dabūt bija tikai 90-to sākumā, līdz kādam 1998. gadam. Bet tāpēc viņi nav jāraksta nost, bet attiecīgo virsniekvietnieku jāiesauc un jāizdzen cauri virsniekvietnieka kursam.

         • Tas ir mīts. OMD bija jāiziet kaprāļa kursi, lai tiktu pie instruktoru pirmās pakāpes. Lai tiktu uz kursiem bija jābūt labiem raksturojumiem no vadinieka un rotnieka, tad jāiztur iestāšanas pārbaudījumi. Tie, kas dienēja IeM, tie pakāpes dabūja vieglāk, bet tas neskaitās. Līdzīga sistēma darbojās ar raksturojumiem darbojās arī lai paliktu virsdienestā, tādā veidā sistēmā veidojās quality check. Tas, ka OMD nepieskaita rezervei ir atklāts špļāviens sejā tiem pilsoņiem, kas nodienēja OMD. Nobeigumā retorisks jautājums – vai kāds no foruma dalībniekiem būtu gatavs apgalvot, ka OMD sužinieki bija sliktāk sagatvoti par zs? Līdzīgi ir par artilēristiem, mīnmetējniekiem, sakariem un vēl daudziem citiem. Vai jūs domājat, ka vairumā virsnieki un PMD instruktori nepildīja savus pienākumus? Ja jā, tad diemžēl man būs jāpapbēdina, jo neviens no vecākajiem virsniekiem nav tiesīgs ieņemt NBS komandiera amatu. Armiju un ZS sačakerāja tie, kas tajā saskatīja politisku instrumentu un turēja to bada maizē nenodrošinot attiecīgu finansējumu, kas savukārt atsaucās uz apmācību.

        • Pipara, kungs Tu patiesi domā, ka PMD ir taisīti no kāda slepena sakausējuma un piedevām tiem ir 9 dzīvības? Jāapbēdina, intensīvā konfliktā lielākā daļa PMD (instruktori un virsnieki) BN līmeņa vienībās beigsies pirmajos konflikta mēnešo. Tam ir sekojoši iemesli: 1. PMD vienības ir visspējīigākās kaujas vienības, 2. visspējīgākās kaujas vienības vienmēr soļo pa priekšu uz gaļmašīnu – ar tām aizbāž caurumus aizsardzībā un tās iet tricienā pirmās. Lielāko daļu konfliktu, kas ieielgst, bet saglabā augstu intensitāti, pabeidz bijušie rezervisti vai jauniesauktie. Līdz ar to rezerves OMD seržants visticamāk komandēs pusapmācītu ZS lielgabalu gaļu, kas būs izgājusi 24 dienu apmācību, bet ne PMD.
         Par OMD virsniekvietnieka pakāpi Tev taisnība, ka zvaigznēm bija īpši jāsakārtojas, lai ko tādu dabūtu gatavu. Personiski zinu tikai divus gadījumus, kad OMD atvaļinoties dabūja virsseržantu, bet tie bija nolauzuši 2 gadus un bija bijuši gan NK, VS un rotas virsseržanti. Tad, kad pārgāja uz 1 gada OMD vairāk par seržantu atvaļinoties nespīdēja.

     • Ņemot vērā augstākminēto, Mošķis varētu būt savā ziņā pragmatiska (darbīga) patriotisma mēraukla.

   • ”Otrais – ziedojumu vākšana zemessargam.lv, trešais – atsaucība ģenerāļa Radziņa grāmatas izdošanai.”

    Nu ok, jāsaprot arī tas ka ne visiem ir nauda ziedot visam kam. Pietam par to grāmatu, ne visiem interesē Radziņa kungs and viņa piedzīvojumi. It īpaši jauniešiem, kuri vispār grāmatas nelasa. Cilvēki ir visādi, un patrioti ar ir visādi.

    • Runa ir par šiem tipāžiem zemessargam.lv gadījumā
     http://www.delfi.lv/izklaide/dzivesstils/mode/foto-ridzinieki-rita-agruma-raujas-pec-hm-ekskluzivas-kolekcijas.d?id=48116823

     un par PD virsniekiem Radziņa grāmatas gadījumā.

     Ne vieniem ne otriem naudas netrūkst, turklāt grāmatas gadījumā ziedotājs saņem grāmatu par vidējo veikala cenu šādam izdevumam.

     Tas viss ir netiešas pazīmes, kas liek šaubīties vai tiešām būs pietiekami daudz brīvprātīgo 24 dienu kursam, ja par to nedos zelta medaļas kamaza riteņa diametrā.

     • nevajag medaļas, bet vajag soc.garantijas, ieroču nēsāšanas/mednieku atļaujas, auto tiesības utml.
      apmācam cilvēku+turam tuvā pavadā=abi laimīgi, nevis izmantojam cilvēku un pametam…

     • Zemessargam.lv gadījums lika vilties arī tā, ka līdz pēdējam novadā biju vienīgais ziedotājs, par spīti tam, ka sarunās daudzi apkārtējie itkā bija atbalstoši utt., un bija zināms, ka Purva Intas Zobiem dažs labs bija pārskaitījis.

      Starp citu, kā ziedotājs rakstu krājumam neko nesaņēmu (tikai pdf). Joprojām katru rītu jau agrumā cerību pilns veru vaļā pastkastīti, lai ar vieglu vilšanos turpinātu savas gaitas klusā cerībā, ka nāks jauna diena, sidrabota saule lēks, un varbūt tad… (Žēlabainums jociņam, kā arī pdf arī ir kas vairāk par neko, bet garus rakstus monitorā lasīt neciešu.)

    • Radziņš nav vienkārši “Radziņisms” vai “Radziņa kungs”, bet ģenerālis, kurš uzņēmās Latvijas armijas vadību ļoti kritiskā brīdī un neiedomājami veiksmīgi izvadīja to līdz uzvarai cīņa pret pārspēku divās frontēs. Ja domā, ka tā ir tikai vēsture, kas uz mums neattiecas, tad smagi maldies, jo atklāšu noslēpumu, ka kopš Maķedonijas Aleksandra laikiem kara mākslā daudz kas nam mainījies. Radziņa darbi māca mums kā uzvarēt. Citu mums nav.
     Vai Latvijā kāds uztvers nopietni cilvēku, kurš spriedīs par dzeju, neko nezinot ne par Raini, ne par viņa darbiem. Tāpat ir par Radziņu, tas ir pamatu pamats. Tu nevari runāt par militārām un valsts politiskām lietām, kas saistās ar valsts drošību, ja neesi lasījis Radziņu. Tā ir nekompetence un tukša muldēšana.
     Mums nav daudz militāru dižgaru un es nesaprotu, kāpēc ir tie paši jānoniecina tikai tāpēc, ka nepatīk lasīt, izzināt vai vienkārši žēl tam naudas!!!

   • Kāds pie velna mammām sakars?? Vīrieša nav mājās, kurš pateiktu:”Malacis dēls, iemācies kareivja pamatprasmes ,lai nav kā tēvam padomju armijā kartupeļus jāmizo!”??
    Kā jau iepriekšējie komentētāji teica- ja 24 dienas neiznieko ar ierindas apmācību, norīkojumiem, utml. mēsliem, tad kaut ko vismaz nelielu ieskatu var gūt. Protams, ka līdz pilnvērtīgai apmacībai patālu. Mani gan uztrauc, kas cits! Vai ir pētīts, cik daudz % būtu tādu indivīdu, kuri gribētu ziedot savu atvaļinājumu šādām aktivitātēm.

 8. Labi mani kā melnā humora cienītāju, tā visa gala produkts atgādina kaut ko tādu….:D

  Tagad nopietni.
  Palasīju līdz beigām to anotāciju un sapratu tā, ka pēc 24 dienu kursa iegūstu to rez. karavīra statusu un pēc MDL 66.panta mani katru gadu varēs iesaukt uz mil. mācībām 30 dienu apjomā, domājams tiks arī darīts. Ja tā ir un sapratu pēc redakcijas kas top.
  Jautājums zinošajiem.
  Pēc tām 24 dienām iegūšu automātiski dokumentus, kas ļauj iegādāties un nesāt šaujamieroci civilajā ikdienā?
  Principā atbalstu likumu un būtu iespēja savu jau uzkrāto 2 mēnešu atvaļinājumu bagāžu lietderīgi izlietot. Es kā antipatriots salīdzinot ar Mošķi, esmu gatavs parakstīties uz šo pasākumu.

  • Nekādā gadījumā nekādas īpašas tiesības uz ieroci tu neiegūsi. Īsstobru dienestā tu neredzēsi, bet garie LV ir tikai medniekiem. Prieks, ka vismaz tu pieteiksies. Es savukārt meklēšu iespējas katru gadu piedalīties rez.karavīru mācībās atbilstoši specialitātei. Brīvprātīgi. Domāju neatteiks pie šādas apmeklētības.

    • Nē nav tik traki, bet fakts ir fakts iesniegumu uzrakstīju pavasarī, bet vēl joprojām nav bijis piedāvājuma ierasties mācībās. Patiesībā būtu jāuzraksta vēstule Bergmanim. PD ceļš uz ZS ir pārāk ilgs un patiesība nav īsti skaidrs ko iesākt tajā ar mums, kā izmantot manas zināšanas un pieredzi. Ja nenotiek štāba mācības (un tās notiek ļoti reti), tad nav jau īsti mani kur likt un kam īsti operēt ar mani (veikt birokrātisko uzskati). Tādu kā es nav īpaši daudz un tie kas iestājas daudziem pietiek ar ka skaitās. Tas kā tāds prestiža jautājums.

   • Old Prussian ļoti labs temats par ko parunāt!

    Manuprāt muļķīgi, kāpēc to neapvienot un gala rezultātā neiegūt apliecību uz _ieroča turēšanu mājās_, ne nēsāšanai apkārt? Kaut vai izvēles veidā

    Kādam gabals nokristu (vai bail būtu? par ko tad?), ja cilvēks pats sev, par saviem līdzekļiem iegādatos karabīni/pumpi/īso, kas vienmēr būtu pie rokas kā backup?

    Ja jau cilvēks brīvprātīgi parakstās uz noteiktam neērtībām, tad varbūt padomāt par to, arī pretī varētu saņmet kādas noteiktas privilēģijas, kas būtībā tikai papildina to rezultātu, ko vēlamies iegūt?

    Nav jau tālu jaiet pēc piemeriem, jebkurš uzņēmums ir tikai par, ja ta darbinieks apgūst kādu uzņēmumam nepieciešamu prasmi vai zināšanas, kāpēc arī šaja gadījumā nevar rīkoties līdzīgi?

    Vai arī vajag vnk gaļu smukiem skaitļiem uz papīra? Tad arī atsaucību var sagaidīt tam atbilstošā līmenī.

    • Atceros kad gāju cauri visam tam procesam, tiesa attiecībā uz medību ieročiem- sākumā šķita ka teju tas ir neiespējami- bet viss ir tikai laika un naudas jautājums. Ja pietiek laika, lai brauktu uz medību/ Pirmās palīdzības apmācību kursiem un pēc tam nokārtotu eksāmenu, izietu medkomisiju, dabūtu izziņu no narkologa, psihiatra, iegādātos seifu, dabūtu atzinumu no VP par glabāšanas apstākļiem, iegādātos ieroci, tad nodevu apmaksa. Un tad protams medkomisiju pārbaudes ik pēc 5 gadiem. Man tas viss aizņēma vismaz gadu. Runā, ka “īsstobram” ir vienkāršāk. Manuprāt, ja ir tāda vēlme/ laiks/ līdzekļi- tad vajag izrādīt iniciatīvu un pašam kārtot nevis gaidīt uz privilēģijām.

  • “Pēc tām 24 dienām iegūšu automātiski dokumentus, kas ļauj iegādāties un nesāt šaujamieroci civilajā ikdienā?” – visticamāk, nē. ZS, ja grib šaujamo, kārto ekšus atsevišķi. par PD nezinu. sava loģika tur ir – kareivim un civilajam ir savi RoE – ļoti līdzīgi, bet ir nianses :-).

   • Tāds atklāsmes jautājums rādās, kad domāju ar kādiem bezmaksas vai ļoti maziem finansiāliem ieguldījumiem varētu dod bonusus potenciālajiem rez. karavīriem, kas ierastos uz šo 24 dienu apmācību. Likās interesants, bet VB jau domu noraka saknē. 😁

     • Zin kā, ja iedos kaut kādus speciālus bonusus tiem, kas šādiem kursiem pieteiksies, tad automātiski tie (un vēl) būtu piešķirami arī ZS, citādi ļoti nesmuki sanāk.
      Ko Ļoņa teiks, kad ZS sāks pamest vienības, lai stātos 24 dienu kursos un pēc tam pārvērstos par kartupeli?

   • tas, ka zemīšiem (var arī selektīvi) nav stobrs mājās ir errors. Tas, ka ZS statuss nedod vismaz administratīvus atvieglojumus privātā īsstobra iegādei ir errors2. Augšu mērķis ir totālā aizsardzība :):)

   • PD stobru nēsāšanu arī nedabū, jāiet kursi. Uz stobru atļaujām virsū sēž menti, kas to tik viegli neizlaidīs no rokām. Ar PMD un ieroču atļaujām ir dīvaini, jo sanāk, ka džeks līdz sīkumiem apgūst kaujas šaušanas iemaņas, gāzt ar visiem stobriem, bet valsts ieroča atļauju viņam neuzticēs.

  • domāju, ka 24 dienās var vairāk iemācīt par parādīto japāņu taktiku. ja japāņi būtu laicīgi veikuši izlūkošanu, ziņošanu un pozīciju ierīkošanu, tad nebūtu arī tik bezjēdzīgs slaktiņš. izvērstos, ieraktos, pielaistu tankus līdz pozīcijām un tad nomētātu ar molotova kokteiļiem… nesaku, ka vinnētu, bet zaudējumi dzīvajā spēkā un tehnikā pretiniekam būtu 10 reizes lielāki!
   bet cik sapratu, tad virsnieku mūža laikā var iesaukt līdz 6 mēnešiem, kareivjus un instruktorus līdz 9 mēnešiem.

  • Man video patika. Ļoti līdzīgas izjūtas bija mācībās, kad mēs kā vieglie kājinieki, ierakušies apvidū pēc labākajiem priekšrakstiem, dabūjām virsū mehus.

 9. Ja AM domā apmmācības līmeņus, tad silti ieteiktu nodalīt ZS un PMD apmācību, lai tāds ar dievu uz pusi izcepts kaujinieks bez apmācības nenonāktu regulārajās vienībās. Pretējā gadījumā tas sagraus esošo apmācību sistēmu. Jādomā arī par visādām bļembām vai uzšuvēm,ko apmācību līmeņus beigušie varētu uzlīmēt vai piespraust pie formas. Zinu, kalielai daļai ZS patīk brošas un zvārgulīši.
  Galvenais nesasteigt to likumprojektu, bet izkost līdz kaulam un izprast algoritmu, kas būtu liekams apmācību pamatā, atrast posmus, kuros varētu iešpricēt kādus motivācijas bonusus. Tas, ka MK noteikumi un likums top atsevišķi ir nelaba zīme, jo liecina, ka nav pārresoru koordinācijas un bonusu sistēma varizrādīties neefektīva.

 10. “Plānots, ka brīvprātīgo Latvijas pilsoņu apmācību veiks Nacionālie bruņotie spēki, atbilstoši apstiprinātajai mācību programmai „Zemessarga un rezervista pamatapmācību kurss”. Kursa ilgums ir 192 stundas jeb 24 dienas.”
  Kursa saturs dažos vārdos un bildēs izskatās šādi (zemessargi iekļāvās 19 dienās mācoties vidēji pa 10 stundām, ja dienā mācās 8 stundas, tad sanāk 24 dienas):
  http://stbn.lv/2015/06/1-limena-pamatapmacibu-kurss/

  • Ja apmācību veiks NBS, tad sanāk kaut kāds sviests. Visur klārē, ka OMD vai pilsoniksais dienests nav paceļams un no NBS nevar atraut instruktorus, jo kritīsies kaujas spējas, bet likumā to uzdod pildīt NBS. WTF??? Vai NBS plāno pirkt ārpakalpojumu ZS apmācībai? Kādi ir nosacījumi?

 11. Starp citu – ja rezerve skaitās no 18 gadu vecuma, tad nekur nav minēts – līdz cik gadiem ir rezerve. Cik tad ir maksimālais vecums, kurā var tikt mobilizēts, saukts uz mācībām utt? Kāds zin?

 12. Likums ir pliks, ja tauta nav nobriedusi!

  Brīvprātīgi var neizvērsties masveidīgi, līdz ar to mērķis ar visu likumu paliks neizpildīts.

  Papildus var sanākt, ka konkurēs ar zemessardzes piedāvājumi – tātad samazināsies to, kas izvēlas zemessardzi.

  P.S. Domgājiens par kredītpunktiem, tā būtu revolūcija – tagad ir sajūta tāda, ka daudzi izvēlas vieglāko ceļu…

  • Var jau būt, bet vai tad kāds nepielaida zs pie mācībām 21 dienā? Manuprāt tas ir vairāk par godu idejai, ka ar zs varēs aizbāzt PD iztrūkumu daudzajās mācībās, kas stāv priekšā. Piļītāji var neizturēt slodzes.

    • tagad arī zs apmācīs rez.karavīrus (hmmm)
     “Likuma izmaiņu mērķis ir nodrošināt zemessargu pilna cikla apmācību, kā arī pildīt Zemessardzei uzticēto uzdevumu nodrošināt rezerves karavīru apmācību”
     Peiļauju, ka daļa(!) rez.karavīru varētu apmācīt ne tik advancētus zs. Bardaks, vvsakot 🙂

 13. Šodien aprunājos ar Izraēlas BS rezerves pulkvedi. Viņš teica, ka pēc 3 nodienētiem gadiem ieskaita rezervē. Kaujas vienības ir vairāk par pusi no dienējušo kopskaita. Kaujas vienību rezervisti tiek iesaukti uz 2-3 nedēļu apmācībām katru gadu.

     • Ir, bet es izteicu savu viedokli par konkrēto rakstu. Par to kā savākt tūkstoti aktīvo ZS uz vienu btl. man grūti spriest, pagaidām izskatās ka labākajā gadījumā no rotas aktīvie zemessargi nav skaitliski vairāk par vadu, citreiz varbūt ir nedaudz virs, sasummējot to- sanāktu droši vien bataljona līmeņa mācībās ap rotu, un nedaudz vairāk.

      • Tur es piekrītu, Principā Ulmaņa populistiskais uzsaukums kalpo Kalniņa and Co populistisko mērķu sasniegšanai – zs skaita mehāniskai uzdzīšanai. Tomēr ja šobrīd no 500 var savākt reāli 150, tad no 1000 varbūt 300 izdosies.

      • Nu pirms dažiem gadiem (Krīzes dziļākajā punktā) pats biju liecinieks kā vienīgajā Rīgā dislocētajā batā uz bataljona gada lielākajām mācībām, viss bataljons (bez izlūkvada) salīda trīs ”Vikingos”. Tagad, iespējams, ir drusku labāk.

       • Arī UA separiem pilnas komplektācijas “bataljoni” tik uz papīra ir/bija, tomēr ar ko mēs gatavojamies karot? Ja ar separiem, tad var pieciest, ja konvencionālu karu, tad plānos/aprēķinos jāliek reālas vienības.

  • Nesaskatu neko sliktu,tieši preteji,ievirza /dot pamatu diskusijas uzsākšanai,par “dabīgiem” stimuliem kā katra dāma var novertēt vīrieti,veicinot patrotisma un pozitīvu augsni.
   Apolu vnk izrāva no kopējā katla un pasniedza tendenciozi,savā stilā lai dīvanā sedošajiem būtu iespēja atkal ko noriet un kliki reklamai augtu:)))
   Izlasiet LA pilnu uzsaukumu-skan labi-Paldies Ulmaņa kungam.
   Dāmām vnm ir bijusi un būs izvēle ar ko tikties,bet ja kāda aizdomasies un piekritīs,tad potenciali arī kāds padomās varbūt tomēr ZS spēj man ko dot ka vīrietim vairāk,neka pikšeļu formu:)
   Sievietēm daudzam ir fetiš uz vieriešiem formā:)
   Galvenais raisīt diskusiju,tas ir labs darbs tanī virzienā lai nakamajā rezē,gada laikā nebūtu 60k tik savākti.

   Kad VB lasošie ar politiku saistītie vīri/dāmas beidzot sakārtos jautājumu, lai ziedošana mūsu BS iegūtu tādas pašas prieksricības kā ziedošana sociālajā jomā?

   te dažs labs, solijās runāt par šo jautājumu…

   • Godīgi teikšu, personīgi nekad neesmu sastapies ar situāciju, ka kādas tuvumā esošas dāmas acīs forma būtu pluss vīrietim. Var būt vienkārši neesmu pamanījis.

    • Uz ko nu dāmas pavelkās, tad tie ir lidotāji formās. Jei bogu, pats esmu vairākkārtīgi redzējis. Pie tam vienā ballītē vairākas dāmas (5-8) uz vienu čali 😉

    • Pat ja formastērps rada kaut kādu iespaidu par kādu personu. Nedomāju, ka formā vajadzētu risināt savas privātās darīšanas, turklāt ārpus mācībām jeb MDUI un attiecīgajām svētku, piemiņas dienām nebūtu jānēsā forma. Tātad iespēja, ka kāda daiļā dzimuma pārstāve uzzinās ka esi ZS ir visnotaļ zema, ja vien nestāstīsi par to visiem pēc kārtas, neliksi bildes sociālajos tīklos, iepazīšanās portālos.

     • Te nu gan Zagerim taisnība,gan par nēsāšanu,gan iespēja zema:)Bet tagad moderni iepazīšanās ir virtuāli,līdzarto teoretiski tiek jautāts,kas esi,ko dari,un ttt…

     • Sievietēm patīk vīrieši žaketēs, tas ir fakts. Cik no zemessargiem ir parādes formas tērps ? 🙂

      Var runāt par iniciāciju utt, un varbūt tam lielā mērā var piekrist – teiksim tā, es uzskatu, ka par altruistiskām lietām, kā Zemessardze, var domāt tie, kam pašiem ar dzīvi viss ir daudz maz kārtībā – BET, no evolūcijas perspektīvas par zemessargu izredzēm var diskutēt.

      Turklāt – kur mēs liksim tik daudz sievietes?

 14. es akcentēju uz uzsaukumu dāmām/detaļas par 9000 un omd-cits jautajums ,šeit domāju mēs visi esam vairumā vienās domās,ka OMD ir nepieciešamība mums un 9000 vien apaļi skaitļi ,lai skanētu labi:)

 15. Brīvprātīgo apmācības pamatojums 🙂


  Pērn oktobrī notikušās rezerves karavīru mācības, uz kurām ieradās 59 rezerves karavīri, bija sākums plānveida bruņoto spēku rezervē esošo karavīru militāro prasmju un iemaņu atjaunošanai, lai līdz 2018.gadam apmācītu aptuveni 3000 rezerves karavīru. Šobrīd bruņoto spēku uzskaitē ir aptuveni 7000 rezerves karavīru.
  Lai palielinātu apmācītu rezerves karavīru skaitu, Aizsardzības ministrija ir iesniegusi likumprojektu “Grozījumi Militārā dienesta likumā”, paredzot dot iespēju Latvijas pilsoņiem – rezervistiem – brīvprātīgi pieteikties rezerves karavīru apmācībām

  Avots.
  http://www.sargs.lv/lv/Zinas/Dienesta_gaita/2016/11/21-01.aspx#lastcomment

  Bet skaitļi graujoši, no 1000 pavēstēm tikai 168 atjauno iemaņas, tas sanāk ka no visiem 7000 uzskaitē esošiem, iemaņas atjaunotu tikai 1200.

  Tāds tas rezultāts, ja par rezerves karavīriem atceras tikai tad, kad “mākoņi savelkas”.

  • Izlaidušies arī diezgan. PSRS laikos bez vojenkomata atļaujas ne apprecēties ne nomirt nedrīkstēja. Ne pasi saņemt, ne nomainīt, ne pierakstīties ne izrakstīties.

   • Tak es čīkstētājiem, ka no OMD mūk, savulaik ieteicu elementāru lietu: izvairies no dienesta – nobloķēs jebkādas maksājumu kartes, SIM kartes, kontus, izmetīs no darba, apķīlās īpašumus, apturēs jebkādu licenču un atļauju darbību – un izvairīsies tikai ļoti marginālie elementi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.