Jaunākās ziņas no izdienas pensiju nežēlīgas pilnveidošanas frontes (papildināts)


Gaidījām jaunu koncepciju, gaidījām uz sagaidījām…

29.08.2013. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts uzlabots “Koncepcijas projekts “Par izdienas pensiju piešķiršanu”. Pēc atzinumu saņemšanas no iesaistītām ministrijām un labojumu izdarīšanas, Koncepcijas un attiecīga MK lēmuma projekti tiks nodoti apstiprināšanai MK. Ar to es gribu teikt, ka šis nebūt nav pēdējais vai galējais variants, vēl var būt dažādi labojumi gan par labu šobrīd dienestā esošiem karavīriem, gan viņiem par sliktu. Sekosim līdzi…

Katram dienestā esošajam karavīram vislabāk būtu “pielaikot” koncepciju saviem dzīves plāniem un izvērtēt tās ietekmi. Manā gadījumā, ja koncepcija būtu spēkā, es būtu aizgājis izdienas pensijā par trim gadiem vēlāk. It kā nav daudz, bet jaunas karjeras iespējas civilajā vidē ar katru gadu “pēc 40” samazinās par 10%. Par to jau rakstījām gada sākumā (sk.sadaļu “Dzīve”).

Manuprāt būtiskākais no uzlabotās Koncepcijas (attiecas arī uz karavīriem):

– jauninājumi stāsies spēkā no 2016.gada 1.janvāra. Tiesības uz izdienas pensiju saskaņā ar tiesību aktiem, kas bija spēkā līdz 2016.gada 1.janvārim, saglabājas tām personām, kurām līdz 2016.gada 1.janvārim ir ¾ no izdienas stāža (militārpersonām – 2/3 no izdienas), kāds saskaņā ar līdz minētajam datumam spēkā esošajiem tiesību aktiem bija nepieciešams izdienas pensijas piešķiršanai, ja ievēroti pārējie pensijas piešķiršanai nepieciešamie nosacījumi;

– paaugstina minimālo nepieciešamo izdienas stāžu līdz 25 gadiem, kurā ieskaita 50% no citās iestādēs, komercsabiedrībās un organizācijās nostrādātā laika, ja darbā/dienestā, kas dod tiesības uz izdienas pensiju, amatpersona nostrādājusi vismaz 15 gadus;

– no izdienas pensiju saņēmēju loka izslēdzami amati, kuri nodrošina atbalsta funkciju veikšanu (lietvedība, grāmatvedība, nodrošinājuma daļa u.tml.).

Jāsaka, ka salīdzinājumā ar iepriekš redzēto Koncepcijas projektu šis ir solis uz priekšu. Tomēr potenciālo militārpersonu pensijas saņēmēju stāvokli šīs izmaiņas pasliktina nevis uzlabo. Līdz ar to vara bungu viedoklis paliek nemainīgs:

Attiecībā uz militārpersonām Koncepcijā jāparedz garāku pārejas periodu, lai visas izmaiņas izdienas pensiju normatīvajā regulējumā attiektos tikai uz tiem karavīriem, kas stāsies profesionālajā dienestā pēc attiecīgo n/a grozījumu stāšanās spēkā.

UPD 1 Iekšlietu darbinieku arodbiedrība (LIDA) par izdienas pensiju koncepciju:

“Arodbiedrība uzskata, ka izmaiņas pašreizējā izdienas pensiju sistēmā ir pieļaujamas tikai tad, ja tiek būtiski paaugstinātas darba algas iekšlietu struktūrās un IeVP, kā arī uzlabotas un pilnveidotas sociālas garantijas.”

“[..] Nav pieļaujams, ka darbinieki [..] pēkšņi tiek pievilti ar likumu grozījumiem, pasliktinot viņu sociālo stāvokli. Mēģinājums celt izdienas pensijas vecumu, neievērojot tiesiskās paļāvības principu, ir identisks kādreizējam lēmumam samazināt pensijas. Ja valsts nespēj ilgstoši plānot budžetu, izstrādāt pasākumu plānu normatīvo aktu savlaicīgām izmaiņām, valstij jāuzņemas atbildība, lai neciestu darbinieki,[..]” .

3 domas par “Jaunākās ziņas no izdienas pensiju nežēlīgas pilnveidošanas frontes (papildināts)

 1. Man ir jautājums!
  Ja pēc aiziešanas izdienas pensijā es turpinu dienestu Zemessardzē kā ārrindas zemessargs, vai tas ietekmē manu izdienas pensijas apmēru?
  Atceros, ka tur bija runa par pieciem gadiem kurus pielīdzināja 1 dienesta gadam.

  • Ja prof.karavīrs PIRMS stāšanās aktīvajā vai ierindas dienestā (pēc 1998.gada) Zemessardzes ārrindas dienestā ir nodienējis ne mazāk kā 5 gadus, aprēķinot izdienas pensiju pēc ne mazāk kā 15 gadiem PD, civilo sac.apdrošināšanas stāžu ieskaita pilnā 100% apjomā. Citādi ieskatītu tikai 80% no civilā soc.apdrošināšanas stāža. That is it.

   Tu laikam domāji šo te no Likuma par Zemessardzi

   7.pants. Zemessarga izdiena

   (1) Zemessargam izdienas stāžā ieskaita dienesta laiku Zemessardzē, ja viņš vismaz 20 dienas gadā piedalījies dienesta uzdevumu izpildē vai apmācībā.

   (2) Izdienas stāžā neieskaita laiku, kad zemessargs saskaņā ar noslēgto līgumu veic Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteikto objektu apsardzi.

   (3) Zemessarga izdienu ņem vērā, piešķirot viņam dienesta pakāpi un aprēķinot algu un kompensāciju: katram nodienētajam gadam piemēro koeficientu 0,8.

   (4) Šā panta trešajā daļā noteikto koeficientu nepiemēro, ja zemessargs pilda dienesta uzdevumus atbilstoši papildus noslēgtajiem līgumiem par apmācību un dalību starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.