Starpziņojums


vara bungas: Starpziņoju par “vispatverošās ideju talkas” laikā VB apkopotiem iebildumiem likumprojektam “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” (VSS-603)” . Uz to pamata  “Rezerves karavīru un instruktoru neformālā apvienība“, kas diskrēti darbojas jau kopš 2010.gada,  sagatavoja  iesniegumu AM un saņēma atbildi. Pareizāk sakot esam informēti, ka iebildumi ir iekļauti likumprojekta izziņā un par tiem notiek zināma diskusija.

 

VB iesniegumā bija 3 iebildumi, no kuriem divi noraidīti, bet viens ir ņemts vērā. Iebildumu būtība bija:

A. Ja jau AM tērē VAM aizsardzības budžetu, tad rezultātam ir jābūt aizsardzībai deriga kājnieku kareivja veidolā. Citādi jāsecina, ka AM ar savu budžetu risina IzM problēmas un tā ir kā minimums funkciju dublēšana. Iebildums noraidīts (formālo iemeslu skat. zemāk).

B.  Jau jau VAM instruktors ir esošais vai bijušais karavīrs, tad tam ir jābūt vismaz jaunākā instruktora dienesta pakāpē. Citādi, kas tas par  instruktoru? Noraidīts (formālo iemeslu skat. zemāk).  Neuzskatu noraidīšanas iemeslu par ticamu, ja piestrādāt par VAM instruktoriem ļaus dienestā esošajiem PD karavīriem – instruktoriem un virsniekiem.

C. Sabiedrībai jābūt informētai, kādu taustāmu pienesumu valsts militārai aizsardzībai dod VAM, kas katru gadu patērēs no AM budžeta  vairākus miljonus EUR . Iebildums ņemts vērā, skaitļi tiks publicēti.  Paredzu, ka izdalot VAM ieguldītos miljonus ar abas VAM nometnes izgājušo kursantu skaitu, mēs iegūsim interesantas un noderīgas atziņas tālākai analīzei.

Sīkāk šeit:

VB: Kreisā kolonna normas esošā redakcija, vidējā – izteiktais iebildums, malējā kolonna – AM komentārs

Izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem likumprojektam “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā” (VSS-603)

I Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās nav panākta

 

1.  1. pants. Likuma mērķis

(1) Šā likuma mērķis ir dot iespēju bērnam vai jaunietim, darbojoties Jaunsardzē vai mācoties valsts aizsardzības mācību, apgūt viņa vecumam atbilstošas zināšanas, prasmes un iemaņas valsts aizsardzībā. Darbošanās Jaunsardzē un valsts aizsardzības mācības apguve ir virzīta uz pilsoniskās apziņas un patriotismu attīstīšanu, veselīga dzīvesveida popularizēšanu un fiziskās sagatavotības uzlabošanu un uzturēšanu, līderības attīstīšanu, kā arī dzīvē un konkrēti valsts aizsardzībā pielietojamu iemaņu apguvi.

Rezerves karavīru un instruktoru neformālā apvienība:

Ņemot vērā, ka valsts aizsardzības mācības programmas saturs orientēts uz vidusskolas jauniešiem, kas mācību procesa laikā sasniegs pilngadību un lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, lūdzam izteikt Likumprojekta 18. panta 3.punktu šādā redakcijā:

3. valsts aizsardzībai nepieciešamo kājnieku kareivja prasmju apguve

 

 

 

 

Nav ņemts vērā

Likumprojekts veidots ņemot vērā spēkā esošo valsts aizsardzības mācības kā vispārējā izglītības priekšmeta standartu.

2. 6. pants. Jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija.

4) ir profesionālā dienesta karavīrs, zemessargs vai rezerves karavīrs un atbilst aizsardzības ministra noteiktajām veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības prasībām.

 

17. pants. Valsts aizsardzības mācības īstenošanai nepieciešamā izglītība un profesionālā kvalifikācija

4) ir profesionālā dienesta karavīrs, zemessargs vai rezerves karavīrs un atbilst aizsardzības ministra noteiktajām veselības stāvokļa un fiziskās sagatavotības prasībām.

Rezerves karavīru un instruktoru neformālā apvienība:

Lai nodrošinātu mērķauditorijas kvalitatīvu apmācību apgūstot karavīra profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kā arī, lai izvairītos no instruktoru un virsnieku kvalifikācijas nonivelēšanas, lūdzam izteikt Likumprojekta 2. panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) ir zemessargs, profesionālā dienesta karavīrs vai rezerves karavīrs, kurš ir ieguvis virsnieka vai instruktora pakāpi un kurš uz darba līguma pamata strādā Jaunsardzes centrā, vai uz Jaunsardzes centru pārvietots profesionālā dienesta virsnieks vai instruktors;”.

 

 

 

Nav ņemts vērā

Ņemot vērā instruktoru ierobežoto skaitu pašreiz un nākotnē, šādu prasību noteikšana vēl vairāk sarežģītu nepieciešamo amata vietu aizpildīšanu.

 

[..]

II Jautājumi, par kuriem saskaņošanā vienošanās ir panākta

[..]

4. 19. pants. Valsts aizsardzības mācības nometnes

 

Rezerves karavīru un instruktoru neformālā apvienība:

Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par valsts aizsardzības budžeta izlietojuma efektivitāti lūdzam papildināt Likumprojekta 23. pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Aizsardzības ministrija katru gadu apkopo un līdz nākamā gada 1. aprīlim publicē savā tīmekļvietnē informāciju par valsts aizsardzības mācības praktisko iemaņu nometņu kursantu skaitu iepriekšējā gadā un to nometņu kursantu skaitu, kas iepriekšējā gadā stājās profesionālā dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos, ieskaitīti rezervē vai iestājušies Zemessardzē.”

Ņemts vērā,

Papildināts likumprojekta 19.pants ar jaunu (5) daļu.

19. pants. Valsts aizsardzības mācības nometnes

“(5) Aizsardzības ministrija katru gadu apkopo un līdz nākamā gada 1. aprīlim publicē savā tīmekļvietnē informāciju par valsts aizsardzības mācības praktisko iemaņu nometņu kursantu skaitu iepriekšējā gadā un to nometņu kursantu skaitu, kas iepriekšējā gadā stājās profesionālā dienestā Nacionālajos bruņotajos spēkos, ieskaitīti rezervē vai iestājušies Zemessardzē.”

Turpinājums sekos.

2 domas par “Starpziņojums

  1. vajag pārformēt “rezerves virsnieku un instruktoru neformālā apvienība” par “virsnieku un instruktoru slepenā brālība”. 🙂 Labāks brends. Un 1. aprīlis nejauši izvēlēts datums AM ziņojumam

    • kļūda rakstos – biju domājis “Rezerves karavīru un instruktoru neformālā apvienība” par “Rezerves karavīru un instruktoru slepenā brālība”

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.