Kā pie bikts


vara bungas: Intervētājs runa vairāk par intervējamo, bet lasot ķermeņa valodu var nojaust atbildes. Jautājumi arī tīri informatīvi. Īpaši iespārda RU militārie biroktāti, kas atsaka 300. kompensāciju, ja mugurā bija broņiks bez sertifikāta. Mūsējiem ir […]

Tuvcīņas paņēmieni-2


vara bungas: Vērā ņemams pavediens par vagneriešu “mazo vienību takiku”. Nodaļa aizsardzībā šādai taktikai var pretdarboties pasīvi – izmantojot LV aizliegtās PK mīnas, ar kurām piesedz aizsardzības pozīciju fronti un flangus, un/vai aktīvi izmantojot 60 […]