VAKs visam (papildināts 27.02.)


( ar dažiem VB labojumiem, papildinājumiem un piezīmēm)
[..] Kādi preventīvie pasākumi var mazināt pārsteiguma momenta varbūtību:
1. Alternatīva komandķēde visos līmeņos (VB: tieši tā  alternatīva, nevis dublējoša,  bāzēta uz citiem, ilgtspējīgiem, principiem);
1.1. Nosakam likumā, ka katram pilsonim atrodoties okupētā teritorijā ir pienākums pretoties ar visiem iespējamajiem līdzekļiem ieskaitot vardarbību pret okupācijas spēku karavīriem un vietējiem kolaborantiem;
1.2. Sagatavojam rīcības algoritmus, gadījumā, ja augstāka līmeņa lēmēji  nevēlas vai nevar pieņemt lēmumu par pretošanās uzsākšanu (VB: vairants – nosakam atbildību par aizstāvēšanās pavēles nedošanu);
1.3. Ar likumu jānosaka, ka jebkura pavēle vai rīkojums, par nepretošanos okupācijas karaspēkam  ir pretlikumīga, persona, kas to izdod ir izolējama;
2. Augstas gatavības PD vienību izveide un to automātiskas aktivizēšnas kritēriju izstrāde (mācibas pierobežā, paziņojumi utt) ;
3. Vienību izkliede (VB: rezerves bāžu un KP izveidošana katrai kaujas spējīgai apakšvienībai, bruņojuma, munīcijas glabāšanas decentralizācija);
4. Zemessardzes vienību aktivizēšana un izvēršana ārpus patstāvīgās dislokācijas rajoniem, ja notiek mācības pierobežā;
5. Visu pilsoņu informēšana par nevardarbīgas pretošanās principiem(VB: nekas jauns vienkārši jāpārlasa šo te Dž.Šarpa grāmatu) :
5.1. pilsoniskās apziņas veidošana – Latvija ir manas mājas, es esmu tās saimnieks, es turu to tīru, es to sargāju, es to mīlu, mani senči par to ir lējuši asinis, tikuši izsūtīti, es dzīvoju viņu sapni, man ir pienākums to izdzīvot godam;
5.2. demokrātijas vērtību nostiprināšana;
5.3. apmācīšana rīcībai okupācijas gadījumā, lai pasargātu sevi un tuvākos (VB: gatavnieku kustība tīrā veidā sk. VBmapi IZdzīve);
5.4. atpakaļejoša komunikācija  sabiedrība –  valsts (iespējas ziņot par svarīgiem apstākļiem);
5.5. ieroču, lauka kaujas iemaņu un pirmās medicīnas palīdzības apmācība vidusskolās,( atvieglos 5.1. punkta izpildi);
5.6.  atviegloti/kara laikam pakārtoti ieroču aprites noteikumi (respektīvi pilsoņiem tiesības iegādāties un glabāt pus/automātiskos ieročus, kara gadījumā arī  nesāt) vienlaikus neatkārtojot 90.gadu kļūdas (VB: kvalitatīvāka kandidātu  atlase).
6. bataljonu kaujas grupu izveide jeb pareizāk sakot pēdējais laiks izveidot Nacionālos bruņotos spēkus, kas ir piemēroti  savas valsts aizsardzībai, ne tik daudz starptautisko operāciju apkalpošanai.
6.1. Budžets vismaz 2% no IKP šogad (vēlams 5% robežās 4-5 gadu laikā, lai sasniegtu zemāk minētos punktus);
6.2. Individuālais ekipējums pietiekamā skaitā PD karavīriem, zs un  rezervēm;
6.3. Iepirkumu prioritātes: Kājnieku kaujas mašīnu (30mm main gun, ATGM, desants 8-11) iegāde apmācība un uzturēšana/ alternatīva kvadracikli vai six weeleri uz pāri, ATGM, prettanku mīnas;
6.4. Netiešā uguns atbalsta apakšvienību izveide bataljona kaujas grupām, brigādei un novadiem;
6.5. Komandvadības – C2 sistēmu izveide:
6.5.1. Konvenciālā C2, lai varam iekļauties sabiedroto C2;
6.5.2. Tīklveida jeb alternatīva konvencionālajam C2, balstīta uz internetu un sociālajiem medijiem utt.;
6.6. Pretgaisa kapacitāte – pārnēsājamās zeme-gaiss raķetes.
7. Izvirzāmās prasības strēlnieku ieročiem:
7.1. Uzticamība, izturība, precizitāte, rezerves detaļu pieejamība savstarpējā aizvietojamība ar tuvākajiem kaimiņiem, ražotāju daudzveidība (VB:  jāveido krājumus reķinoties ar rez.karavīru skaitu);
7.2. Munīcijas pieejamība, iespēja ražot uz vietas;
7.3. Gudro ieroču vienkāršota lietošanas apmācībā (īss apmācības kurss plašam kursantu lokam). (VB: NBS spējas nedrīkst būt atkarīgas no dažu speciālistu veselības/pieejamības);
8. Moratorijs vai izstāšanās no Otavas konvencijas, kas liedz izmantot pretkājinieku mīnas;
9. Mīnu, granātu un strēlnieku ieroču un remonta  ražotnes izveide Latvijā.
10. VB: Militārās izlūkošanas spēju attīstība, kā agrā brīdinājuma sistēmas kodols.
11. VB: Plaša snaipinga kā sporta veida attīstība no slolas vecuma un markmanship kustība NBS (ar balvām un bonusiem). Snaipera ieroču iegāde daudzumos, kas pārsniedz NBS ikdienas vajadzības un nodrošina snaiperu kustības attīstību.
12. VB: Krasta līnijaspretdesanta  aizstāvēšanas/pretdesanta   risinājumu izstrāde un izmēģināšana.
13. VB: NBS reforma atbilstoši mūsdienu riskiem un izaicinājumiem. Attīstības mērķa noteikšana – 2 pilnībā nokomplektētas un ekipētas PD kājnieku brigādes.
14. VB: nekonvencionālas kaujasdarbības (IW)  mācību centra izveide.
15. VB: iespēja brīvprātīgajiem iziet militārās kājnieku pamatapmācības kursu (līdz 22 darba dienām) ziedojot savu atvaļinājumu, bet saņemot no valsts bonusus nodokļu atvieglojumu veidā.
16. VB: Pieejamas, lietderīgas, informatīvas izdzīvošanas rokasgrāmatas izdošana civiliedzīvotājiem pēc LT piemēra.
17. NBS rīkoto nacionālo militāro mācību un kaujas gatavības spēju pārbaužu pakļaušana sabiedrības kontrolei piesaistot neatkarīgus ekspertus, t.sk. no ārzemēm. Mērkis- sabiedrībai jābūt pārliecībai  par, valstij vitāli  svarīgu spēju aizstāvēties atbilstību noteiktiem standartiem. Valsts noslēpuma aizsardzība necietīs – sbiedrībai tiks paziņots tikai gala slēdziens (atbilst/neatbilst/daļēji atbilst – nosakot gradāciju. Līdzīgi kā to dara novērotāji vēlēšanās).
18. Atļaut no 16 gadu vecuma veikt jaunsargu apmācību ar kaujas ieročiem;
19. “arī zemessarga” ieteikumi. Apjoma dēļ skatāmi atsevišķi apkopojums šeit.
[..]
Lūdzu turpiniet…
UPD 1 Pirms kāda laika jau apspriedām  VB.
UPD 2 “tālavas taurētāja”papildinājums:

[..] Ar triecienšauteni pa lauku var skriet jebkurš, profi varētu būt instruktoru un virsnieku sastāvs. Turklāt, ja armijas rīcībā ir tikai low-tech jeb strēlnieku ieroči un PT ieroči īsām distancēm visu izšķirs masa jeb ar cik karavīriem varēs iznīcināt KKM, BTR vai tanku. No pieredzes varu teikt, ja tu kā pilnasinīgs light infatry uzraujies mehiem, pat, ja ir pieejams artilērijas atbalsts tā ir pilnīga pakaļa – rota un vads kūst kā pērnais sniegs, bet mehiem varbūt tiek nosvilinātas 1-2 KKM. Manus vārdus var apliecināt mūsu drošsirdīgie ZS, kurus mācībās sabrauca mehi, varabungas kaut ko par to raksīja.

Latvijai nepieciešamo spēku un aizsardzības finansu kaulkulators ir vienkāršs (for dummies):
1. Saskaitam ātrās gatavības vienības pierobežā un sarēķinām to summāro kaujas jaudu – kājnieki, KKM, BTR, tanki, artilērija un dalām ar 3 vai 6 atkarībā no efekta, ko vēlamies iegūt kaujas laukā. Rezultātā iegūsam mums nepieciešamo kājnieku, Kkm, tanku/PT ieroču platformu un artilērijas skaitu.

2. Iegūto skaitli sagrupējam pēc kaujas grupu principa brigādēs, bataljonos, rotās. Lūk mums iezīmejas vienības.

3. Izveidojam armijas nervu šūnas – C2 struktūru + alternatīvo. Rezultāts pārsteidz gaidīto, jo esam ieguvuši nepieciešamo kaujas vienību skaitu un aprīkojumu.

4. Visus šos verķus izsakām naudā un cilvēkos un… iegūstam nepieciešamo attīstības modeli un nepieciešamās naudas summas.

5. Nosakam vienībām nepieciešamās prasības, ko tām jāspēj sasniegt kaujas apstākļos – dzīvotspējas ilgums, uguns jauda, aizsardzības/uzbrukuma iecirknis, operāciju dziļums. Tas veidos mums mācību programmu un iemaņu uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus.

6. Sarēķinam izveidot vienību uzturēšanas izmakas – infrastruktūra, personāls, tehnika.

7. Saskaitam visu kopā un izdalam ar mūsu priekšstāvju vai varbūt potenciālo tanku bučotāju labvēlību jeb vēlmi atvēlēt konkrētu summu aizsardzībai un iegūstam laika līkni, kad sasniegsim mūsu kaujas spējas, kas tika noteiktas 1. punktā. Atliek vienīgi konsekventi turēties pie nosparustajiem mērķiem.

Ja kādam ir kāda savādāka metodaloģija lūdzu dalieties tajā, NLO taktiskie ņuki, gaismas zobeni un citādi līdzīga vieda murgi neskaitās.

Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods! [..]

UPD 3 Papildinājums no “Zirgs”:

[..] F I N A N S Ē J U M S – jābūt 3,5% no IKP, kas jau gandrīz līdzināsies ASV un ir ļoti daudz. Bet jāprasa ir 4,5 kā minimums un tad jau beigās būstiepaši 3,5.

D E F I N Ī C I J A S VAKā – kas ir hibrīdkarš (tai skaitā nepieteikts karš un nepieteikta iebrukšana) un kas ir okupācija, lai visiem ir skaidrs.

VAKa sasaiste ar C I V I L Ā S A I Z S A R D Z Ī B A S plānu, jeb otrādāk – tas nodrošinātu gan IeM spēku, gan privātā sekotora aktīvu dalību dažādās NBS mil. mācībās, savstarpējas saskaņotības lielākai pakāpei pildot CA vai VAKu. Abi dokumenti pilda līdzīgas funkcijas, tādēļ muļķīgi tos nesaskaņot, jo abos iesaistās vieni un tie paši, tiaki dažādās situācijās.

V I S P Ā R Ē J A S ZS M Ā C Ī B A S (obligāti) – vismaz reizi pusotrā gadā ar mērķi pārbaudīt kopējo ZS spēju, apgādes (ļoģistikas) spēju un tās sakļaušanos ar PD vienībām. Šajā var ietvert arī daļu no CA mācībām, kur ZS sadarbojas ar visām valsts struktūrām visos reģionos, iespēju robežās vismaz pa vieni ZS nodaļai lieluma vienībai katrā novadā.

R I S K A FAKTORU un L Ī M E Ņ A izziņošana – to darīt zināmu publiski (pieņemot, ka 90% risks nozīmētu, ka “kāds” jau stāv pie robežas gatavs iebrukt), tad izziņošanai, kas vestu pie visu valsts struktūru gatavības CivilAizsardz plāna vai Pretiebrukuma plāna pasākumu realizācijai, ja draudu līmenis ir 80%. (Šī ir doma, kā definēt šos preocentus, man grūti teikt, taču kaut kam tādam jābūt.

ZS Reklamēšana un A T B A L S T S iestāties gribētajiem:
– piekrītu, ka visiem Aizs.Minist. darbiniekiem jāiziet mil apmācības kurss ar paplašinātu pasaules militārās jomas apskates kursu, pēc tam atkārtojot to reizi gadā AM darbiniekiem
– 40% segšana no studiju kredīta tiem, kas izgājuši intensīvu militāro apmācību pēc skolas vai studiju laikā. Intensīvās apmācības kurss nedrīkst liekt kavēt studijas – jābūt 2,5 mēnešus garam (nedrīkst būt garāk, jo ne skolēni ne studenti igāk nevarēs – vasaras brīvlaika laiks, no jūnija līdz 31.augustam a vēl vajag mājas aizbraukt, dokumentus iesniegt universitātei (jāparedz, ka visām augstskolām MIL kursa dalībnieki var iesniegt papīrus tikai elektroniski).

B R U Ņ U T R A N S P O R T I E R U nodrošināšana ZS un NBS:
– kopējs iepirkma ar LT un EE
– bāzēts uz populāra pilnpiedziņas kravas auto šasijas ar bruņojuma (kastītes) būvi kādā no LV rūpnīcām (RVR, D-pilī, Liepājā vai izveidojot uzņēmumu kopā ar LT, EE un PL)
-ar vietu skaitu vismaz diviem pilnīgi bruņotām nodaļā (24+) un arī lielais eksemplārs vadam (35+)
– Kamēr tiktu veidota LT-LV-EE bruņutransportieru programa, iespējami iegūt Bruņutransportierus no PL (SCOT) priekš NBS (arī ZS) spēku kāpināšanas.
– pret kumulatīvo režģu uzstādīšana un visu bruņoto tehniku jau to sākotnējā ieviešanā NBS

NBS vienību aktīva S A D A R B Ī B A:
-(mācības, internacion. vienību darbība) ar EE, LT, un noteikti P O L I J U (kā lielāko reģiona spēku):
– sadarbība ar EE un LT intensīvāk nekā līdz šim, arī ZS līmenī,
– iesaistīt ZS starptautiskās mācībās ar AVIĀCIJAS atbalstu vismaz 2 reizes gadā
– maksimāli kāpināt PL spēku viesmācības LV un ar LV un LT spēkiem, nodrošinot pudeles kakliņa (LT-PL robežas saskarsmes saglabāšanu), kā aŗi jūras spēku un militāro loģistikas ceļu izveide, ja Augustovā un Mikolaikos RUS un Baltkrievi aizbāž mūsu pudeles kakliņu.

P R E T G A I S A A I Z S A R D Z Ī B A:
-sadarbība ar PL viņu PGA sistēmu iespējamā iegādē – savietojumībā ar LV, jo ja pielietosim savus krājumus vajag paredzēt alternatīvu, iespējama grom gromiem līdzīgas sistēmas iegāde (jo lētāka nekā stingeri)

NBSa (unZS) apgāde ar TERMOKAMERĀM un NAKTS REDZMĪBU:
-Termokameru un Naktsredzmības (obligāti abas kameras). Divi komplekti abu iekārtu katrai rotas lieluma vienībai (visiem izņemot loģistiem un pavāriem, tiem tikai nakts redzmību pa vienai uz rotu).

no manis VISS [..]

59 domas par “VAKs visam (papildināts 27.02.)

 1. 1. punktu ar apakšpunktiem varam risināt kā maķedonieši, konstitūcijā:
  Article 123
  No person is authorised to recognise occupation of the Republic of Macedonia or of part thereof. 🙂

  Maza piebilde, 7.1. gadījumā rezerves detaļu pieejamība, savstarpējā aizvietojamība ar tuvākajiem kaimiņiem nav pretrunā ar ražotāju daudzveidību?

  11. nosaucam par biatlona popularizēšanas kampaņu un neviens pat nenojautīs 🙂

  • 1. paldies mar FYRoM nezināju, bet manuprāt EE ir labāk definēts.

   7. piekrītu, labāk saskaņotie/kopīgie iepirkumi, ko principā var veikt jau tagad, bet neveic.

   11. nav jēgas slēpties, “baltās zeķubikses” ir tā izreklamētas, ka nedarot neko šajā jomā pasaules acīs mēs esam snaipinga bļin lielvalsts.

 2. Kaut arī VB komentētāji ieņirdza par „purviem” es tomēr oponēšu. Ir tomēr jāsaprot, kādiem taktiskiem mērķiem mēs lietojam šķēršļus. Ja gribam bloķēt vai novirzīt ienaidnieku, nodarot tam zaudējumus, tad šķēršļiem ir jābūt piesegtiem, bet, ja vēlamies aizkavēt, tad var arī nebūt piesegti. Pat baļķu vedējs nolikts šķērsām ceļā pareizā vietā aizkavēs ienaidnieku kaut uz desmit minūtēm, kuras var izrādīties būtiskas pie bloķējošā šķēršļa, ļaujot mūsu vienībām to labāk sagatavot.
  Tāpēc nedrīkstam aizmirst pagājušā gada izvirzīto un laimīgi aizmirsto NBS prioritāti – inženierspēju attīstību. Bet nevajadzētu šo spēju koncentrēt tikai NBS iekšienē. To jāpastiprina ar civilajiem resursiem. Ja izdodas pietiekami īsā laikā izveidot apjomīgu aizkavējošo šķēršļu joslas un grupas, tad ne tikai spēsim aizkavēt ienaidnieku un mobilizēt savus spēkus, bet arī nogurdināsim to. Un ja vēl ZS bataljoniem tiek piešķirtas mīnmetēju uguns spēja, tad arī varētu krasi palielināt šo aizkavējošo šķēršļu efektivitāti. Takā nevajadzētu noniecināt mūsu purvaino apvidu, bet gan censties to maksimāli izmantot.
  Tikai tas viss bija jāplāno jau vakar, ja gribam kādu efektu sasniegt 16.gadā!!!

  • Pie šādas pieejas purvi nav vienīgais faktors, tad ir jāmin arī laika apstākļi, kas ļoti ietekmē advance, krūmi traucē pārvietoties pretinieka izlūkpatruļam, jūras viļņošanās var izjaukt desantu utt. Tas viss ir dabas parādības un īpatnības, jautājums ir par to ko mēs cilvēki (ierēdņi, armija) , esam darījuši vai daram, vai darīsim, lai pastiprinātu šo faktoru ietekmi savās interesēs. Nogāzīsim uz sāniem svešu baļķvedēju? Nožēlojami. Akcents uz mūsu apvidus īpatnībām ir pēdējais arguments, ko minēt runājot par aizsardzības spējām. Gruzijai aizsardzībai ekselents apvidus nenodrošināja pilnīgi neko. Protams, inženierspēju prioritāte ir svarīga, bet visas prioritātes nevar būt pirmās. Laika bija diezgan un tas ir izmantots tā, kā tas ir izmantots. Vai tu tiešām uzskati, ka pašreizejos apstākļos tieši NBS inženieru spējas ir Nr1 problēma?

   • Pats par sevi apvidus neko nenodrošinās. Tas ir jāpastiprina. Mūsu aizsardzības mērķu sasniegšanā ir svarīgs laiks, kas ir jāiegūst, lai varētu mobilizēt un sagatavot savus resursus, kā arī tas ir būtisks no NATO palīdzības viedokļa. Vai mēs desmit minūtes iegūstam ar desmit līķiem un sašautu KIM vai ar vienu balķvedēju. Izvēle plānotāju rokās.
    Neapšaubāmi ka pretgaisa aizsardzība ir prioritāte Nr.1, bet tikai tad ja mums ir vienības (brigādes), kuras jāspēj aizsargāt no gaisa!!! Kas attiecas uz pašreizējo mehanizācijas gaitu (nu ko mums dos viens mehanizēts izlūku bataljons?), tad pašgājēju artilērija (kaut vai mīnmetēji uz BV) un prettanku ieroči man patīktu labāk.
    Bet inženierus atstāt novārtā arī nevajadzētu. Arī mūsdienās šķēršļi un ierakumi, kā rādās ir gana efektīvi. Mums Latvijā ir pietiekami daudz dažādu būvfirmu. Tikai juridiski jāspēj sakārtot viņu piesaisti. Tas pagaidām nemaksā neko. Vienīgi laiku.
    Zemessargi jāapmāca (Latgale prioritāte) izmantot sprāgstvielas un veidot mīnu laukus.
    Es nerunāju par inženieru vienību attīstību (tas ir ļoti dārgs pasākums un liekas ka arī nokavēts), bet gan par inženieru spēju attīstību. Mēs varam rakt ar sapieru lāpstiņu un varam rakt ar eskavatoru.
    P.S. Es līdz šim neesmu dzirdējis, ka gruzīni jebkādā veidā būtu izmantojuši savus inženierus un vai viņu inženieri gadījumā nebija līdzīgi mūsejiem “power pointa inženieriem”?

    Papildinājums vēl.
    Ar likumu jānosaka:
    1) ka visiem vīriešu kārtas valsts ierēdņiem (līdz 30 gadu vecumam) jāiziet obligātā 6 mēnešu militārā apmācība. Nosakot zināmu pārejas periodu.
    2) jebkurā konkursā uz valsts ierēdņu amatu priekšroka ir tam pretendentam uz amatu, kas ir izgājis 6 mēnešu militāro apmācību.
    3) par 6 menešu militāro apmācību apgūšanu valsts sedz augstskolu studiju kredītu 40 % apmērā un 20 % apmērā par 5 gadu dienestu ZS (pēc militārās apmācības apgūšanas), kuras laikā mācību apmeklējums ir ne mazāks kā 100 dienas.
    4) Ar 2016.gadu ZS tiek uzņemti tikai pēc 6 mēnešu militārās apmācības vai jaunsargu 4 līmeņa apgūšanas (tiesa pie līmeņa vēl jāpiestrādā, bet tā varētu būt arī vēl viena alternatīva un tikt attiecināma uz valsts ierēdņiem). Pretējā gadījumā ZS ņemam ārā no NBS un atdodam IeM.

    Visus LR pilsoņus obligātajā dienestā mēs iesaukt nevaram. Tapēc jaorentējas uz intelektu. Un ir jāmeklē veidi, kā pēc iespējas vairāk apmācīt LR pilsoņu militārajām prasmēm. Šī apmācība nevar būt obligāta, bet savam piespiedu / brīvprātības motivācijas faktoram ir jābūt.

    Mums savā laikā no ASV ieveda lielu skaitu M14 triecienšautenes. Tās nedaudz apgreidojot var iegūt labas taktiskā līmeņa snaiperenes.

    • “visiem vīriešu kārtas valsts ierēdņiem”

     Kollēga ir informēts par pieticīgo stiprā dzimuma īpatsvaru valsts pārvaldē?

     • Vai esi informēts cik pašreiz armija spētu apmācīt jaunkareivjus. Iesākumam pietiks. AM ierēdņus VISUS neatkarīgi no vecuma un dzimuma!!!
      Starp citu šim pasākumam ir vēl viens plus par ko nebiju padomājis. Nākotnē valsts pārvaldē tas palielinātu vīriešu kārtas īpatsvaru :), kas valsts pārvaldi padarītu vairāk uz rezultātu orientētu, nevis uz procesu, kā ir pašlaik!!!

    • ZS ir obligāti jāsadala :
     1) ARG (nacionālā gvarde, mobīla, darbojas kā daļa no NBS, augstākas prasības sagatavotībā)
     2) teritoriālās aizsardzības vienības (lokālas, nodrošina vietējās aizsardzības, kārtības uzsturēšanas organizēšanu krīzes situācijā, pilnmēroga iebrukuma gadījumā veido nelielas lokālas partizānu vienības, zemākas prasības sagatavotībā, uzsvars uz lojalitāti un patriotismu)

    • m14 tiek modernizetas divus gadus no vietas 2013 un 2014 gada pa 20 trieciensautenem gada. sanaca trieciensautene M14 ELLITE apmeram kautkas no ta

 3. Atļaut no 16.gadu vecuma veikt jaunsargu apmācību ar kaujas ieročiem!!!! Pacifisma idejas mūsu valsti nenosargās. Bet par biatlona attīstību, gan ir laba doma!!!

 4. Šeit ir aizmirst pieminēt baznīcas svētību:)Vērojot Krieviju mēs varam novērot, ka baznīcas kalpi bieži vien iesvēta militāro tehniku 🙂 Lūk spilgts piemērs kā krievu garīdznieki izsakās pa Latviju :)āmen

 5. Te arī interesants “vates” video no hibrīdkara lauciņa :)skan diezgan droši un pārliecinoši 🙂

 6. Skatoties uz Ukrainas notikumiem, obligāti jāpilnveido:
  1) artilērija (mums tās praktiski nav)
  2) bezpilota aviācija (mums tās praktiski nav)
  3) radioelektroniskā cīņa (laikam arī nav?)
  4) SUV
  Bet koncepcijai vienmēr ir jāsākas ar galveno mērķi, pakārtotiem mērķiem un uzdevumiem, kurus jāizpilda, lai to sasniegtu. Nedefinējot šo daļu, nav skaidrs, kas īsti mums būtu nepieciešams un cik tas galu galā izmaksās. Ja to nedara, tad sanāk garš vēlmju uzskaitījums. Sak, kāpēc gan nebūvēt zemūdenes un aviācijas bāzes kuģi, gan jau noderēs?
  Starp citu, gaidāma 12 tanku slepkavu A-10 ierašanās Polijā un varbūt (?) Baltijas valstīs, jau nolaidušās Vācijā:
  https://rickrozoff.wordpress.com/

  • Mērķis varētu būt šāds:
   “Saglabāt NBS kaujas spējas līdz NATO spēku aktīvai iesaistīšanai”.
   Tālāk, tad jau kopā ar NATO.

   • Drīzāk stāsts nav par kauč kāda Latvijas Republikas stūra saglabāšanu likumīgās varas rokās? Jo NBS kaujasspējas var glabāties arī atejot ārpus teritorijas.

    “Saglabāt Latvijas Republikas kontrolē sabiedroto valstu spēku iesaistīšanai piemērotu teritorijas kopumu.”

    • Lūk, parādās jau problēmas. Vai mums jāspēj saglabāt kāds savas teritorijas pleķis ar savu karogu, kā, piemēram, 19. gadā pie Liepājas, vai jānotur kāda svarīga militāra infrastruktūra, vai jāsaglabā kaujas spējas, vai jāorganizē partizānu karš, vai jādodas palīgā igauņiem un lietuviešiem, kur lielākas iespējas saņemt NATO palīdzību un pēc tam atkarot LV?

     • Kā rāda vēsture un pēdējie notikumi UA, Rietumi ir tendēti atzīt de facto kaujas darbības rezultātā izveidojušās robežas par de jure. Tas mums neder. Atkarot jebko vienmēŗ grūtāk kā aizstāvēties. Ja super ātrā reaģēšana nepaspēs vai iestrēgs birokrātijā, tad motivācija atkarošanai būs vēl mazāka.Tamdēļ šeit putojam, ka pašu NBS spējām jābūt krietni augstākām pat par šobrīd plānotajām. Ja sabiedrība to akceptēs, tad arī politiķi pievilksies. Bet kamēr valda akla ticība, ka kāds cits mūsu vietā samaksās un izdarīs netīro darbu, arī no politiķiem neko nevar prasīt, viņi taču ir tautas kalpi.

      • Ģenerālis P.Radziņš:
       “Ir redzams, ka Latvijas armija ir darbojusies ļoti veikli un sekmīgi un ir gājusi vairākas reizes pretuzbrukumā. Tā tad, ir parādīta varonībā kā no karaspēka, tā arī virspavēlniecības. Kā redzams, tad 8 un 9.oktobra pretuzbrukumi ir darījusi ienaidnieka stāvokli kritisku; varbūt, ja būtu bijis vairāk spēka, tad šie pretuzbrukumi arī būtu noveduši līdz uzvarai. Bet ja nav uzvarējusi Latvijas armija, tad nav uzvarējis arī Bermonts: Latvijas armija nav iznīcināta, bet ir tikai bijusi piespiesta atkāpties. Karā uzvaru dod ne lielāka vai mazāka zemes gabala iegūšana, bet tikai ienaidnieka armijas iznīcināšana. Latvijas armija 8. un 9. oktobrī nav IZNĪCINĀTA: tādēļ NAV arī UZVARĒTA.”

      • Bez Latgales nav Latvijas. Vai nu visu vai neko!!!!! Nav mums ko atdot.
       Kas attiecas uz atkarošanu, tad ASV gan Kuveitu, gan Irāku Huseinam ātri atkaroja. Tav nav tik viennozīmīgi.

    • Tas nav stratēģisks mērķis, bet gan operacionāls labākajā gadījumā. Sabiedrotie var ienākt pa jūru vai caur Lietuvu arī tad, ja Krievija ir pilnībā okupējusi mūsu valsti. Tam nav nepieciešams pleķītis Latvijā (Kurzemes katls) uz kura mirt mūsu varonīgās armijas karavīriem. Kamēr mūsu armija ir kaujas spējīga pastāv Latvijas valsts. Nav armijas, nav valsts. Mūsu armija var atkāpties, ja nepieciešams uz Lietuvu vai Poliju un pēc tam atgriesties. Bet, ja nebūs armijas, nebūs arī kam atgriesties.
     Starp citu II Pasaules kara sākumā briti neturēja zemes pleķīti Francijā, lai saglabātu placdarmu jūras desantam pēc četriem gadiem, bet darīja visu lai izglābtu savu armiju.
     Lozungs “ne soli atpakaļ” der Staļinam un varbūt Putinam (diemžēl arī Porošenko to skandina), bet ne mums.
     Es uzskatu ka mūsu aizsardzības stratēģija ir stipri jāplāno kopā ar Igauniju un Lietuvu. Kā arī būtiska ir Polijas/Lietuvas spēja nosargāt pudeles katlu uz Polijas un Lietuvas robežas.
     Ja pasktatās kartē, tad nepārprotami ir redzams, ka NATO iekšienē vajadzētu būt stiprai 3B un Polijas sadarbībai un to militāro spēku savietojamībai, bet tas ir diplomātiskais lauciņš. Diemžēl no vēstures mēs neko nemācamies.

     • Piedošanu, bet ja vien neceram paši tikt galā, tad placdarma uzturēšana ir gan stratēģisks mērķis. Bez tā nekā – un ar Kurzemes katlu salīdzinājums nevietā, tur ne uz kādiem placdarmiem cerēt pamata nebija, Reihs tieši pretēji – veda ārā jēdzīgākās vienības, nevis iekšā.

      Tas pats par britiem – placdarmu neturēja jo fiziski nebija uz kādu palīdzību gaidīt – PSRS Reiham sūtīja graudus, francūži ļepatoja mājās, amerikāņu vēl neiesaistījās.

      Mūsu gadījumā – ja vien mūsu plānošanas un cerību pamati nav putas un maldi, tad situācija pretēja – ir ko gaidīt.

      Par ekstrateritoriāliem bruņotajiem spēkiem, caur kuru turpina eksistēt valsts – kategoriski nepiekrītu. Pirmkārt, NATO būs krietni mazāk ieinteresēti iesaistīties, ja būsim jau visu pasējuši, ar vai bez armijas atkāpšanos uz sabiedroto teritorijām. Otrkārt, ja jau dzenājam vēsturi, reti valsti atdevusi armija spējuti to dabūt atpakaļ – poļi pēc WWII līdz pensijas vecumam sēdēja trimdā, baltie krievi pēc Pilsoņu kara tāpat.
      Optimistiskākais piemērs – de Golla francūži WWII, bet tas stāsts pats par sevi ne tuvu ne tik vienkāršs – un ietver kolonijas, kurās tusēt un no kurām rekrutēt. Mēs tad to darīsim Īrijā/Anglijā? 🙂

      • Tev taisnība par bridgehead noturēšanas nozīmi Kurzemes vai Vidzemes piekrastē. Bet tas ir taktiskā līmeņa operācija, pa lielam jāsāk kauties jau no pašas robežas.

       • Bridgehead noturēšana par armijas cenu. Vai tas ir attaisnojami? Šis placdarms pie jūras būs jātur bez savas artilērijas atbalsta, kad ienaidniekam tā būs pieejama lielā skaitā. Bez iepriekš izveidotām un nostiprinātām pozīcijām, jo inženieru mums arī nav!!! Papildus no karavīriem tas prasa augstu morāli ilgstoši sēdēt jūras krastā bez manevra un atkāpšanās iespējām.
        To mēs varam darīt tikai tad, ja tāda ir Sabiedroto operācijas noteiktā fāze, kuras ietvaros tiem ir nepieciešams izvēršanās placdarms Kurzemes vai Vidzemes piekrastē un operācijas laikā tiek nodrošinātas komunikācijas līnijas, kuģu artilērijas uguns no jūras (kura nebūs tik efektīva kā ienaidnieka sauszemes) un aviācijas atbalsts. Pie šādiem nosacījumiem vēl varētu diskutēt, bet ņemot vērā mūsu spēkus 2016.gadā mums nedēļa var izrādīties par ilgu šādai operācijai.
        Bet, ja Sabiedrotajiem nav pat izveidota kaujas grupa, ko desantēt, tad šāda placdarma turēšana ir diezgan liela avantūra, kas prasīs bezjēdzīgi un varonīgi atdotas dzīvības.

        • Redz, 19. gadā sabiedroto flote mums palīdzēja un cerības uz NATO jūras spēkiem noteikti varētu būt pamatotas (pat pāris dienu laikā), kas dotu milzīgu, droši vien krieviem nepārvaramu uguns atbalstu (un runa nav tik daudz par kuģu artilēriju, cik raķetēm).

       • Par šo tēmu labi izsakās J.Butusovs:
        Если запрет на открытие артиллерийского огня будет в одностороннем порядке соблюдаться Украиной, если на плацдарме не будет ротации и не будут сосредоточены мобильные резервы, плацдарм будет невозможно удержать. Необходимо немедленно предпринять массированные и грамотно организованные атаки под единым командованием на внешнем фронте окружения – необходимо как минимум сковать российскую группировку в районе Лозовая-Калиновка-Логвиново, как максимум нанести ей поражение. Источник: http://censor.net.ua/n324827

        Варианты решения проблемы Дебальцевского плацдарма – плюсы и минусы
        Оборона плацдарма в Дебальцево с военной точки зрения:

        Плюсы:
        1.Удержание стратегического плацдарма, который создает угрозу Горловке и нарушает связность оборонительных позиций противника восточнее Горловки.
        2.С моральной и политической точки зрения Дебальцево – украинская земля, и сдавать ее российским оккупантам – значит показать украинцам Донбасса, что у нас пока нет сил обеспечить их безопасность в любой точке.
        3.Удержание плацдарма в Дебальцево – это аргумент на мирных переговорах, который показывает всему миру способность Украины к сопротивлению и необходимость поддержки нашей борьбы.

        Минусы:
        1.Плацдарм имеет очень небольшую площадь и полностью простреливается противником на всю глубину даже из калибра 122 мм. Это делает невозможным выведение на отдых любых соединений и подразделений из зоны артогня полевой артиллерии.
        2.Удержание периметра требует от нас гораздо больших сил, чем от противника.
        3.Оборона плацдарма возможна только при постоянном ведении активных поисково-ударных действий на самом плацдарме, наличия постоянного бронетанкового резерва на случай возможного прорыва противника. Также постоянный бронетанковый резерв необходим для прикрытия горловины Дебальцевской дуги.
        4.Гарантированное удержание плацдарма требует удержания стратегической инициативы – ведения активных наступательных действий в других соседних районах. Источник: http://censor.net.ua/r323242

      • Gaidīt var “meža brāļi”, bet ne armija. Armija var arī nesagaidīt. Līdz ko armijai nogriež LOC (komunikācijas līnijas) tā drīz beidz eksistēt, jo nevar veikt pārapgādi, rotācijas un ievainoto evakuāciju. Kas arī notika ar Paulusa armiju Staļingradā, ukraiņiem Ilovskā, Doņeckas lidostā un ar augstu varbūtību notiks Debaļcevas izvirzijumā. Ar lozungiem karu uzvarēt nevar!!!
       Nevienam placdarmam no NATO puses Latvijā nevajadzētu būt īpašai stratēģiskai nozīmei. Šis placdarms tik pat labi var atrasties Lietuvā, Igaunijā un Polijā atkarīgā no konkrētās operācijas plāna.
       Stratēģiju paldies Dievam, ka mēs varam skatīties lielākā perspektīvā, ne tikai Latvijas valsts robežu kontekstā.

       • Meža brāļi var gaidīt tieši neko, kad kāpās jau sēž nadzīgi vīri zaļās formās ar trikoloru uz pleca. Tad tas jau ir desants naidīgā teritorijā, ar izrietošām sekām (tostarp politiskām) – un mežabrālis labākajā gadījumā var izlīst no meža kad (ar būtiskiem zaudējumiem) desants ir veikts & parādīt uz kuru pusi ir pasts, telegrāfs un pagasta padome. Nodrošināt placdarmu viņš nevar.

        Ar Paulu Staļingradā notika rumāņi flangos bez prettanku kapacitātes, kuru izmisīgos kliedzienus rācijā “Tancuri! Tancuri!” papīru stumdītājs Pauluss noignorēja. Līdzības nesaskatu. Pie tam ievainoto evakuācija un kaut kāda mēra apgādes Staļingradā notika līdz pat 21./22. janvārim. Nevienam no pieminētajiem tā nebija pēdējā zemes daļa.

        Nav runa par lozungiem, runa par to, ka rietumiem izšķirties par pilnībā okupētas valsts atbrīvošanu – no kuras nāks ziņu sižeti, ka viss ir okok, Rīgas pašvaldība turpina darbu, Lembergs parakstījis sadarbības līgumu, Jelgavā Rāviņš pasludinājis ka Ammoplant tomēr neslēdzun šņaba cenas kritušās visur – būs ļoti grūti. Lietuvā/Polijā/Portugālē sēdošs Graube ar saviem spartiešiem to neizmainīs.

        Ja loģika šāda, varbūt vispār pārdislocējam NBS uz Berlīni?

        • Mūsu sabiedrotie un potenciālie ienaidnieki uz mūsu trim Baltijas valstīm raugās kā uz vienotu telpu, mums beidzot tas arī būtu jādara. Ne tikai kopīgās mācībās, bet arī kopīgos iepirkumos un draudu līmeņa noteikšanā u.c Piemēram, loģiski būtu, ja mūsu NBS varētu izmantot kaimiņvalstu drošības apdraudējuma gadījumā un otrādi. Ja tiek veidota Narvas tautas republika, mums uzreiz būtu jāizsludina kara stāvoklis un jāsniedz visa iespējamā militārā palīdzība, jo tas ir tiešs drauds LV. Un ne Igaunijai, ne Lietuvai karš nebūs beidzies, kamēr Latvijā būs ienaidnieka karaspēks, tam spilgts piemērs ir 1918.-1920. gada notikumi.

         • No sirds iesaku iepazīties ar faktu, ka igauņi 1919. gada 19. novembrī, kamēr mums vēl pat bija Bermonts Zemgalē, nerunājot par lieliniekiem Latgalē, izlēma sākt separātas miera sarunas ar Padomju Krieviju, un 3. janvārī jau noslēdza pamieru.

          Vēlmju domāšana Baltijas solidaritātes kontekstā ne pie kā laba nenoved.

          • Tu vēl atgādini kā Kaupo ar vāciešiem gāja igauņu bāleliņus skaldīt. Baltijas kontekstā nekas prātīgs nesanāk tapēc, ka pie tā tiek piestrādāts, lai nesanāktu. Es savā dzīvē neesmu saticis ne vienu virsnieku no trijām Baltijas valstīm, kurš neatbalstītu 3B militāro integrāciju, kā arī neviens politiķis (pro-krieviskos neskaitīsim) publiski nav PRET to iebildis.

          • Biedrs piemin, ka 1919. karš nebeidzās vieniem, kamēr nebeidzās visiem. Es visnotaļ konkrēti norādu uz pretējo.

        • Saglabāt kaujas spējas nenozīmē, ieraugot pretinieku, ņemt kājas pār pleciem. Tas nozīmē – vest aizkavēšanas kaujas, pretuzbrukumus, aizsardzību, nodrošināt placdarmus u.t.t., bet to var izdarīt tikai tad, kad ir kaujas spējas. Bet ja armija tiks iesprostota kāda placdarmā bez apgādes līnijām, tad tās karavīri “jās”, kā ukraiņi pēc Ilovskas placdarma turēšanas. Nevar bez munīcijas, nocietinājumiem un paikas ilgstoši vest aizsardzības kaujas. Tāda ir tā loģika.
         Ja atmiņa neviļ, tad provesionālā Kuveitas armija neiesaistījās karā ar Irāku (paņēma pēdu), bet tikai kopā ar ASV izdzina to no savas valsts. Labs pragmātisks risinājums, bet viņš tomēr īsti nepatīk. Jau vēsturē vienreiz savu valsti atdevām “bez kaujas”, ne ar ko labu tas nebeidzās. Par savu zemi ir jācīnās, bet tas ir jādara ar prātu. Nevar skriet ar pliku pakaļu uz ambrazūrām.

      • Šeit par to pašu Butusovs:

       “Во всяком случае, мы должны будем потерять всю артиллерию и все вооружение нашей армии, которые нельзя будет восстановить в течение многих месяцев. Но что это значит по сравнению со спасением самой армии, того ядра и основы, вокруг которых Англия только и могла создавать свои армии будущего!” – написал британский лидер в мемуарах. Источник: http://censor.net.ua/r324976 Источник: http://censor.net.ua/r324976

 7. Lūk, ko NATO sagaida no mūsu štābiem:
  Однако мгновенная реакция требует постоянной тренировки, тщательной подготовки и больших средств. “Мы ждем от восточных членов альянса разработки подробнейшего плана, который в деталях, метр за метром, определял бы передвижение и действия войск для любого возможного сценария, и обеспечивал бы не просто высокую, а стопроцентную эффективность наших сил, – объяснял высокопоставленный натовский военный в кулуарах саммита. – К примеру, на пути мост. Какой тоннаж он выдержит? Эта работа в основном ложится на национальные оборонные ведомства. Чего мы больше всего сейчас опасаемся – это недостатка у государств политической воли. Как, к примеру, министерства финансов воспримут необходимость перекраивать оборонный бюджет?”
  http://www.svoboda.org/content/article/26840651.html

 8. F I N A N S Ē J U M S – jābūt 3,5% no IKP, kas jau gandrīz līdzināsies ASV un ir ļoti daudz. Bet jāprasa ir 4,5 kā minimums un tad jau beigās būstiepaši 3,5.

  D E F I N Ī C I J A S VAKā – kas ir hibrīdkarš (tai skaitā nepieteikts karš un nepieteikta iebrukšana) un kas ir okupācija, lai visiem ir skaidrs.

  VAKa sasaiste ar C I V I L Ā S A I Z S A R D Z Ī B A S plānu, jeb otrādāk – tas nodrošinātu gan IeM spēku, gan privātā sekotora aktīvu dalību dažādās NBS mil. mācībās, savstarpējas saskaņotības lielākai pakāpei pildot CA vai VAKu. Abi dokumenti pilda līdzīgas funkcijas, tādēļ muļķīgi tos nesaskaņot, jo abos iesaistās vieni un tie paši, tiaki dažādās situācijās.

  V I S P Ā R Ē J A S ZS M Ā C Ī B A S (obligāti) – vismaz reizi pusotrā gadā ar mērķi pārbaudīt kopējo ZS spēju, apgādes (ļoģistikas) spēju un tās sakļaušanos ar PD vienībām. Šajā var ietvert arī daļu no CA mācībām, kur ZS sadarbojas ar visām valsts struktūrām visos reģionos, iespēju robežās vismaz pa vieni ZS nodaļai lieluma vienībai katrā novadā.

  R I S K A FAKTORU un L Ī M E Ņ A izziņošana – to darīt zināmu publiski (pieņemot, ka 90% risks nozīmētu, ka “kāds” jau stāv pie robežas gatavs iebrukt), tad izziņošanai, kas vestu pie visu valsts struktūru gatavības CivilAizsardz plāna vai Pretiebrukuma plāna pasākumu realizācijai, ja draudu līmenis ir 80%. (Šī ir doma, kā definēt šos preocentus, man grūti teikt, taču kaut kam tādam jābūt.

  ZS Reklamēšana un A T B A L S T S iestāties gribētajiem:
  – piekrītu, ka visiem Aizs.Minist. darbiniekiem jāiziet mil apmācības kurss ar paplašinātu pasaules militārās jomas apskates kursu, pēc tam atkārtojot to reizi gadā AM darbiniekiem
  – 40% segšana no studiju kredīta tiem, kas izgājuši intensīvu militāro apmācību pēc skolas vai studiju laikā. Intensīvās apmācības kurss nedrīkst liekt kavēt studijas – jābūt 2,5 mēnešus garam (nedrīkst būt garāk, jo ne skolēni ne studenti igāk nevarēs – vasaras brīvlaika laiks, no jūnija līdz 31.augustam a vēl vajag mājas aizbraukt, dokumentus iesniegt universitātei (jāparedz, ka visām augstskolām MIL kursa dalībnieki var iesniegt papīrus tikai elektroniski).

  B R U Ņ U T R A N S P O R T I E R U nodrošināšana ZS un NBS:
  – kopējs iepirkma ar LT un EE
  – bāzēts uz populāra pilnpiedziņas kravas auto šasijas ar bruņojuma (kastītes) būvi kādā no LV rūpnīcām (RVR, D-pilī, Liepājā vai izveidojot uzņēmumu kopā ar LT, EE un PL)
  -ar vietu skaitu vismaz diviem pilnīgi bruņotām nodaļā (24+) un arī lielais eksemplārs vadam (35+)
  – Kamēr tiktu veidota LT-LV-EE bruņutransportieru programa, iespējami iegūt Bruņutransportierus no PL (SCOT) priekš NBS (arī ZS) spēku kāpināšanas.
  – pret kumulatīvo režģu uzstādīšana un visu bruņoto tehniku jau to sākotnējā ieviešanā NBS

  NBS vienību aktīva S A D A R B Ī B A:
  -(mācības, internacion. vienību darbība) ar EE, LT, un noteikti P O L I J U (kā lielāko reģiona spēku):
  – sadarbība ar EE un LT intensīvāk nekā līdz šim, arī ZS līmenī,
  – iesaistīt ZS starptautiskās mācībās ar AVIĀCIJAS atbalstu vismaz 2 reizes gadā
  – maksimāli kāpināt PL spēku viesmācības LV un ar LV un LT spēkiem, nodrošinot pudeles kakliņa (LT-PL robežas saskarsmes saglabāšanu), kā aŗi jūras spēku un militāro loģistikas ceļu izveide, ja Augustovā un Mikolaikos RUS un Baltkrievi aizbāž mūsu pudeles kakliņu.

  P R E T G A I S A A I Z S A R D Z Ī B A:
  -sadarbība ar PL viņu PGA sistēmu iespējamā iegādē – savietojumībā ar LV, jo ja pielietosim savus krājumus vajag paredzēt alternatīvu, iespējama grom gromiem līdzīgas sistēmas iegāde (jo lētāka nekā stingeri)

  NBSa (unZS) apgāde ar TERMOKAMERĀM un NAKTS REDZMĪBU:
  -Termokameru un Naktsredzmības (obligāti abas kameras). Divi komplekti abu iekārtu katrai rotas lieluma vienībai (visiem izņemot loģistiem un pavāriem, tiem tikai nakts redzmību pa vienai uz rotu).

  no manis VISS
  P.S. Piedodiet par GARO tekstu… bet iepriekš lasīju spamainu diskusiju ar tikai dažiem konkrētiem priekšliekumiem.

   • Nu es biju domājis diskusiju, kas sākās šeit komentāros un turpināja vienkārši apspriešanu bez konkrētiem priekšlikumiem. Redzu, ka VAKs-2 jau ir daudz labas lietas. Liels paldies par iespēju!

    • Atvainojos, ieraudzīju vēlāk daudz ko, no tā ko nebiju manījis līdz pats uzrakstīju tekstu. Feini uzklausīt daudzos aspektus. Veiksmi iedzīvināšanā un apņemšanos lai mēs visi cīnītos par to, ja VAKu pieņems, ka mums pašiem aŗi būs jāprasa lai realizē to, kas rakstīts.

  • Par bruņu transportieriem ar 3 nodaļām(24+) vai vadu(30+) sabāztu iekšā kategoriski nepiekrītu, tāds varinats der miera laikā vai civilajā pasažieru pārvadāšanas sfērā, bet kara laikā es negribētu sūtīt rotu 3-5 mašīnās, kur vienai uzejot gaisā uz, piemēram, IED, rotas kaujas spējas krītās par 20%, vads vispār nav un nodaļas arī sasistas.

   • Saprotu, piekritu par to, ka uzejot gaisa vienam BTR zaudet var daudz, tomer neliela skaita jabut ari tadiem, 24+. Un piekritu, ka vairak jabut tadiem nelieliem uz 10 (12 max) max, kurriem butu savs uguns atbalsts un vismaz 1 vai 2 AT raketes. Nu tas jau butu nopietni un pat loti vajadzigi! Laigan atkartotu to pashu Igaunijas SISU BTR variantu.

 9. Pirms izlasu un komentēju pārējo komentārus, iedomājos, ko, šito lasīdami, domā NBS un AM gudrās galvas par autoru:
  Idiņš, ko tas amatieris iedomājies, totāls pamuļķis bez sajēgas par valsts vadīšanu un aizstāvību!

  Citu variantu nevaru iedomāties, tas skaidra un uzskatāmi redzams skatoties uz mūsu bruņoto spēku stāvokli, vājo ekipējumu, mazskaitlīgumu un visiem pārējiem punktiem, kuriem, vadoties pēc VAK’iem, būtu jābūt, bet kuru nekad nav bijis un nav!

  • Ja tu būtu redzējis iepriekšējos VAK, tad sevi tā nenoliktu!!! Man viens virsnieks stāstija, ka vienās lielās štāba mācībās mūsējie štābu virsnieki uz “power-pointa” pildija kaujas mašīnās degvielu “Lukoil’ degvielas stacijā. Un nevienam tas nav licies dīvaini, pat topošajiem ģenerāļiem.
   Nav svarīgi, ko viņi (AM un NBS gudrās galvas) par šo visu domā, bet gan tas, ka viņi tāpat neko normālu un loģisku nespēj ieviest dzīvē. Viņiem ir svārīgs proces un lai presē labi izskatās. Par pārējo viņiem nospļauties.

   • Es jau ne par sevi izteicos, es par to, kas gudrajām galvām tur augšā varētu ienākt prātā par šo te VAK‘a apkopojumu, sak, amatierisku pamuļķu bariņš, tas izklausītos pēc gudro galvau parastā ‘līmeņa’ attieksmē pret tiem, kas ceļ pamatotu trauksmi…

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.