Otrā iespēja


Likums “Par valsts noslēpumu” 13.pants ceturtā daļa:

[..] Ja amatpersonai vai darbiniekam, pamatojoties uz šā panta pirmās daļas 2. — 4.punktu, tiek anulēta speciālā atļauja vai netiek pagarināts speciālās atļaujas termiņš, tas ir pietiekams pamats uzskatīt, ka šī persona neatbilst ieņemamam amatam (veicamajam darbam), kas saistīts ar valsts noslēpuma izmantošanu vai tā aizsardzību. Šāda persona pēc galīgā lēmuma pieņemšanas nekavējoties pārceļama darbā, kas nav saistīts ar valsts noslēpumu, vai ar to izbeidzamas darba (dienesta) attiecības, un turpmāk tai ir liegts saņemt speciālo atļauju. Persona, kurai ir pazemināta speciālās atļaujas kategorija, pārceļama atbilstošā darbā vai, ja tas nav iespējams, izbeidzamas darba (dienesta) attiecības ar to.

Satversmes Tiesa par liegumu turpmāk saņemt speciālo atļauju, kas ierobežo tiesības brīvi izvēlēties darbavietu:

“[..] Satversmes tiesa secina, ka ir ierobežojums ir piemērots leģitīmā mērķa sasniegšanai. Tomēr ir iespējams aizsargāt valsts drošības intereses un sasniegt apstrīdētās normas leģitīmo mērķi tādā pašā kvalitātē, bet ar personas tiesības mazāk ierobežojošiem līdzekļiem, piemēram, paredzot likumā noteiktus gadījumus, kad pieļaujama atkārtota pretendēšana uz speciālo atļauju, vai termiņu, pēc kura beigām persona var noteiktā procedūrā atkārtoti pretendēt uz speciālo atļauju.

Vispārējs beztermiņa liegums pēc speciālās atļaujas anulēšanas to saņemt atkārtoti nesamērīgi ierobežo personas pamattiesības, proti, tiesības brīvi izvēlēties darbavietu.

Satversmes tiesa nolēma:

Atzīt likuma “Par valsts noslēpumu” 13. panta ceturtās daļas otrā teikuma vārdus “un turpmāk tai ir liegts saņemt speciālo atļauju” par neatbilstošiem Latvijas Republikas Satversmes 106. panta pirmajam teikumam un spēkā neesošiem no 2018. gada 1. jūlija. [..]”

avots

vara bungas: Tātad sagaidāms, ka līdz ST noteiktajam laikam likumā tiks veikti grozījumi, kas noteiks gadījumus, kad ir pieļaujama atkārtota pretendēšana  speciālās atļaujas pieejai VNO  saņemšanai, vai termiņu, pēc kura iztecēšanas persona var noteiktā kārtībā atkārtoti pieteikties pielaides saņemšanai. Ņemot vērā,  ka strīdīgākais  speciālās atļaujas atņemšanas/nepiešķiršanas  iegansts ir, kad par personu ”  pārbaudes gaitā ir konstatēti fakti, kas dod pamatu apšaubīt tās uzticamību un spēju saglabāt valsts noslēpumu” (VNO likuma 9.panta trešās daļas 6.punkts) , tad interesantākais  vai un kā ST ierosinātie grozījumi attieksies  tieši uz šo punktu. Bija šaubas un izbija?

Grūti iedomāties, ka piemēram  termiņš  vai īpaša kārtība varētu tikt attiecināta tikai uz interfrontistiem, narkomāniem, alkoholiķiem vai noziedzniekiem, bet neattiekties uz tiem, kuriem ir “nepareizie radi” vai izglītība iegūta “ne tur, kur vajadzētu”, kas mūsu armijā ir izplatīts iegansts “vilka pases” saņemšanai. Lai gan, kas zina… cilvēki maina politiskos uzskatus, izārstējas no atkarībām un tiek atzīti par nesodītiem, savukārt radi, laulātie (arī bijušie) un izglītība, tas ir traips uz mūžu.

Katrā gadījumā šis ST spriedums viennozīmīgi mīkstina  likuma bardzību, lai gan nekas neliedz dienestiem atteikt pielaidi atkārtoti. Tomēr, ja politiskā  vēja  virziens mainītos viena otra politiķa “diskvalifikāciju” var pārskatīt labvēlīgā virzienā. Viss atkarīgs no normas interpretācijas.

5 domas par “Otrā iespēja

  1. Visdrīzāk pašreizējos apstākļos praksē atkārtots pieteikums a priori tiks atzīts par noraidāmu. Piekrītu, ka viss ir atkarīgs no likuma piemērošanas, nevis rakstveida informācijai, kas ir ietverta likuma pantā, tāpēc arī ST ar vieglu roku to atcēla, jo pēc būtības tas neko nemainīs.

    • Mainīs gan. Nosacītam “naudiņam – politiķim” parādās 2.iespēja, ja tie, kas dotajā brīdī kontrolēs ventīli būs kļuvuši labvēlīgāk noskaņoti. Uz parastajiem karavīriem/ierēdņiem tas protams maz attieksies. Proti, biji “slikts puisītis” savā augstā amatā (dzēri, zagi, šņauci, spēlēji automātos) – dabūji ar banhammeru, bet tagad ir iespēja laboties. Domā. Iespējams ST nebija šādas motivācijas, bet rezultāts būs tāds kāds būs. Vismaz kāds varēs uzskatīt ka ir taisnība uz šīs zemes. Reāls risinājums problēmai būtu 9.panta trešās daļas 6.punkta skaidrošana, kas tieši var tikt uzskatīts par “faktiem, kas ..” un tiesas kontroles nodibināšana par visu procesu. Bet tas jau apdraud pilārus…

  2. Interesanta ziņa – Šonedēļ no USA security cauncil izmests Flina labā roka (tipa par komunicēšanu ar RUS par sankciju atcelšanu vēl pirms Trumpa inaugurācijas). Izskatās, ka izmešana notikusi ar CIP rociņām. Ja šitais notiek jau 1.darba mēnesī izskatās, ka cīņa par ietekmi administrācijā saistībā ar ārlietām šoreiz būs asiņaina.

    http://www.dailymail.co.uk/news/article-4214276/Flynn-s-aide-fired-National-Security-Council.html

    • Tas ka Trampam ir problēmas ar visu US izlūkošanas sabiedrību, ne tikai ar CIP, ir sen zināms. Neko labu tas par US rīcībspēju neliecina. BTW pielaides VNO atņemšana kā politiskā svira nav LV izgudrojums. Tāpat arī selektīva pieeja diskvalificējošiem kritērijiem. Quod licet Iovi, non licet bovi.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.