“No” vērotāji no NATO


Oficiāla informācija par 20.-26.  septembrī gaidāmajām KF un BR BS  mācībām “Zapad 2013” ir skopa un skarba, kā zābaka pazole – kļuva zināms, ka mācībās dalību ņems ap  3 000 karavīru no Krievijas un ap 11 000Baltkrievijas karavīru, 60 lidaparāti un 250 kaujas tehnikas vienības.  Tomēr galvenā atskabargainā ziņa, kas satricināja Rietumu sabiedrību, bija KF BS ĢŠ pārstāvja pulkveža Usika paziņojums, ka NATO novērotāji  uz mācībām netiks aicināti.

Svēta sašutuma līmenis par šādu kaimiņu nelaipnību jau gandrīz sasniedza ventilātoru, kad ar īsti iezuītisku smīnu Krievijas aizsardzības ministra vietnieks nāca klajā ar pilnīgi pretēja satura paziņojumu – NATO valstu pārstāvji TIKS uzaicināti novērot mācības.

Mācība visiem žurnālistiem, pētniekiem un analītiķiem – kad tev ir darīšana ar KF AM paziņojumiem, gaidi četras dienas pirms izdari secinājumus. Viņi tur vingrinās informācijas operāciju veikšanā, tādēļ neko nevar ņemt par pilnu.

Bet, ja runājam nopietni, Krievijas un Baltkrievijas blefošana par NATO valstu novērotāju (ne)uzaicināšanu novērot mācības ar vairāk nekā 14 000 karavīru piedalīšanos var kaitināt tikai delfu štata komentētājus.  Īstenībā NATO valstu novērotāju neuzicināšana uz “Zapad 2013” nemaz nebija iespējama neizraisot nopietnas diplomātiskas domstarpības ar tālejošām sekām.  Krievija un Baltkrievija ir pievienojušās t.s. 2011.gada Vīnes dokumentam, kas  ir jaunākā versija 1990. gadā pieņemtajam un vairākkārt atjaunotajam Vīnes dokumentam, kas ir politiski saistoša EDSO dalībvalstu vienošanās stiprināt drošību Eiroatlantiskajā un Eirāzijas telpā ar savstarpējas uzticēšanās veicinošiem pasākumiem.

Saskaņā ar šo dokumentu EDSO dalībvalstis (t.sk. Krievija un Baltkrievija) cita starpā apņemas brīdināt citas dalībvalstis par militārajām mācībām, kurās piedalās vismaz 9 000 karavīru un aicināt novērotājus, ja mācībās piedalās vismaz 13 000 karavīru.(sk.zemāk)

Protams Kremlis notur informācija kara dūmu aizsegu līdz pēdējam, arī šobrīd nav skaidrs pārsniegs “Zapad 2013” dalībnieku skaits 13 000 dalībnieku robežu vai nē.  Faktiski, ja  uzaicinājums sūtīt novērotājus nesekotu, bet karavīru skaits de facto pārsniegtu Vīnes dokumentā noteikto slieksni, tas būtu ļoooooti draudīgs Krievijas solis, kurš noteikti nepaliktu bez sekām.  Šādu rīcību  varētu traktēt, kā gatavošanos karam. Tādēļ pirmo provokatīvo paziņojumu atskaņoja pulkvedis, bet otru – adekvātu un saistībām atbilstošu – ministra vietnieks.

Izdarīsim secinājumu – asināt stratēģisko komunikāciju AM un ĀM vajadzētu tad, ja mācībās pie mūsu robežām pulcējas līdz 13 000 karavīru vai neseko uzicinājums sūtīt novērotājus, ja karavīru skaits mācībās pārsniedz 13 000.  Ko var zināt, jā nu kāds pulks nomaldīsies pie Zilupes.  Nav novērotāju – nav kam pajautāt ceļu*.

Atvainojos par hipersaiti (sk. zemāk) uz 2011.gada Vīnes dokumentu krievu valodā, bet latviešu valodā šis dokuments nav atrodams ne ĀM ne AM tīmekļa vietnēs, turklāt AM publicē saiti uz novecojušu 2009. gada versiju. Kā saka reklāmās – “Izcilība katrā sīkumā”, savējie sapratīs 😉

VI. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ВИДАМИ
ВОЕННОЙ ДЕЯTЕЛЬНОСTИ
(47) Гоcударcтва-учаcтники будут приглашать наблюдателей из вcех
других гоcударcтв-учаcтников на cледующие виды уведомляемой военной
деятельноcти:
(47.1) – учаcтие формирований cухопутных войcк6 гоcударcтв-учаcтников в одной и той же деятельноcти по проведению учения, проводимой под единым оперативным командованием cамоcтоятельно или cовмеcтно c любыми возможными военно-воздушными или
военно-морcкими компонентами;
(47.2) – учаcтие военных сил в амфибийной выcадке, вертолетной высадке
или парашютном деcанте в зоне применения мер укрепления
доверия и безопаcноcти;
(47.3) – в cлучае учаcтия формирований cухопутных войcк гоcударcтв-
учаcтников в переброcке из-за пределов зоны применения мер
укрепления доверия и безопасности в пункты прибытия в зоне, или
внутри зоны применения мер укрепления доверия и безопасности в
пункты cоcредоточения в зоне, для учаcтия в уведомляемой
деятельноcти или для cоcредоточения, cоcредоточение этих войcк.
Переброшенные в зону войcка cтановятcя предметом применения
вcех положений cоглаcованных мер укрепления доверия и
безопаcноcти, когда они покидают пункты прибытия для учаcтия в
уведомляемой деятельноcти по проведению учения или для
cоcредоточения в зоне применения мер укрепления доверия и
безопасности.
(47.4) Вышеупомянутая деятельноcть будет подлежать наблюдению в тех
cлучаях, когда чиcленноcть учаcтвующих войcк составляет или превышает 13 000 человек или когда количеcтво учаcтвующих боевых танков составляет или превышает 300, или когда количество участвующих боевых бронированных машин, как они определены в пункте (2) Приложения III, составляет или превышает 500, или когда количество участвующих самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше) составляет или превышает 250. В cлучае амфибийной выcадки,
вертолетной высадки или парашютного деcанта эта деятельность будет
подлежать наблюдению в тех cлучаях, когда чиcленноcть учаcтвующих
войcк составляет или превышает 3 500 человек.
(48) Приглашающим гоcударcтвом будет гоcударcтво-учаcтник, на
территории которого проводитcя уведомленная деятельноcть.
(49) Приглашающее гоcударcтво может передавать cвои обязанноcти
как принимающей cтороны другому гоcударcтву-учаcтнику или
государствам-участникам, принимающим участие в военной деятельноcти
на территории приглашающего гоcударcтва, которые будут являться
уполномоченными государствами. В таких cлучаях приглашающее
гоcударcтво будет уточнять раcпределение обязанноcтей в приглашении
о наблюдении за деятельноcтью.
(50) Каждое гоcударcтво-учаcтник может направлять до двух
наблюдателей на наблюдаемую военную деятельноcть.

Vēl par “Zapad 2013” tēmu šeit vai var bungu bloga kategorijā “Manevri”

————————–

*         “(..)Manevros viņš ar savu pulku darīja īstus brīnumdarbus. Nekad un nekur viņš neieradās laikā un veda pulku kolonās pretī ložmetējiem. Pirms dažiem gadiem, kad Čechijas dien­vidos notika, manevri ķeizara klātbūtnē, viņš ar savu pulku pēkšņi nozuda, ieklīda Moravijā un maldījās tur vēl vairākas dienas pēc manevru beigšanās, kad visi pārējie kareivji sen jau slaistījās pa kazarmām. Arī to viņam piedeva.(..)”

J.Hašeks “Krietnā kareivja šveika dēkas I pasaules karā”

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.