Plosoša ziņa (papildināts 24.08.)

[..] Latvijas apdraudējuma līmenis ir sasniedzis tādu sarežģītības pakāpi, ka valsts aizsardzība tikai ar militāriem līdzekļiem vairs nav pietiekama, jo neaptver visas hibrīdapdraudējumu šķautnes. Latvijas valsts aizsardzībai jābūt visaptverošai un jābalstās visas sabiedrības un valsts institūciju gatavībā pārvarēt krīzi, noturībā pret ārējo ietekmi, kā arī spējā pretoties un pašatjaunoties pēc izaicinājumiem un krīzēm. Šim nolūkam ir jāpielāgo valsts aizsardzības sistēma, lai tā balstītos iedzīvotāju un valsts institūciju savstarpējā uzticībā un partnerībā, kā arī visas sabiedrības atbildīgā attieksmē pret valsti un tās drošību.[..]

avots

vara bungas: Šis dokuments lielā mēra noteiks aizsardzības budžeta tēriņus, ja pēc Saeimas vēlēšanām pie AM stūres paliks ZZS.  Ja nepaliks, tad nenoteiks. Lūdzu viedokļus, palīdzēsim valdībai 🙂

[..]Visām ministrijām, Valsts kancelejai, Pārresoru koordinācijas centram, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Darba devēju konfederācijai veikt izpēti par nepieciešamo rīcību un esošajiem problēmjautājumiem visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanā savās atbildības jomās, iesaistot pēc iespējas plašāku sabiedrības loku publiskajās diskusijās vai citos darba konsultatīvajos formātos.[..]

PS jāpaspēj līdz “Oktobra revolūcijai”.

Centīšos nekritizēt kritizēšanas pēc un nepiekasīties vārdiem. Vai tas izdosies spriediet paši.

UPD1 Ziņojuma nosaukums un Ievads

Ziņojums Iebildums

Par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu Latvijā”

1. Iepazīstoties ar Ziņojumu nerodas pārliecība, ka tā saturs atbilst nosaukumam, proti Ziņojums neapraksta sistēmu, kas būtu gatava ieviešanai. Pamatnostādnes vai koncepcija vairāk atbilst Ziņojuma saturam.

…Valsts aizsardzības koncepcija (VAK), kas tika apstiprināta 2016. gada 16. jūnijā

2. Atsauce uz 2016.gada VAK jau ir novecojusi, jo Saeima saskaņā ar NDL 29.pantu apstiprina jaunu VAK ne vēlāk (var ātrāk) kā līdz sava otrā darbības gada 1.oktobrim. Ziņojums tiks apstiprināts ne ātrāk kā 2019.gada vidū, bet tam būtu jābalstās uz jauno VAK, nevis otrādi, jo pretējā gadījumā tiek izjaukta normatīvo aktu hierarhija – MK nevar ieviest to, kas nav paredzēts VAK, bet 2016.gada VAK neko “visaptverošu” neparedz.

…Hibrīdkarš. Terminam nav vienotas definīcijas, bet kopumā tas attiecas uz vienas valsts noliedzamām, netiešām vai pat slēptām darbībām citas valsts darbības jomās, lai ietekmētu iekšpolitiskos procesus mērķa valstī. …

3.Tiešām hibrīdkaram nav vispārpieņemtas definīcijas. Tomēr aprobežojoties ar šī fakta konstatāciju un neiekļaujot Ziņojumā pieņemamu un izsmeļošu termina skaidrojumu autori būvē Sistēmu uz vāja pamata. Tālu nav jāmeklē, šeit NAA pētījumā viss ir labi izklāstīts. Vai šeit. Ziņojumā obligāti jāiekļauj pieņemamu hibrīdkara definīciju, kas tiks izmantota izklāstā.

…valsts aizsardzība tikai ar militāriem līdzekļiem vairs nav pietiekama, jo neaptver visas hibrīdapdraudējumu šķautnes

4. Kuras šķautnes neaptver? Nepierādāma tēze. Sk. Komentāru augstāk.

…jāpielāgo valsts aizsardzības sistēma, lai tā balstītos iedzīvotāju un valsts institūciju savstarpējā uzticībā un partnerībā, kā arī visas sabiedrības atbildīgā attieksmē pret valsti un tās drošību.

4. Pašreizējā aizsardzības sistēma ir veidota militārā apdraudējuma mazināšanai un novēršanai atbilstoši NATO standartiem, diez vai to būtu jāpielāgo kaut kam citam, turklāt taizsardzības sistēma, kā liecina aptaujas, ir diezgan populāra sabiedrībā (bauda uzticību). Visticamāk aizsardzības sistēmai jāpielāgo to sabiedrības un valsts partnerības uz uzticības pakāpi, kāda tā ir vēsturiski izveidojusies vai veidosies. Piemērs: nodokļu politika, to ,ko nemaksā labprātīgi, piedzen. Pretējā gadījumā Ziņojumā nosprautais mērķis netiks sasniegts vismaz pārskatāmā nākotnē.

… Krievijā valdošais nedemokrātiskais politiskais režīms ilgtermiņā nav ieinteresēts atbalstīt Latvijas suverenitāti

5.Iespējams laiks ir pateikt skaidri un gaiši – jebkāds Krievijā valdošais režīms vienmēr centīsies iegūt militāri-politisko kontroli par Latvijas teritoriju tās ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, kas ir svarīgs Krievijas aizsardzības stratēģiskajiem mērķiem. Latviešu nācijas izdzīvošana tādēļ ir pakļauta pastāvīgām apdraudējumam, kas nav novēršams diplomātiskā ceļā, to var tikai mazināt.

 

UPD2  1.Turpinājums Ziņojuma 2.sadaļa “Apraksts”

Ziņojums Iebildums
Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma, kas dažkārt tiek saukta arī par totālo aizsardzību

… Savukārt visaptveroša valsts aizsardzības sistēma paredz ne tikai bruņoto spēku atbildību un pilnvarojumu nodrošināt svarīgu funkciju darbību, bet arī citu valsts pārvaldes institūciju, NVO, privātpersonu un citu pušu atbildību un iesaisti valsts aizsardzībā un aizsardzības plānošanā jau miera laikā.

 

6.Nenorādot uz konkrēto totālās aizsardzības definīciju tā tiek pretstatīta “visaptverošai”. Tomēr Totālās aizsardzības jēdziens ir  definēts Singapūras aizsardzības modelī  jau XX gs 60-s gados un ir plaši iztirzāts un atzīts. Totālai aizsardzībai ir 5 pilāri: 1.Militārā aizsardzība 2. Civilā aizsardzība 3.Ekonomiskā aizsardzība 4. Sociālā aizsardzība un 5. Psiholoģiskā aizsardzība. Par katru no tiem ir jārunā atsevišķi, bet jāuztver kopā. Ziņojumā trūkst pamatojuma kādēļ totālās aizsardzības sistēma neder Latvijai. Subjektīvi spriežot iespējams tādēļ, ka tās 1. pilārs balstās cita starpā uz OMD, ko pašreizējā nozares vadība nav motivēta akceptēt.
….taču Latvija nevar akli pārņemt citu valstu pieredzi visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izveidē, jo Latvijai ir atšķirīga ģeopolitiskā situācija – Latvijā pastāv vēsturiski izveidojusies Krievijas ietekme iekšpolitikā, un Latvija ir NATO dalībvalsts. 7.Šis ir oficiālā dokumentā nepieņemams, subjektīvs un “pielādēts” noliegums (akli) vienai no opcijām – pārņemt citas valsts pieredzi. Piemēram Dānijas pieredzi, kas ir atzīta totālās aizsardzības sistēma īstenotāja, atrodas Eiropā un NATO dalībvalsts. Nepieciešams skaidrot, ko autori domāja ar  “vēsturiski izveidojusies Krievijas ietekme iekšpolitikā”, vai ar to jāsaprot, ka šī ietekme liedz Latvijai izvēlēties pārņemt  totālās aizsardzības sistēmas modeli un liek burtiski izgudrot jaunu. Visas valstis, kas šobrīd deklarē visaptverošo aizsardzības principu vispirms ir attīstījuši totālo aizsardzību, bet Latvija grasās izlaist šo posmu un pāriet pie nākamā, radot to no jauna bez nopietnas analīzes un pieredzes. Faktiski visaptverošās aizsardzības principa ieviešana tika izziņota AM intervijās vismaz gadu pirms šī Ziņojuma.
Visaptveroša valsts aizsardzības sistēma Latvijas izpratnē ir visu Latvijas iedzīvotāju atbildīga attieksme pret valsti un tās drošību. 8.Iespējams šī definīcija ir  visa Ziņojuma kore. Ja tā ir akadēmiska un programatiska definīcija, tad jāsecina, ka tā ir nepietiekama, izplūdusi un vispārīga. Pirmkārt definīcija norāda uz īpašo Latvijas izpratni, kas iespējams, nošķir visaptverošo  aizsardzību Latvijas izpildījumā no citām izpratnēm par to pašu subjektu. Otrkārt neizprotama ir vēršanās pie iedzīvotājiem (kādēļ ne pilsoņiem?) ar aicinājumu būt “atbildīgiem”, ja persona vienkārši maksā nodokļus un neko vairāk vai tā ir pietiekami “atbildīga” par valsts drošību? Definīcijai nepieciešams plašs un izsmeļošs skaidrojums, ko valsts sagaida no pilsoņa. Brīvprātību visos aizsardzības jautājumos? Bet vai tā  tad ir īsta brīvprātība, ja  par tās neizrādīšanu  draud “atbildība”  zaudēta valstiskuma veidā.

Turpmāk vēl

57 thoughts on “Plosoša ziņa (papildināts 24.08.)

   • Es jau esmu pieradis. Par mani ņirdz un uzskata par debilu. Tad ko esmu prognozējis paliek par meinstrīmu un pēkšņi ņirdzēji sāk runāt to pašu par ko pirms brīža ņirdza. Par to, ka esmu to prognozējis aizmirst vai baidās atzīt. Toties labi atceras, ka esmu debils. Neatceras (vai neatzīstās) par ko, bet debils.
    Mani apsvērumi nebija saistīti ar GE vai NATO, bet ar klasisko un pareizo krīžu pārvarēšanas organizēšanas teoriju un praksi (vēsturisko vai citu valstu mūsdienu).

    • Sānu piezīme – diskusijās ļoti bieži uzvar ne jau labākie argumenti, bet iesaistīto personu vai to grupu intereses.

     • … ar to es domāju pat ne kādas savtīgās koruptīvās intereses, bet tīri subjektīvi – kaut vai būt saskaņā ar meinstrīmu, vai izvairīties no smagu problēmu risināšanas.

      • +1000
       arī lai izvairītos no tēmu apspriešanas, kuras nav saprotamas.
       arī lai izvairītos no tautas satraukšanas (vai kaut vai aizdomām, ka šo tēmu apspriešana var tautu satraukt).
       “Ja taisnība mums nav izdevīga vai saprotama, tad jo sliktāk priekš taisnības un tās paudēja.”

 1. Varbūt komentāri no VB puses būtu konstrukīvāki, ja VB uztaisītu Google dokumentu, kuru tie, kas grib un sajūtas gana kompetenti, varētu nokomentēt? Jārēķinās jau arī ar to, ka ministriju cilvēki speciāli nemonitorēs šo blogu, lai izsijātu tur idejas, bet, ja viņiem paņemamā formā viss ir nolikts priekšā, tad var pamēģināt to izmantot.

  • Manuprāt priekšlikumus jāsijā, citādi būs haoss. Labāko VB komentāros izteikto ideju nogādāšanu līdz ziņojuma autoriem VB varētu uzņemties. Arī ar Google var eksperimentēt, tas ir ilgtermiņa projekts, vismaz līdz vēlēšanu rezultātiem.

   • itkā jā, bet, manuprāt, tik daudz to rakstītāju nebūs, jo 1) ne visi jutīsies tik kompetenti 2) tas ir jau nopietns darbs (ne tā kā gaudot šeit komentāros), un ieslēgsies slinkums 🙂
    Varbūt es klūdos, un haoss būs, bet mana prognoze, ka nebūs. Bet tas ir tikai priekšlikums, jo šinī gadījumā es izdomāju darbiņu citiem.

   • Nu jā, vienīgi, vai tie monitorētāji nogādā info dokumenta rakstītājiem. Man liekas, ka monitorē ar citu mērķi 🙂 Kaut gan, man reizēm ir licies, ka VB-veidīgam blogam ar pieļaujamu viedokļu pļurālismu būtu jādzīvo AM/NBS mājas lapā.

    • Man arī tā šķiet, bet AM pati veido savu PR politiku, tur ir vesels departaments tam veltīts. Izmantojot vecos sakarus jēdzīgākos priekšlikumus varu nogādāt līdz autoriem es pats.

    • Hehe, iedomājos savus šad-tad cenzējamos tekstus par AM/NBS izgājieniem un vadoņiem, diezin vai šitādus kadrus tur gaida atplestām rokām 😀 !

   • Virsraksti, tādi virsraksti… Galvenais, lai bunkuri neapplūstu. Raķēsartilērijas apšaudes laikā paneļmāju pagrabi NAV drošākā vieta, tie ir drīzāk slazds, ja māja sabrūk (UA pieredze). Bunkuri īslaicīgai civilo nometināšanai guļamrajonos būtu CA tēma kā tas jau bija PSRS laikā (jo nebija opcijas “atstāšu valsti”, kuras nav arī tagad). Vai tā ir 1. prioritāte, to šis dokuments nenoteiks.

   • A bet kādus miljonu miljonus tajā visā iekšā var pabāzt un, kas zin, varbūt sanāks kā ar sporta zālēm – pabāzīs zem NBS budžeta un būs mums visi 4% no IKP aizsardzībai, tikai reālai aizsardzībai+kaujas spējām un ar to saistītiem iepirkumiem paliks tie paši ~2% no IKP.

   • Jau jūtu kā celtnieki berzē rokas un ziedo partijām, kad dzird vārdu “būvēt”. Bunkuri civilajiem jābūvē pašvaldībām, vai atbildīgām ministrijām pēc piederības, piem. valsts slimnīcas bunkurs jābūvē VM. Es sakārtotu prioritātes sekojoši:
    1. Izveidot dažus bunkura standarta projektus, ko paši iedzīvotāji var izveidot gan daudzdzīvokļu mājas pagalmā, gan (cits projekts) privātmājas pagalmā. Turpat padomus kuru māju pagrabi der kā patvertnes un kā tos pielāgot.
    2. Inventarizēt esošos bunkurus, sastādīt sarakstu ar tiem:
    2.1. Publiskā īpašumā un ir izmantojami.
    2.2. Publiskā īpašumā, bet vajadzīgs remonts.
    2.3. Privātie, izmantojamie.
    2.4. Privātie, vajadzīgs remonts.
    Nerementējamos nav vērts iekļaut.
    Primāri jāsaved kārtībā tie, kas ir publiskā īpašumā, bet vajadzīgs remonts. Privātie, kas mobilizācijas gadījumā būtu izmantojami publiskām vajadzībām uzņēmējiem jāuzliek par pienākumu uzturēt kārtībā, paredzot tam arī publisko atbalstu.
    3. Jāsaliek prioritātes jauno civilo bunkuru celtniecībai (NBS atsevišķi). Es liktu apmēram tā:
    3.1. VM vai pašvaldībām – slimnīcām un poliklīnikām.
    3.2. IeM (arī VUGD) struktūrām un materiālām rezervēm.
    3.3. Pašvaldībām – bērnudārziem un skolām, administratīvām ēkām, kuras pilda būtiskas funkcijas.
    3.4. Pašvaldībām un valsts uzņēmumiem – koplietošanas infrastruktūrai. Piemēram, LdZ jāuzbūvē/jāatjauno bunkuri lielajās dzelzceļa stacijās, Rīgas lidostā, ostā un autoostā tas pats.
    3.5. Privātajiem – jāparedz kuros gadījumos privātajam obligāti bunkurs sava uzņēmuma darbiniekiem vai dzīvojamo māju apsaimniekotājiem mājām jābūvē. Piemēram, stratēģiski svarīgajiem uzņēmumiem tādi būtu pēc noteikta termiņa jāuzceļ. Mājām – ja daudzdzīvokļu māja noteiktos rajonos ar dzīvokļu platību lielāku par N vai iedzīvotāju daudzums paredzēts lielāks par N, vai stāvu skaits lielāks par noteikto, tad pagrabā vai blakus noteikti jābūvē arī bunkurs. Arī lielajiem tirdzniecības centriem noteiktos apvidos bunkuri būtu obligāti.
    4. Jānosaka obligātās prasības jaunajiem objektiem.
    4.1. Pašvaldībām būvējot vai būtiski pārbūvējot pazemes gājēju pārējas, tās jāpielāgo patvertnes vajadzībām.
    4.2. Privātajiem – jāparedz kuros gadījumos privātajam obligāti bunkurs sava uzņēmuma darbiniekiem vai NĪ attīstītājiem jaunceļamām mājām jābūvē. Dzīvojamo māju būvniekiem jāuzliek par pienākumu obligāti būvēt bunkurus pie dzīvojamās platības pie noteiktiem nosacījumiem. Piem. ja tiek būvēt daudzdzīvokļu māja noteiktos rajonos ar dzīvokļu platību lielāku par N vai iedzīvotāju daudzums paredzēts lielāks par N, vai stāvu skaits lielāks par noteikto, tad pagrabā vai blakus noteikti jābūvē arī bunkurs.
    Es domāju, nākošo četru gadu laikā var izpildīt 1. un 2. punktu. Izstrādāt noteikumus un prioritātes 3. un 4. Izbūvēt kaut ko no 3. un 4. Es teiktu, ka kritiski svarīgi būtu uzbūvēt bunkurus daudzprofilu reģionālām slimnīcām.

    • tu atkal, spītīgi neko nesaproti..
     mērķis 1. ir neaudzēt reālās kaujasspējas.
     mērķis 2. ir visu ienākošo piķi, cik tas ir iespējams apgūt tepat draudzīgi, saceļot betona kastes. Ja šo būvi pamet zem slepenības statusa, tāmes apdzīs dzsv. estrādes rekonstrukciju. Tas ir, kā bankā.

     • Es atkal apskatu no ideālistiska skatu punkta 🙂
      Publiskajiem bunkuriem var kaut kādas konstrukciju īpašības pataisīt slepenas, ne pašu bunkuru esamības faktu.

       • Slepens vai ne slepens, jābūt kontrolējošām iestādēm, kas pie tā visa tiek – VID, IUB, KNAB, VK, Prokuratūra – kurām sabiedrība var uzticēties. Lielākai daļai iedzīvotāju tāme neko neizteiks, kur nu vēl tādā detalizācijas pakāpē, lai atrastu tur likumpārkāpumu. Cik noprotu līgums vēl nav noslēgts, līdz ar to piedāvājuma informācijas ir aizsargājama. Noslēgs līgumu – viss tiks publicēt un izkritušie pretendenti varēs profesionāli izķidāt tāmi un sūdzēties IUB, kas nav nekas neparasts lielo būvobjektu iepirkumos.

        • pie dienvidu tilta kāds kaut ko atrada izņemot info ka tekošais km ir sanācis viens no dārgākajiem pasaulē? Mīklains, nopirkts klusums. Augstākajā līgā spēlē dažas būvnieku apvienības. Tirgus pa lielam ir sadalīts.

         • Jau minēju, ka ir iestādes kuras eksistē, lai kontrolētu tsk karteļus. Ja nekontrolē, tā ir sistēmas vaina. Tāmes publicēšana nevienu nešokēs, zagšanas shēmas ir slīpētas un to atklāšana padosies tikai speciālistiem.

 2. Ja politiski tik jūtīga tēma tiek cilāta īsi pirms vēlēšanām, tad man ir tikai viens skaidrojums – pendeļi nāk! Citādi kā minimums nogaidītu pāris mēnešus.

  • “visaptverošās” tēmu muļļā jau vismaz gadu vai pat divus. Tas, ka nodots VSSos nozīmē, ka ātrāk kā pēc pusgada ziņojums līdz izskatīšanai MK nenonāks. Ņemot vērā vēlēšanas un iespējamās izmaiņas kabinetā ziņojums varētu vispār neuzsākt virzību. Līdz ar to iesākt to tagad ir pietiekami gudri no idejas autoru/izstrādātāju viedokļa.

 3. “Sabiedrība, kuru vieno piederība savai valstij, nevis konkrētai etniskajai grupai, spēj nepakļauties provokācijām un vairāk fokusēties visas valsts aizsardzībai, neļaujoties pretnostatījumam starp nacionalitātēm.”
  Latvija lielā mērā pastāv tāpēc, ka latvieši jūtas piederīgi savai nācijai, nevis valstij. Tieši piederība nācijai ļāvusi saglabāt Latvijas ideju okupācijas gados.

  • Mieru, tikai mieru. Termiņš attiecas uz projektu AM izstrādes stadijā, tagad tas ir nodots VSS un MK protokollēmuma projekts paredz, ka:
   3. Visām iesaistītajām pusēm nosūtīt savu izvērtējumu un rīcībpolitikas priekšlikumus Aizsardzības ministrijai līdz 2019. gada 1. augustam.

   tā kā paspēsim nesteidzoties.

 4. VB komentārs: “Iespējams laiks ir pateikt skaidri un gaiši – jebkāds Krievijā valdošais režīms vienmēr centīsies iegūt militāri-politisko kontroli par Latvijas teritoriju tās ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, kas ir svarīgs Krievijas aizsardzības stratēģiskajiem mērķiem. Latviešu nācijas izdzīvošana tādēļ ir pakļauta pastāvīgām apdraudējumam, kas nav novēršams diplomātiskā ceļā, to var tikai mazināt.”
  _______________________
  Kā es šim pievienojos, par visiem 100, tūkstots un miljons procentiem. Tieši tas, ko vienmēr esmu teicis – vienalga kas Krievijā būs pie varas – Putins, Navļnijs, Kasparovs, Kasjanovs, Hodorkovskis vai vēl kāds cits – Krievija cierēs uz mums, uzskatīs par sev pienākošos teritoriju un mēģinās mūs iegūt savā kontrolē. Atkarībā no pie varas esošajiem atšķirsies tikai metodes, intensitāte un tātad attiecīgi – apdraudējuma līmenis attiecīgajā periodā. Bet Krievija apdraudējums būs vienmēr līdz brīdim, kamēr tā sadalīsies kaut kādās mazākās valstīs, piemēram – Novgoroda, Maskava, Sibīrija, Tālie austrumi, Ziemeļkaukāzs vai kaut kā tml.

  Un līdz ar to arī aiziet vējā visi TUA atbālstītājpolitiķu argumenti par labajiem opozicionāriem, kuriem vajag dot šeit iespēju patverties. Vienalga kādu pozīciju vai opozīciju šeit iebraukušie krievi pārstāvēs vai atbalstīs, izņemot ļoti retus atsevišķus eksemplārus, neviens te latviešu valodu nemācīsies, neintegrēsies, mūs par sev līdzvērtīgiem neuzskatīs un necienīs. Līdz ar to gribot vai negribot, apzināti vai neapzināti turpinās šeit nostiprināt krievisko vidi un pārkrievošanu. Tādēļ maksimāli ir jāizvairās laist šeit iekšā absolūti jebkādu Krievijas iedzīvotāju un jebkādus Krievijas biznesus un naudas.

  Kamēr Krievija nesabruks, tikmēr mums ja ne fiziski, tad mentāli ar Krieviju ir jāuzbūvē dzelzsbetona un dzeloņdrāšu robeža. Vienīgais, ko var darīt – tie kas prot, var uz savu risku taisīt tur biznesus, lai slauktu no turienes naudu. Bet nekādi valsts atbalsti nevienam biznesam, kas cietis sakarā ar Krieviju vai ar to saistītām sankcijām kaut kādus zaudējumus. Jebkuram, kurš iet uz Krievijas tirgu, ir jāsaprot, ka tas ir riskants tirgus un tur var arī visu pazaudēt.

 5. Piedāvāju jaunu nosaukumu plānotajai aizsardzības koncepcijai – “Mīkstā aizsardzība”. Varētu sabiedrībai piedāvāt skanīgu saukli: “Maigo varu uzvarēsim ar mīksto aizsardzību!”
  Skaidrs, ka esošās koncepcijas veidotāju prātos konvencionāla kara iespējamība ar Krieviju ir tuva nullei un vēl pārāk labā atmiņā ir auseklīšu laiki. Neko nespiedīsim sabiedrībai darīt, visa pamatā būs brīvprātība, pašorganizēšanās, cilvēku un institūtciju ieinteresēšana. Tā ir nevis visaptverošā, bet gan “diezgan daudz ko aptverošā aizsardzība”.
  Ieteikumi?
  1. punkts – ieveist valstī vispārējo obligāto militāri-civilo dienestu (100% jauniešiem) kaut uz 3 mēnešiem. Ar semināriem un konferencēm nereāli cilvēkiem iedot nepieciešamo izpratni par militāro sfēru, reāliem apdraudējuemiem, arī kaut kādas iemaņas utt.
  2. punkts – definēt, ka mēs atrodamies nepārtraukta informācijas kara apstākļos ar visām no tā izrietošajām sekām.
  3. punkts – Pieņemšanai darbā valsts un pašvaldību iestādēs priekšrocība atvaļinātajiem virsniekiem, instruktoriem.
  utt. utjpr.

  • Vienkārši nebalsot PAR, ja kāds tomēr balso -svītrot , lai iet par patriotisma treneri pie Graubes. Slidens tips, tas fakts. Un snobs. Atceros kā gājām izglītot ministru par situāciju armijā, viņa augstība dusmojās un teica ka tas (zābaki, formas uc) nav ministērijas līmenis, lai nbs tiek galā ar savu penžu pretenzijām.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.