Jaunsardzi gaida mācība (papildināts 25.12.)


[..] VAM ieviešana ienesīs pārmaiņas arī Jaunsardzes darbībā. Ja līdz šim jaunsargu nodarbības tika organizētas arī vidusskolās, tad turpmāk Jaunsardzes galvenā mērķauditorija būs pamatskolu skolēni, bet vecāko jauniešu grupas pakāpeniski nomainīs tie jaunieši, kuri mērķtiecīgi un motivēti apgūs VAM. [..]

[..]Vidusskolās Jaunsardzi pakāpeniski aizstās VAM – jauns mācību priekšmets, kura mācību gada ietvaros apgūstamo mācību saturu papildinās praktisko iemaņu nometnes, kurās skolēni varēs piedalīties brīvprātīgi.[..]

[..] ikviens jaunsargu instruktors ir tiesīgs veikt pedagoģisko darbu arī vispārējā izglītībā, ieguvis militāro izglītību, kā arī apguvis specifiski Jaunsardzes un VAM nodarbību īstenošanai nepieciešamās zināšanas un prasmes[..]

[..] Noteikts, ka, sākot ar 2020. gadu, jaunsargu skaitam būtu jātuvojas 16 000. JC arī ir tiecies īstenot šo mērķi, un jaunsargu skaits, salīdzinot ar 2014. gadu, ir pieaudzis par vairāk nekā 1000 jauniešiem, tomēr 2018. gadam izvirzīto mērķi, kas paredz jaunsargu skaitu kāpināt līdz 11 500 jaunsargiem, nav izdevies sasniegt[..]

[..] Šobrīd plānots, ka no kopumā 18 mācību dienām pilnībā ārpus klases telpām tiks organizētas piecas. Šajās dienās paredzēta arī skolēnu ēdināšana ārpus skolas. Pārējās mācību dienās apmācāmie daļēji mācīsies klasēs, daļēji – ārpus skolas. Mācību gada laikā skolēni nevalkās formas tērpus, bet, lai piedalītos āra nodarbībās, viņiem varēs izsniegt lietus jakas un zābakus.[..]

[..] Ir veikti provizoriski aprēķini par turpmākos gados VAM īstenošanai mācību gada laikā nepieciešamo finansējumu. Paredzams, ka viena apmācāmā izmaksas abos mācību gados būs 263,8 EUR.[..]

[..] Papildus mācību stundām mācību gada laikā skolēniem būs iespēja brīvprātīgi piedalīties divās praktisko iemaņu nometnēs – vasarā pēc 10. klases (2. kursa) un vasarā pēc 11. klases (3. kursa).[..]

[..]Tie jaunieši, kuri būs piedalījušies abās praktisko iemaņu nometnēs, būs apguvuši apmācību, kas ekvivalenta NBS īstenotajam militārās pamatapmācības pirmajam posmam (ik gadu 1000 jaunieši, palielinot nometņu kapacitāti – līdz 1500). Otrās nometnes noslēgumā apmācāmie saņems sertifikātu, kas dos tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem pretendēt uz studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī Iekšlietu ministrijas sistēmas koledžās. Viņi varēs bez papildu apmācības uzsākt dienestu Zemessardzē, kā arī brīvprātīgi dot zvērestu un kļūt par rezerves karavīriem.[..]

[..] Turpmākajos gados izglītības iestādes, kuras vēlēsies īstenot VAM, šī priekšmeta mācīšanai pieteiksies brīvprātīgi. VAM tiks mācīta izglītības iestādēs, kurās JC varēs nodrošināt attiecīgu kvalifikāciju ieguvušus skolotājus – jaunsargu instruktorus un skola varēs pielāgot mācību plānu VAM pasniegšanai un nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru.[..]

[..]tikai VAM pasniegšanai visās vidējās izglītības iestādēs no 2024./2025.mācību gada nepieciešami ap 250 VAM skolotāju. Lai nodrošinātu gan VAM pasniegšanu, gan Jaunsardzes darbību kopējais jaunsargu instruktoru skaits var sasniegt aptuveni 350.[..]

[..]VAM skolotāji tiks sagatavoti un piesaistīti divos veidos:

 • sedzot mācību izdevumus par augstākās izglītības ieguvi esošajiem jaunsargu instruktoriem atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 16. oktobra noteikumiem Nr.632 “Kārtība, kādā jaunsargu instruktoram kompensē mācību izdevumus, un šo izdevumu kompensēšanas un atmaksāšanas noteikumi”;
 • pieņemot darbā JC sporta skolotāju sagatavošanas programmas absolventus, kuri ieguvuši arī valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju. [..]

[..] Kontekstā ar jaunas skolotāju izglītības sistēmas ieviešanu Latvijā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (turpmāk – LSPA) ir apņēmusies jaunajā sporta skolotāju augstākās izglītības saturā integrēt arī VAM pasniegšanai nepieciešamās kompetences. Līdz 2019. gada 1. septembrim sadarbībā ar AM tiks izveidota un licencēta jauna studiju programma “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība”. Tā tiks veidota pēc moduļu principa un tajā tiks iekļauts specifisks modulis “Valsts aizsardzības mācība”. Pēc šīs programmas pabeigšanas studenti iegūs gan sporta skolotāja, gan valsts aizsardzības mācības skolotāja kvalifikāciju. Programmā paredzētās militārās zināšanas un iemaņas studenti apgūs sadarbībā ar NBS. Militārās sagatavotības līmenis pēc šādas programmas pabeigšanas varētu būt tāds, kas ļauj studentus ieskaitīt rezervē kā rezerves karavīrus, ja personas atbilstu visiem pārējiem kritērijiem un izteiktu tādu vēlmi. [..]

[..] Likumā paredzēts noteikt arī motivējošu instrumentu – par dalību VAM praktisko iemaņu nometnēs apmācāmajiem plānots maksāt stipendijas. [..]

avots

vara bungas: Nu ko, ja īsumā, tad sanāk, ka  Jaunsardze faktiski tiek aizstāta ar VAM, kas 18+21 mācību dienās izveidos LV rezerves karavīra sagatavi, kas 18 gv sasniedzot pati izvēlēsies vai kļūt par gala produktu – noslēgt līgumu par dienestu NBS rezervē. Šim nolūkam tiks algoti 350 instruktori (t.sk. tādi, kas nekad nav bijuši ne ZS ne PD) un visas izmaksas , t.sk.,  stipendijas VAM nometņu dalībniekiem segs no AM budžeta. Ziņojumā ir vēl daudz interesantu momentu. Iesaku.

Biju pamatoti cerējis, ka ideja par sporta skolotāju pārvēršanu par drill seržantiem būs mirusi. Bet nekā, atkal uzpeldēja. Viss pārējais iekļaujās līdzšinējā pārvaldes praksē – apšaubāmās kvalitātes rezultāts par lielu naudu.  Izdevumus par VAM mācību gada beigās vajadzētu dalīt ar iesniegumu skaitu par iestāšanos rezerves dienestā, tikai tas var būt VAM efektivitātes rādītājs (paredzu, ka neizpildi norakstīs uz jaunatnes sliktu veselības stāvokli ). Protams var oponēt, ka patriotiskā audzināšana arī ir kaut ko vērta. Tomēr kā cilvēks, kuram “patriotisku” audzināšanu jaudīgi, bet nesekmīgi nodrošināja LPSR, neticu, ka īstu patriotismu var iemācīt klasē, iedvest ar vides reklāmu vai iepotēt kā vakcīnu, zinu tikai to, ka normālu kājnieku var sagatavot klātienē apmēram 200 dienās.  Viss, kas atšķiras  uz leju no šī standarta nāk no sātana un man personīgi nav pieņemams. VAM varētu būt ļoti labs  instruments  sagatavošanai dienestam B/OMD vai ZS līdzīgi kā tas būtu bijis pirms gadiem 30, bet tas,  acīmredzot, nav plānots – pēc 2024.gada ik gadu AM atskaitīsies  par tūkstošiem 40 dienās sagatavotiem rezerves “štikiem”  uz kā fona nobālēs LT B/OMD un EE OMD 250-300 dienās sasniedzamie rezultāti. Atšķirība ir gandrīz netverama kā starp ‘izskatīties” un “būt”.

PS Katrā gadījumā sekas vai iznākums šiem plāniem būs redzami un taustāmi ne agrāk par 2025. gadu, kad un ja, šī sīstēma sāks darboties ar pilnu jaudu.

UPD 1   Sīkāk izdevumu sadalījums. 13 miljoni gadā pie pilnas jaudas.

[..] AM aprēķinājusi arī VAM ieviešanai nepieciešamie finanšu līdzekļus. No 2019. līdz 2027. gadam nepieciešami 73 527 518 eiro. Nākamgad nepieciešami 655 355 eiro, bet 2027. gadam nepieciešami 13 275 252 eiro. [..]

avots

VB: 13 000 000 gadā : 1000 rez.karavīru “sagataves” = 13 000 par vienu,  pie nosacījuma, ka viss notiek pēc plāna, proti, iesniegumus par uzņemšanu rez.karavīros uzraksta vismaz 30% apmācītu skolēnu.  333 eiro par viena very basic  rez.karavīra mācību dienu. Ja iesniegumu būs mazāk vienības izmaksas attiecīgi pieaugs.  Viss kā LV pieņemts – šaubīgs rezultāts par kosmisku cenu.

Viena doma par “Jaunsardzi gaida mācība (papildināts 25.12.)

 1. nu ko. Jāturpina fukāt un čakarēt idejas arhitektus publiskajā telpā ar idiota neatlaidību. Lai nevar šo inovāciju klusām nolikt zem tepiķa.

   • āmen.
    Personīgi es aizliegšu saviem jaunsargiem parakstīt rez. karavīra līgumus.
    Un aktīvi uz to aicināšu kolēģus vecākus.

    Tas ir jādara publiski un skaļi.
    Jo saprotot, ka vienīgais šīs aktivitātes mērķis ir dzīt augšā rez. papīra statistiku un redzot, ka tas nesanāks, iespējams, k-gi būs spiesti domāt nākamo inovāciju.

    • Galvenais ir vecākiem arī izskaidrot, ka viņu jaunsargs, ja sāksies īsti sūdi, būs vēl sūdīgākās pozīcijās attiecībā uz izdzīvošanu, kā mēs, ZS, jo apmācība viņiem vispār būs dirsā un pieredzes nekādas.
     Domāju, ka tad vecāki varētu sacelt traci.

     • nu tā jau ir argumentācija 🙂
      mērķīs ir sacelt traci, lai k-giem, kas šo inovāciju plāno pārdot, maķenīt sūdīgāks miegs.

     • Viss pasākums ir brīvprātīgs no sākta gala, tā kā traci celt nav nepieciešams. Ja jau džeks tiks līdz 2.nometnei, 18 gadu vecumā pats varēs izlemt vai tā nodarbe viņu interesē. Cita lieta ka tādu kas tiks un vēl gribēs turpināt būs PROCENTUĀLI apmēram tikpat cik tagad jaunsargu stājas ZS, bet skaitliski šis %, , būs krietni lielāks kā tagad, jo lielāka ir bāze. Jebkurā gadījumā VAM beidzēju būs vairāk kā iesniegumu par dienestu rezervē un tas var padarīt šo apmācības formu par aizsardzības izdevumu melno caurumu, kurā pazūd milzu līdzekļi, bet pievienotā vērtība (patriotisms) netizmērama, netverama un iespējams nekāda. Es ieteiktu VAM beidzējiem nevis parakstīt līgumu par rezervi, bet stāties ZS un turpināt attīstīties. Vismaz kāds labums.

      • bet ir taču skaidrs, ka VAM patiesais mērķis ir formāls rez. karavīrs.
       Lai cik demokrātiski un brīvprātīgi tas arī nebūtu.
       /gan jau pierunāsim, 18 gadi pats parakstīs, iedos atlaidi skolai un golfa kredītam (c)/
       problēma ir un paliek. Karavīra nav. Viņs ir NEAPMĀCĪTS.

       ZS var iestāties arī no 0. Neredzu dižu atšķirību, kā VAMIetis pogās laukā pilsoni parasto.

       Tiklīdz de facto noņem VAM nost iespēju audzēt rez. karavīru statistiku, viss projekts no vienkārši budžeta melnā cauruma pārvērtīsies par prokremlisku caurumu. Labākās kartiņas maisos nebija..

       • +patriotiskā audzināšana, ko nevar nepieminēt. Rezultātu var izmērīt tikai ar melu detektoru 🙂 Es vnk mēģinu atrast pielietojumu tam kas sanāks par tiem 17 miljoniem gadā (indikatīvi). 17 milj: 3000 = 5666 eiro par vienu rez.karavīra very basic sagatavi, tas tad, ja dalībnieku ir tik cik plānots un visi iesoļo rezervē. Tā ir viena mala. Otra mala ir ja VAM dalībnieku ir tik cik plānots, bet rezervē gadā iesoļo teiksim 10% no 3000, tad tās izmaksas būs 56 666 eiro (1452 eiro par mācību dienu) par katra rez.karavīra nekvalitatīvu sagatavi. Un tad vēl ir varianti, ja dalībnieku ir mazāk kā plānots, bet izmaksas instruktoriem uc gandrīz tās pašas. Bet! Patriotisms! To izmērīt nevar, bet ar to var attaisnot katru centu, pat tad, ja rezervē neiesoļo neviens VAM dalībnieks.

        • kāds vēl saka, ka neliels BOMD ir nepaceļami dārgs? 😀
         Var iekārtot kazarmās patriotisko izstabu, izrotāt spilvenus ar auseklīšiem un voalā = izpildīts arī patriotisma mērķis.

         kurš lūdzu iztīrīs no LV lēmumu veidojošajām grupām RU ietekmes aģentus.

         • “kurš lūdzu iztīrīs no LV lēmumu veidojošajām grupām RU ietekmes aģentus.”
          Vēlētājs.

          • Nomierināji. Ja nesanāks sastiķēt valdību, vēlēšanas būs ļoti drīz.
           Beidzot viss būs labi.

        • Uz tām nometnēm varēs braukt pirms devis solījumu kļūt par rez.karavīru, vai ne? Resp.rezekaravīrus varēs izvilkt tikai no tiem 1000 vai 1500, kas pabeiguši sekmīgu nometni nevis no 10 tk, kas kaut ko apguvuši?

         Tad jau vairāk par dažiem simtiem rez.karavīru gadā nemaz nevarētu sanākt pat teorētiski…..nesanāk milzīga rez.karavīru štancēšana nekādi…

         • “[..] Pēc 2024.gada nometņu kapacitāte ir jāpalielina, lai vienlaikus nometnē varētu apmācīt līdz 150 jauniešiem. Attiecīgi kopējais apmācāmo skaits ik vasaru tad sasniegtu 3000 [..]” Tie ir tie, kas sekmīgi visu izgājuši un pabeiguši, kādēļ gan teorētiski nepieļaut, ka viņi visi iestāsies rezervē un sistēma nostrādās ar maksimālu efektivitāti?

      • Nākamais jautājums – tikai daļa no JS, kas pāriet uz ZS, paliek ZS pietiekami ilgi, lai viņus uzskatītu par daudzmaz apmācītiem un pēc tam kaut cik regulāri arī nāk uz mācībām, pat ja vairs nav uz visām.

 2. uz šo jautājumu var paskatīties arī no otras puses- politiķi tikai uzliek punktiņu uz i. ja sabiedrība līdz šim ir izrādījusi nihilismu pret savas valsts aizsardzību, tad līdzšinējās paaudzes tiek norakstītas atkritumos un cerība ir tikai uz bērniem, kuros jau laicīgi tiks ieaudzināta atbildība pret savu valsti. šī paudze varbūt nemēģinās izvairīties un nebēguļos, jo uztvers omd kā turpinājumu mācībām un nevis kā nezināmu baisu bubuli. ar šo sistēmu varētu ieviest kkādu godīgumu pret visiem vienaudžiem, lai dienestā nenokļūtu tikai apzinīgie un naivie.
  tā ka mēs varam paši pateikt sev PALDIES un nokaunēties, ja kā minimums neesam izgājuši omd, pd vai ZS nometnes pamatapmācību un piedalījušies apmācībās 5gadus pa 20 dienām katru gadu.

  • tikai,,, pēc šīm pionieru nometnēm nekas neseko.
   tās rezerves pārapmācības es nopietni neuztveru. Jo retas, jo maz dalībnieku.

   • paldies var teikt sabiedrībai un viņas ievēlētajai “trekno gadu sapņu komandai”. ZS un PD pārmešana pāri žogam krīzes laikā bija tikai izeja no situācijas, kura tika lavierēta starp valsts ekonomisko pilnīgu sabrukumu, ūberemigrāciju un valsts aizsardzības novājināšanu. bet tā ir vēsture!
    tagadējie politiķi pieņem lēmumus, kuri viņiem šķiet pareizi. es tik gribētu dzirdēt argumentus, ar kuriem viņu spētu mani pārliecināt, ka ar šiem neapmācitajiem pilsoņiem spēsim aizsargāt savu valsti. moš viņiem prātā ir šī likuma turpinājums, kas aizejot kanādiešiem, atjaunos omd? varbūt ir jēga ziedot daļu jauniešu, kuri varētu pieņemt citas valsts pilsonību, bet pārējiem nemainīt pasi, kamēr viņi nav izgājuši omd?

  • Es domāju, ka tā ir galvenā ideja – apgaismot tautu par aizsardzību vispār, un tad panākt sabiedrības piekrišanu tam, ka tā tiek darīta pa īstam. Es vismaz to tā redzu.

   • ja tāds būtu plāns, varētu sākt ar to, ka AM un NBS runas vīri ar asins pielijušām acīm necīnās pret BOMD konceptu, piesauciet toālu aizsardzības nozares sabrukumu.
    Tur ir pateikts skaidrs Nē. Sistēma vienkārši izpilda.
    Un viss, kas tiek darīts izskatās pilnīgi idiotiski.
    Vienīgi to var skaidrot ar mērenu sabotāžu, jo tie, kas laivā taču saprot, kas ir kas.

    • Nē, nav idiotiski no noteiktas politstratēģijas viedokļa. Politstratēģija saka: atbalstot OMD, var dabūt daudz popularitātes mīnusu, bet plusu minimāli. Naudu par to arī neviens oligarhs nesamaksās. Līdz ar to priekš kam to darīt? Vienkārši un ciniski. Pat bez ārvalstu ietekmes.

     • ir ietekme, ir.
      Visi kaimiņi, kaut kā šos mīnusus nokopa.
      vienmēr var palaist mērenu strašilku, “draudi bišķi uzradās” un būs tev tautas mandāts šautenēm..
      Tas, ka RU ir sadējis ietekmes aģentus visā pierobežā ir tikai loģiski. vienkārši LV tas ir pieņēmis epidēmijas apmērus.
      Tak apskaties, kur visi premjeri un pārējie čiekuri iesēžas strādāt pēc karjeras beigām..
      Tas pats par spiegiem. Var jau teikt, ka mūsu štirlici visi nenormāli slepeni dara. tikai kaimiņi, arkal, neskopojās ar skaļiem, regulāriem anonsiem..

      • nu, kur VISI premjeri un pārējie čiekuri iesēžas strādāt?! sporta federācijās? vairāk maz kas kopīgs- sākot no gazproma, olainfarma līdz ierēdņiem, diplomātiem… viens pat iestājies zemessardzē…

      • Tas, ak ietekme ir, neapšaubu. Es tikai norādu, ka arī bez ietekmes ie gana iemeslu, lai OMD neieviestu.
       Mans pieņēmums par Latvijas Štirliciem ir tāds, ka šeit spiegot nevajag. Kremļa cilvēki ir visos oficiālos varas līmeņos, kremļa cilvēki paši ir varas sastāvdaļa. Nav jēgas zagt noslēpumus, ja Tu pats sēdi pie galda, kur pieņem lēmumus.

       • no šī izriet, ka nav jēga pat sākt apsvērt OMD negatīvās politiskās sekas, jo neviens par to pat nedomā un nedomās. (ietekme)

        • Kombinēti. Krievijas ietekme nav 100% (savādāk jau būtu viņu satelīti). Bet viņi ir daļa no procesa. Šī brīža ietekmes līmenis (mans pieņēmums) dod iespēju kremlim būt lietas kursā par visu, kas Latvijā notiek vai tiek plānots.

   • No starta līdz mērķim , kad ievērojama sabiedrības daļa būs kļuvusi izprotoša par aizsardzības vajadzībām paies gadi 15-20. Pa to laiku mūsu potenciālais pretinieks vai nu uzbruks un tiks atvairīts, vai uzvarēs, vai pārstās būt par pretinieku. Tā kā es saprotu šī tālšāviena dziļo jēgu, tikai tad, ja pieņemam, ka mums priekšā ir 20 gadi mierīgas un radošas attīstības.

    • par tuvāko laiku no politiķiem un K k-ga pateikts, ka aizsargājamies uz brīvprātības pamata- PD, ZS vai rezerves karavīra apmācības kurss. katram ir iespēja izvēlēties kko no šā. ja neizvēlas neko, tad sabiedrība izvēlas fatāliski gaidīt savu likteni. ko pārmest sabiedrībai, ja viņai ir pokuj? uz pokuj vērtībām tad arī savu valstiskumu balstam!
     bet reizē arī būtu godīgi no politiķu puses pilsoņiem arī izskaidrot, kādas sekas no tā var sagaidīt, arī par valsts zaudēšanu.

     • Oponēšu K. Protams aizsardzībai jābalstās uz brīvprātību, bet SAGATAVOŠANĀS šādai brīvprātīgai aizsardzībai var būt nebrīvprātīga, lai pilsonis izdarītu kvalificētu, apzinātu un informētu izvēli brīdī, kad pienāks laiks. Civilais ir glups – valstij jāpalīdz.

    • a to laiku mūsu potenciālais pretinieks vai nu uzbruks un tiks atvairīts, vai uzvarēs, vai pārstās būt par pretinieku. <<<<
     Nu re, slikta ir tikai 1 iespēja no 3. Faktiski, 1 no 4
     – uzbruks, un mēs viņu uzvarēsim
     – uzbruks, un mēs viņu neuzvarēsim
     – uzbruks, un viņu uzvarēs kāds cits
     – pārstās būt par pretinieku

  • Kad tālajos 90 biju Dānijas Zemessardzes akadēmijā, mani un arī pārējos pārsteidza viens no Zemessardzes uzdevumiem – palīdzēt jauniešiem tikt galā ar savu pašapziņu, jo viņi nav izturējuši konkursu par tiesībām tikt iesauktiem Dānijas OMD. Tajā laikā dāņu OMD ierobežots obligāti iesaucamo skaits un konkurs, ja atmiņa neviļ bija 5 uz vienu vietu! Tas ir patriotisms un nekādu VAM surogātu dāņu skolās arī nebija!

   • kad es tālo 90-to vidū biju omd, nekādu patriotismu nekur neredzēju. nedomāju, ka kkas jauniešu vidū ir diži mainījies.

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.