Grāmatai par ģenerāli Radziņu nepieciešams mūsu atbalsts

`rez. majors Agris Purviņš: …Neesmu ne rakstnieks, nedz publicists un vēsturnieks. Pēdējo desmit gadus esmu daudz veltījis laiku vācot materiālus par ģenerāli Pēteri Radziņu, kā arī popularizējot viņa paveikto.
Šie mani pūliņi ir materializējušies grāmatā par ģenerāli P.Radziņu. Grāmata noteikti nebūs bestsellers! Man gribējās, lai to uzraksta kāds, kas to māk daudz labāk par mani, bet …. nācās vien pašam.
Gribētos, lai grāmata tiktu izdota Latgales atbrīvošanas simtgadē, kā dāvana ģenerālim viņa 140 gadadienas jubilejā nākošā gada 2.maijā.
Lai tas notiktu ir nepieciešams Jūsu atbalsts.

Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrība VRN 40008238329 Jaunsilavas, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041.iņa biedrība
AS Swedbank konta Nr. LV87HABA0551047484413 Bankas kods HABALV22

7 thoughts on “Grāmatai par ģenerāli Radziņu nepieciešams mūsu atbalsts

  1. Šoreiz grāmatas izdošanā ir iesaistīta izdevniecība, tādēļ ziedojums ir tikai ziedojums autoram līdfinansējuma savākšanai. Grāmata būs nopērkama.

      • Ģenerāļa P.Radziņa rakstu krājums ir viņa paša rakstīts. Es to tikai pārrakstīju no vecās drukas. Savukārt, šī grāmata ir par pašu ģenerāli un laiku kurā viņš dzīvoja. Tiesa arī šeit ir liels uzsvars ir uz viņa paša domām. Tajā ir daudz viņa citātu, kuri attēlo viņa attieksmi un vērtējumu pret tā laika notikumiem. Bet, ne tikai, tas ir stipri papildināts ar arhīva dokumentiem un fotogrāfijām.

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.