Vai droši būt jaunam?


vara bungas: Nabaga VAM instruktori, sirmi mati viņiem garantēti. AM gatavojot šos VAM drošības noteikumus pacentusies pakaisīt salmus katrā vietā, kur var pakrist, bet aizmirsa galveno – attiecībā uz nepilngadīgām personām ieraksts žurnālā “Iepazinos” neder, jo bērna rīcībspēja ir ierobežota, attiecībā uz pieaugušo tiek prezumēts, ka parakstoties par “iepazīšanos” tas vienlaicīgi apliecina, ka “izlasīju, sapratu, ievērošu, uzņemos atbildību”, bet uz bērnu to pilnā mērā attiecināt nevar. Sīkajam katru šo punktu ir jāmāca un jāpārliecinās vai ir iemācījies tātad jābūt pārbaudei un ieskaitei. Otrs moments, tik detalizēta visa kā reglamentēšana rakstveidā nepalielina drošību, kas rodas no pareizas rīcības izprašanas un tās fiziskas atkārtošanas, bet atvieglo vainīgā nozīmēšanu. Tomēr kopumā dokuments gandrīz bez izmaiņām izmantojams gatavnieku bērnu izglītošanai (arī drošai darbībai ar pneimatiskajiem ieročiem skat hipersaiti zemāk) .

[..] 30.Izglītojamā pienākumi nodarbības vai pasākuma laikā ir:

30.1.ievērot mācību vietas iekšējās kārtības un drošības noteikumus un nodarbības vai pasākuma drošības noteikumus;

30.2.pildīt nodarbības vai pasākuma vadītāja prasības un rīkojumus;

30.3.ievērot higiēnasprasības un normas;

30.4.rūpēties par savu veselību un informēt nodarbības vai pasākuma vadītāju par veselības problēmām;

30.5.saudzēt materiāltehniskos līdzekļus;

30.6.saudzēt dabu un kultūrvēsturiskos objektus;

30.7.nenodarīt bojājumus citu personu īpašumam;

30.8.netuvoties un neaiztikt dzīvniekus (t.sk. rāpuļus,kukaiņusu.c.)un par saskarsmi ar tiem nekavējoties ziņot;

30.9.bez nodarbības vai pasākuma vadītājaatļaujas neaiztikt un nelietot uzturā sēnes un savvaļas augļus un ogas;

30.10.atrodot aizdomīgus vai sprāgstvielām līdzīgus priekšmetus, nepieskarties tiem, nekustināt tos no vietas un nekavējoties ziņot nodarbības vai pasākuma vadītājam;

30.11.ievērot ceļu satiksmes noteikumus;

30.12.neaiziet no nodarbības vai pasākuma bez tā vadītāja atļaujas;

30.13.peldēties tikai šim mērķim paredzētās vietāsnodarbības vai pasākuma vadītājaklātbūtnē, bet, ja tādas nav –nodarbības vai pasākuma vadītājanorādītajā vietā;

30.14.netuvoties nokritušiem elektrības vadiem un nepieskarties tiem;

30.15.negaisa laikā nemeklēt patvērumu zem lieliem, savrup augošiem kokiem, neskriet, nebraukt ar velosipēdu un neturēt rokās metāla priekšmetus;

30.16.apmaldīšanās gadījumā lūgt palīdzību vietējiem iedzīvotajiem vai ar pieejamajiem skaņas signāliem ziņot par savu atrašanās vietu;

30.17.nekāpt uz ledus bez nodarbības vai pasākuma vadītājaatļaujas;

30.18.nelaimes gadījumā nekavējoties izsaukt operatīvos dienestus;

30.19.neizmantot ķīmiskas vielas, lai panāktu gaismas efektus ar atklātu liesmu;

30.20.neuzpildīt lāpas ar tām neparedzētu degmaisījumu;

30.21.neaizdegt un nenodzēst lāpas bez nodarbības vai pasākuma vadītājaatļaujas;

30.22.neapdraudēt ar aizdegtu lāpu citu personu drošību, veselību un materiālās vērtības;

30.23.neatstāt degošu lāpu bez uzraudzības;

30.24.sporta sacensībās un nodarbībās:

30.24.1ievērot nodarbības vai pasākuma vadītāja, organizatoru un tiesnešu prasības un norādījumus;

30.24.2.startēt laika apstākļiem piemērotā apģērbā;30.24.3.sacensību laikā nenēsāt gredzenus, aproces, pulksteņus, auskarus u.tml., nelietot sporta apģērbu ar metāla uzšuvumiem, piespraustām nozīmītēm;

30.24.4.sacensību laikā aizliegts ēst un košļāt košļājamo gumiju;

30.24.5.pirms dalības kādā no disciplīnām iepazīties ar tās noteikumiem un specifiskajām drošības prasībām;

30.24.6.ja pirms sacensībām vai sacensību laikā pasliktinās pašsajūta, izglītojamaispārtrauc jebkādas darbības un nekavējoties ziņo par to nodarbības vai pasākuma vadītājam;7AMnot_110221_drosibas noteikumi

30.24.7.traumas vai nelaimes gadījumā nekavējoties ziņot nodarbības vai pasākuma vadītājam;

30.24.8.informēt nodarbības vai pasākuma vadītāju , ja ir izstājies no sacensībām;

30.24.9bez sacensību tiesneša atļaujas neizmantot sacensībām paredzēto sporta inventāru;

30.24.10.iesildīties pirms katra vispārējās fiziskās sagatavotības testa, sporta spēles vai sacensībām;

30.24.11.ar sporta inventāru veikttikaiattiecīgajam sporta veidam atbilstošās funkcijas;

30.24.12.ievērot sportiskos, ētiskos un godīgas spēles pamatprincipus;

30.24.13.ievērot sacensību un sporta spēļu noteikumus;

30.24.14.sprinta distancēs skriet tikai pa savu celiņu;

30.24.15.skrienot pa kopējo celiņu, aizliegts pagrūst citus dalībniekus, aizšķērsot viņiem ceļu, likt priekšā kāju;

30.24.16.pēc finiša pakāpeniski samazināt ātrumu, noskrienot 10–30metrus un izvairoties no asas, bremzējošas apstāšanās;

30.24.17.mešanas disciplīnās bez atļaujas neiet pēc rīka (bumbiņas, granātas);

30.24.18.nestāvēt tuvu metējam un mešanas laikā neatrasties mešanas sektorā;

30.24.19.atrodoties mešanas sektora tuvumā, nestāvēt ar muguru pret personu, kuraizpilda metienu;

30.24.21.pirms rīka izmešanas pārliecināties vai mešanas sektorā nav cilvēku;

30.24.21.netvert rīkus lidojumā, bet gaidīt, kamēr tie nokrīt;

30.24.22.nepadot rīku partnerim, metot to;

30.24.23.mitrā laikā pirms metiena rīku noslaucīt;

30.24.24.komandu sporta spēlē, lai pārredzētu spēles laukumu, piespēlējot, vadot bumbu un pārvietojoties pa laukumu, nedrīkst nodurt galvu;

30.24.25.beidzot nodarbību vai sacensības, bumbu neatstāt laukumā, bet nolikt tai paredzētajā vai norādītajā vietā;

30.24.26.nešūpoties un nekarāties futbola vārtos;

30.24.27.bumbu piespēlēt partnerim tikai tad, ja partneris ir gatavs uzdevumam un redz piespēli.

avots

22 domas par “Vai droši būt jaunam?

 1. Ceļu satiksmes noteikumi IMHO nav skolas programmā, nevar ievērot to, kas nav mācīts. Šahs un mats.
  Reāli pirmais gads paies mācoties reglamentu.

  • Man savukārt patika punkts par netuvošanos kukaiņiem. CSN zināšanas būtu jāreducē līdz gājēju un pasažieru pienākumiem, ko iespējams skolā tagad māca.

   • Hvz, varbūt audzināšanas stundā ir. Gājējiem jau principā ir 3 punkti, c kategorijas saturu par kravas drošināšanu nebiju domājis

 2. “30.8.netuvoties un neaiztikt dzīvniekus (t.sk. rāpuļus,kukaiņusu.c.)un par saskarsmi ar tiem nekavējoties ziņot;”
  Tas ir kā? Pa zālāju nedrīkst staigāt. Tur pilns ar kukaiņiem 🙂
  Mūs mācīja tos ķert, ķidāt, gatavot un ēst. Sienāžus, vardes un odzes ieskaitot.
  “30.19.neizmantot ķīmiskas vielas, lai panāktu gaismas efektus ar atklātu liesmu;”
  Singnāllāpas dedzināt nedrīkst?

  • Instruktor-instruktor, es redzēju mušu.
   Padomājiet, cik cilvēkstundas tika patērētas, veidojot sarakstu, saskaņojot utt

   • – Instruktor kungs, jaunsargs Janka Pipars, ziņoju, ka man iekoda ods!
    – Teicami jaunsarg! Turpiniet uzdevuma izpildi!

   • pirmā viļņa jaunsargiem instruktori, parasti bija afgāņi un tamlīdzīgi wariori, kuri nemācēja atcerēties, pat tos papīrus, kuri bija. Attirecīgi mācīja sīkajiem lietas, kuras noder.
    Konservbundžā cepināts sienāzis desertam, cik zinu, galīgi nebija unikāla padarīšana.

 3. Mana neliela pieredze – ASV armiju nosacīti var dalīt divās daļās – specvienību veči un jaunie, nosacītās regulārās armijas gurķi. Ja par speciem viss ir skaidrs, tad jaunie ir kā jēlas trīcošas olas – jaunajiem priekšā un pakaļā viss ir jāpaskaidro un gandrīz visos gadījumos ir jāpasniedz instrukciju veidā, pat prasot parakstus, ka viņi ir ar instrukciju iepazīstināti, to sapratuši un gatavi izpildīt, piem. – kā pareizi iekāpt automašīnas kravaskastē un kā no tās pareizi izkāpt, lai sev nenodarītu traumas. Pretējā gadījumā var būt tiesu darbi un lielas kompensācijas no valsts aparāta.

  • Vēl – atcerieties, kad tiblas ar Ļaunuma Impērijas karogu ielīda Ādažu bāzē?
   Prasīju USA večiem, ko viņi dara tādā gadījumā?
   Atbilde bija ar apm. 20 sekunžu pauzi, tad pauda – praktiski nevaram darīt neko, viņus notiesāt ir praktiski neiespējami, lielākais ko varam darīt, viņiem piedraudēt, ka būs slikti un ar kāju iespert pa pakaļu, izvadot no bāzes un arī tikai tad, ja zinām, ka nav videonovērošana.
   Tas mans teksts ir par valstiski svarīgu objektu apsardzi un šo objektu drošību…

 4. Skaisti atrakstījušos no juridiskā viedokļa, lai nebūtu jādzīvojas par tiesām un atkratītos no histēriskām mātītēm.
  Bet nu var piekrist, pilnīgs ku – kū!
  Par kukaiņiem :D:D:D:D
  Tā ka saprotu dzīvu dzīvnieku uzšķēršanas lekcija ar praktisko daļu arī nebūs, žēl! :D:D

  Un par to visu izgrūdīsim miljonus EURO, galva pilnīgi sāk sāpēt!

  • visas šīs penteres jēga ir nogrūzt atbildību uz instruktoru, kuram būs jādzīvojas pa tiesām, jo izglītības procesā visu atbildību nes skolotājs. Tāpēc arī viss ir ar pildspalvu un burtnīcu – nedod dievs ar elektrību vai skābi sāks darboties. Pēc pirmā incidenta, kur VAM instruktoru pametīs zem vilciena, arī VAM lielākoties kļūs par teorētisku priekšmetu.

   • Galvenais AM pienākums ir nodrošināt labus reitingus ministram. Ja negadījums VAMā var to bojāt, tad vajag izslēgt visu, kas var novest pie negadījumiem. Kaujas spējas? Nafig. Tas popularitāti nenes.

  • Taču vienreiz atceries !!
   OMD ir dārgs, sagraus armiju, iztērēs instruktorus un iznīcinās Ādažu pupuķus.
   Palika vieglāk ?

   • cik saprotu, jau pašlaik ādažus izmanto uz max noslogojumu, t.i. pa pupuķiem vairāk nešaus kā pašlaik – līdz ar to pupuķu argumentu noraidu

   • Igauņi un leiši savus nabaga pupuķus laikam jau nožmieguši un viņu OMD barbari sen visus apēduši, latviešu vienīgie palikuši 😀

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.