Mask attack!


vara bungas: Stāstā par ukraiņu izstrādātās artilērijas vadības sistēmas lietotnes GIS Arta (TM) kolaborāciju ar Maska Star Link sakaru sistēmu, Maska nopelni nepelnīti pārspīlēti, vienkārši UA X-stundā nebija nevienas citas (savas) satelītu vai vnk kriptētas […]

15 minūtes pārdomām


vara bungas: Galvenie faktori, kas palīdz samazināt kodolsprādziena ietekmi, ir attālums, laiks un aizsegs. Citiem vārdiem sakot, lai glābtos no radiācijas ietekmes, ir jābūt pēc iespējas tālāk no eksplozijas,  pēc iespējas dziļākā  patvērumā ar biezākām sienām un neiziet no tā pēc iespējas ilgāk. Patvērumu jāatrod/jāsasniedz apmēram 15 min laikā pēc sprādziena. Laiku, ko pavadīt patvērumā nosaka “7-10” likums 7 stundu laikā pēc eksplozijas radiacijas līmenis samazinās […]

Lutausis


vara bungas: Man šķiet aizmirsta, bet atkārtojama tehnoloģija pret UAV. Ar mūsdienīgu aprīkojumu mazo, vidējo UAV ierašanās fakts, virziens, augstums būtu nosakāms pēc dzinēja skaņas paterna. Ar to pietiktu, lai a) izsludinātu trauksmi un paņemtu […]

E-zemeņu lauks


vara bungas: Prettanku un pretkājnieku mīnas ir laikam vienīgais ieroču veids, ko pilnā mērā var uzskatīt par aizsardzības ieroci – gribi palikt dzīvs nelien aiz brīdinājuma zīmes. Karu ar mīnām uzvarēt nevar, bet aizkavēt pretinieku […]

Nākotnes vīzijas


vara bungas: Šveices zinātnieki pilnīgā nopietnībā ieskicējuši kādam jābūt katra patērētāja Eiropā pienesumam, lai uz apmēram 2050.gadu samazinātu “karbona pēdu” līdz 2,9 t CO2 gadā uz cilvēku, kā to nosaka Parīzes vienošanās. Aprēķinu rezultāti zemāk […]

Bez jokiem-2


vara bungas: Brīžiem interesanti palūkoties uz saviem ierakstiem retrospektīvi. Tālajā 2016. gadā VB uzmanību piesaistīja prognoze par to, ka pārskatāmā nākotnē pasaulei visaugstākais risks un varbūtība sastapties ar: Dabisku pandēmiju Kodolkaru Mākslīgi izraisītu pandēmiju Prognozes […]

Izlūki par laikapstākļiem


vara bungas: Visu 18 US izlūkošanas aģentūru kopdarbs par klimata pārmaiņu tēmu. Bez sensācijām, bet dažas vietas es pasvītrotu. VB: pertokrātijas nebankrotēs, dekarbonizācijas mērķi netiks sasniegti, klimata izmaiņas attīstīsies pēs sliktākā scenārija (+3C un vairāk): […]

Plaisā


vara bungas: Valsts drošībai svarīgs pētījums. Zināšanai. Šim ierakstam komentāri slēgti. [..] Latvijas krievvalodīgajā vidē iezīmējas plaisa. Un tā ir paaudžu plaisa, kas atklājas dzīves vērtību sfērā un pasaules uzskatu atšķirībās. Izrādījās, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā līdz 30 […]