Plaisā


vara bungas: Valsts drošībai svarīgs pētījums. Zināšanai. Šim ierakstam komentāri slēgti.

[..] Latvijas krievvalodīgajā vidē iezīmējas plaisa. Un tā ir paaudžu plaisa, kas atklājas dzīves vērtību sfērā un pasaules uzskatu atšķirībās. Izrādījās, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā līdz 30 gadiem, kuri uzskata krievu valodu par savu dzimto, un ir dzimuši jau pēc PSRS izjukšanas un Latvijas neatkarības iegūšanas, pēc savām pasaules uzskatu vērtībām daudzējādā ziņā atšķiras no Padomju Savienības vecākās paaudzes, kuras savdabīgo jubileju mēs atzīmējam šajā gadā. Viņu dzīves uzskati nesakrīt arī ar viņu latviski runājošajiem vienaudžiem.[..]

Kopsavilkums

Pētījums