Garā telegramma


varabungas: Viens interesents palūdza epastā atbildēt uz jautājumiem par OMD. Atbildēt vajadzēja ātri, tādēļ šāvu no gurna. Tas nav raksts, bet e-pasts.

 • Vai un kāpēc Latvijai būtu nepieciešams OMD?

Ja Latvija plāno jēgpilnu un ilgstošu aizsardzību līdz NATO sabiedroto papildspēku ierašanai (vismaz 30 dienas, skat. Four thirties) vai  bruņota konflikta gadījumā, kas neatbilst Ziemeļatlantijas līguma 5.panta kritērijiem (t.s.“zaļie cilvēciņi”), tad NBS būs nepieciešami spēki, kas var papildināt esošās vienības, nodrošināt spēku rotāciju un aizvietot neizbēgamus personāla zaudējumus gan profesionālā dienesta vienībās, gan Zemessardzē. Šim nolūkam kalpo mobilizācijas rezerve kā avots no kura nelielai valstij ar samērā mazu regulāro armiju smelties jau sagatavotus karavīrus vajadzības gadījumā. Patreiz Latvijas mobilizācijas rezerve ir nepieņemami maza (salīdzinot starp Baltijas valstīm, LV rez.karavīru ir krietni mazāk par 10K, turpretī EE un LT to ir desmitiem tūkstošu), jo LV rezerve pildās no trim pieticīgiem avotiem – atvaļinātie profesionālā dienesta karavīri, bijušie zemessargi un brīvprātīgo rezervistu 28 dienu kursa absolventi. Rezultātā mobilizācijas rezerves kopskaits ir ap 7 tūkst. rez.karavīru, bet mob.rezerves daļa, kas vēl nav zaudējusi prasmes, veido ap 3 tūkst. rezerves karavīru. Tas ir maz, jo mobilizācijas rezervi nekad, neviena valsts nevar mobilizēt visu, labākajā gadījumā 30-50% no tās. To nosaka objektīvie apstākļi rez.karavīri izbrauc, kļūst nederīgi veselības stāvokļa dēļ, daļa apzināti izvairās no mobilizācijas u.t.t. Tas nosaka nepieciešamību mobilizācijas rezervei būt skaitliski lielai, lai varētu rēķināties ar vismaz daļu no tās un šī daļa būtu vērā ņemams papildinājums armijai, nevis simbolisks. Nepieciešamo  piepildījumu mob.rezervei nodrošina OMD (šis nosaukums morāli novecojis tomēr turpināšu lietot, lai nejauktu terminus). Sagatavojot rezerves karavīrus  OMD ietvaros valsts iegūst VIENĀDI, KOLEKTĪVI, KVALITATĪVI SAGATAVOTU un PLĀNOJAMU papildinājumu NBS, ko sagatavo no gados jauniem cilvēkiem, kas nosaka to ilgstošu atrašanos rezerves dienestā, tātad maksimālu atdevi no valsts investīcijām. Pat iesaucot OMD tikai 1000 karavīrus gadā, pēc 5 gadiem tas gandrīz dubultotu pašreizējo mob.rezervi un vairākas reizes to kvalitatīvi uzlabotu. Salīdzinājumam, Lietuva un Igaunija gadā iesauc OMD 3000-4000 cilvēku katra.

 • Vai lēmums atcelt OMD bija kļūdains? Kāpēc?

Kļūdains, jo balstījās uz īslaicīgu reģionālās drošības situācijas prognozi vai lēmums tika pieņemts vispār bez tās – politiskā līmenī.  Latvija tikko kā bija iestājusies NATO saņemot dalības līguma 5.panta garantijas, vēl nenotika iebrukums Gruzijā u.t.t. Jāsaka, ka ap to laiku no OMD atteicās arī Lietuva, tomēr mainoties drošības situācijai reģionā 2015.gadā Lietuva atjaunoja OMD jaunā veidolā. Pielāgošanās jaunai drošības realitātei nenotika Igaunijā un Latvijā. Igaunijā tādēļ. ka OMD šajā valstī kopš neatkarības atjaunošanas  netika atcelts, savukārt  Latvijā valdošās partijas OMD atjaunošanu uztver kā diskusiju par jaunu  nodokli, kura ieviešana negatīvi ietekmēs elektorālās izredzes tai partijai, kas par to publiski iestāsies. Šādi apsvērumi nedrīkst pastāvēt, vienīgais rādītājs par to vajag OMD vai nevajag ir ilgtermiņa apdraudējuma prognoze. 2022.gads nav 2006., drošības situācija ir pasliktinājusies un nekas neliecina, ka tā var strauji uzlaboties, attiecīgi jamainās aizsardzības modelim, ar runām par aizsardzības viedumu, visaptverošumu un valsts aizsardzības mācību ir daudz par maz, lai uzskatītu, ka ar to ir atbildēts uz visiem izaicinājumiem.

 • Vai profesionālais dienests nav efektīvāks par OMD? Kāpēc?

Protams, profesionālais dienests ir visefektīvākais, bet arī visdārgākais, vēl jo vairāk, ja prof.mil.dienesta karavīri tiek uzturēti aizsardzībai nepieciešamā skaitā (pēc kara laika štata). Tomēr pats jautājums ir nekorekts! OMD nav pretnostatāms profesionālajam militārajam dienestam kā alternatīva, tie papildina viens otru. Diskusija var būt par PD/OMD proporciju. Proti, regulāro armiju veido profesionālā dienesta karavīri un dotajā laikā brīdī OMD dienošie. Piemēram, Igaunijā pusi regulārās armijas veido OMD  iesauktie (3,5 tūkstoši), otru pusi profesionālie karavīri. OMD puse nomainās katru gadu demobilizējoties rezervē un turpinot dienestu kā rezerves karavīri, tas ir, ir pakļauti ik pa laikam zināšanu atjaunošanas un gatavības pārbaudes mācībām. Veidot regulāro armiju tikai uz profesionāļu bāzes var atļauties ļoti bagātas vai vienkārši iedzīvotāju ziņā lielas valstis (piemēram Polija, iespējams Ukraina), kas spēj miera laikā uzturēt regulārā karaspēkā visu aizsardzībai nepieciešamo profesionāļu skaitu, ko nosaka potenciālā pretinieka radītais apdraudējums. Mazām, ne īpaši turīgām un pastāvīgi apdraudētām valstīm jāgatavojas iesaistīt aizsardzībā visu sabiedrību. Piemēram Somijas (ap 5 milj. iedzīvotāju) aizsardzības modelis paredz samērā nelielu miera laika regulāro armiju (ap 20 000) un lielu mobilizācijas rezervi (ap 900 000). 

 • Kā OMD varētu mijiedarboties ar Zemessardzi? Vai viņu funkcijas nepārklāsies viens ar otro?

Vispirms OMD uzdevums būtu papildināt NBS esošo Kājnieku brigādi līdz pilnam štatam. Ja vēl kāds jauniesauktais paliktu pāri, varētu runāt par 2. Kājnieku brigādes veidošanu kadrētā sastāvā (miera laikā nepilnā sastāvā, štābs, atbalsta apakšvienības un viens OMD bataljons) VAI dienestu (līdz rotai) katrā no Zemessardzes novadiem gan iesaistoties  zemessargu mācību procesā, gan kalpojot par  ātrās reaģēšanas spēkiem savā reģionā.

 • Cik ātri tas būtu jāievieš? Un cik ātri tas ir iespējams ieviest?

Manā ieskatā ar OMD atjaunošanu jaunajā veidolā sen ir nokavēts (kā minimums kopš 2014.gada, kā maksimums kopš 2008.gada augusta). OMD rezultātus mums vajadzēja baudīt burtiski šodien. Atrisinoties (jebkādā veidā) Ukrainas krīzei mēs dzīvosim citā ģeopolitiskā realitātē, kuru var paredzēt – tā nebūs drošāka nekā tā bija vakar. Atjaunojot OMD jaunajā veidolā šodien, tā rezultātus varētu just jau pēc pirmā iesaukuma (ap 600 cilv.. bataljons) pamatapmācības pabeigšanas (apmēram pēc pusgada) vēl vairāk  pēc pirmo divu iesaukumu demobilizācijas, tātad pēc gada, pusotra NBS papildinātu 1000 -3000 tūkstoši rezerves karavīru (atkarībā no iesaukumu vēriena) . Bet, lai tas notiktu nepieciešami sagatavošanas darbi gan NBS ietvaros, gan normatīvā regulējuma izstrādes jomā, kas mūsu valstī var aizņemt 2-3 gadus. Paredzu, ka OMD sakatā būs garas diskusijas, kas ne ar ko nebeigsies, kamēr tie, kas plāno 3B reģiona aizsardzību kopumā, nenorādīs uz kliedzošu LV spēju iztrūkumu NBS personāla rezerves jomā.

 • Cik sākotnēji un ilgtermiņā naudas tas apmēram prasīs?

Vislabāk par to interesēties Igaunijā un Lietuvā. Es rēķinātu 50 000 eiro uz vienu OMD karavīru, ja pieņemam, ka sākotnēji tiktu iesaukts bataljons (ap 600 cilv) tie būtu ir 30-50 milj. eiro gadā. Dzīvojamā infrastruktūra – moduļu pilsētiņas. Mācību gadā divi iesaukumi. Speciālistu (sakarnieki, snaiperi, paramediķi, ieroču sistēmu operatori) sagatavošanas izmaksas un laiku jārēķina atsevišķi. Svarīgi apzināties, ka pēc demobilizācijās noliktavās jānoglabā attiecīgā iesaukuma individuālais bruņojums un pamatekipējums, lai X stundā uz katru vienu šaujamo neveidojas rindas.

 • Cik cilvēku tas varētu apmēram piesaistīt?

Galvenais šobrīd ir radīt sistēmu, ko vēlāk pakāpeniski attīstīt un palielināt analizējot rezultātus un rēķinoties ar pieejamo finansējumu. Līdz ar to sākumā varētu būt viens OMD mācību bataljons 600 -1000 cilvēki. Jāņem vērā, ka diez vai no sākuma izdotos kopēt Igaunijas OMD modeli – iesaucamo sarakstos visi derīgie, nekādu bonusu, iesauc tik cik var kvalitatīvi apmācīt. Latvijas situācijai tuvāks ir Lietuvas modelis – iesaucamo sarakstos visi, brīvprātīgajiem paredzēti bonusi, ja brīvprātīgo trūkst līdz plānotajam skaitam no iesaucamo saraksta ar nejaušas izlases paņēmienu izvēlas iesaukumam pakļautos. Skaidrs, ka diemžēl Latvijā šobrīd nevar ieviest vispārīgo karaklausību, kad iesākumam tiek pakļauti visi potenciālie iesaucamie vīrieši (18-27 g.v.) . Iespējams tas nav arī vajadzīgs, kamēr nespēsim visus pienācīgi apbruņot un te mums varētu palīdzēt sabiedrotie.

END

VB: Varu tikai piebilst, ka daudzi no tiem, kas šobrīd ir pret OMD atjaunošanu, solās izvairīties, izbraukt, iešaut sev kājā u.t.t., nobriestot kā personības vai izšķirošā un pēdējā brīdī izdarot savu pilsonisko izvēli par piedalīšanos valsts aizsardzībā var gauži nožēlot, ka viņiem nebija OMD dotās iespējas apgūt kareivja arodu vai šī iespēja netika izmantota. Piemēram 2015.gadā daži lietuvieši burtiski lēja asaras par daļēji brīvprātīga OMD atjaunošanu, tagad LT plāno vispārējo karaklausību, bet no OMD izbēgušie ukraiņi, sajūtot reālus iebrukuma draudus dažu stundu (!) laikā tagad cenšās apgūt to mācību vielu, ko dienestā apgūst mēnešiem (skat. šeit). Par karavīra iemaņu iztrukumu dažiem no šiem patriotiem var nākties samaksāt ar savām asinīm. Uz mums tas arī attiecas.

88 domas par “Garā telegramma

 1. Diemžēl, bet samaksa ar savām asinīm par izvairīšanos no savlaicīgas militāro iemaņu apgūšanas būtu sīkums, lielākā problēma šajā situācijā būtu tas, ka viena “es stāšos omd/zs, ja būs karš” cilvēka dēļ cietīs visas viņa vienības kaujas spējas, bet, līdz ar kaujas spējām, cietīs arī izdzīvošanas iespējas ļoti drastiski visai vienībai kopumā, rezultātā šādi cilvēki nesaprot, ka viņu vilcināšanās dēļ ies bojā citi, kurus viņi paraus līdzi kaujas laukā.

  • Episks piemērs “vairāk nekā divas nodarbības”, bet kurš vienībā aizņem vietu. Apmeklējot 5 nodarbības, maz kas izmainās…

 2. Visi zin manu “īpašo” viedokli par omd, bet es uz šo brīdi neredzu citu alternatīvu omd, lai nodrošinātu pilsoņiem pilnvērtīgu militāro apmācību. Zs to nevar nodrošināt dēļ pārāk lielās brīvprātības, VAM līdzinās skautu nometnei un rezervistu militārās apmācības kurss ir krietni par īsu.
  P.s. atbildes ir ok, bet neloloju ilūzijas, ka kāds tajās ieklausīsies.

   • Būs viss labi. Aizbrauks Pabriks uz Štatiem vai Kanādu, sabrauks visiem augumā, ka par maz karavīrus mums atsūtīja, un būsim drošībā.
    Ja nu vienīgi viņam nesabrauks pretī.

 3. Par to ukraiņu video.
  Tā apmēram izskatīsīsies pie mums, kad varas elita sajutīs sūdu un sviluma smaku. Nebrīnīšos, ka tā būs masveida mobilizācija.
  Civilisti, privātos apģērbos – jo izrādās Materiālajās rezervēs nekā jēdzīga nav. Līdzīgi kā ar to dzeloņdrāša žogu, kas kā izrādījās Latvijā nebija, kaut no aizsardzības viedokļa – neatņemama sadaļa.

  • Lejupejoša spirāle – novilcinot lēmumus būs katastrofāls izpildījums, kas vēlvairāk graus uzticību valsts varai

    • Tāpēc ir atsvars – valsts prezidents, kurš politisku atbildību nenes, bet ja šaurajā lokā nevar vienoties, tad pēc milpadomes iznāk pie kamerām un saka: situācija ir dramatiska, šie džentlmeņi nespēj domāt valstiski, lai rudenī varētu iebalsot atbildīgākus, aicinu visus tūlīt iestāties ZS vai rezerves karavīru kursos. Dievs svētī Latviju!
     Vienīgais, ar ko viņš riskētu, būtu visu laiku nepopulārākā prezidenta lauri, ko šāda rīcība varētu apdraudēt. Atlaist prezidentu koalīcija nesaņemtos.

     • Priekš kam atlaist, vienkārši pateiktu, ka prezidenta piedāvājums ir nevietā, nelaikā, nav adekvāts un pārslēgtos uz citām tēmām.

 4. VAM un rezervistu apmācība – advancēta civilās aizsardzības apmācība un nekas vairāk.
  Diemžēl arī zemessardze 70% no štata ir mūžīgi nepabeidzama apmācība kaut vai līdz vada līmenim.
  OMD ir vienīgā iespēja kā sagatavot reālu rezervi X stundai (diskusija varētu būt tikai par to līdz kādam līmenim – nodaļa , vads , rota) + ļoti laba platforma rekrutēšanai uz PD

      • Pirmkārt tas ir jaunums. Neviens vēl šo pagarināto nav paspējis absolvēt.
       Un paskatīsimies uz reālajiem skaitļiem finišā.
       Neredzu savā lokā nevienu, kas fiziski varētu šo izveikt bez pārtraukumiem.
       Tad ir jābūt bezdarbniekam.

      • Vai joprojām vesela nedēļa tiek veltīta “prezentācijas prasmju” attīstīšanai, lai pēc tam, kaprāli-absolventu rotņiks iemestu kā nodaļnieku kādā no vienībās 😀 ?

       • yes :):)
        tās ekstra 3 nedēļas, kā reiz pielika piļīšanu
        uz knk, kā zināms talāk aiziet aptuveni katrs desmitais 🙂

         • ir jāpagarina. Nav pārāk gudri kaprāli iekš ZS gatavot plānāk, kā kaprāli PD, jo abi dejure skaitās vienādi.
          Jautājums, ja ZS instruktorus gatavos tikai iekš PD sistēmas (pienācīgi ilgi), kurš to var atļauties iziet ?

          Pieliks nedēļzas ZS jik un KNK – ātri ieraudzīa apmeklējuma kritumu un atkal noņems nedēļas nost. Un tā pa apli. Atdodiet OMD. Pēc dembeļa uz ZS aizies kaudzīte ar kaprāļiem un regulāri.

        • Nu, vismaz tas labi, jo, kā pats teici, pat tie, kas pēc nJIK’a gāja savās vienībās kā nodaļnieki, reti kad gāja KNK, vairumā gadījumu vienkārši nav laika, cik esmu runājis. Tad tās 3 nedēļas ir labāk nekā nekas.
         Cita lieta, ka tagad, cik saprotu, ja ZS kaprālis grib dabūt seržantu, tad bez KNK neiztikt, arī tad, ja seržants vajadzīgs speciālista amatam, nevis kājnieku vada seržanta amatam. Tas gan ir interesanti un nedaudz, manuprāt, pārspīlēti, tiesa, nezinu, kā tur beigās palika, vajag vai nevajag 😀

 5. Neatbalstu nekādus obligātos omd. Lai ar to nodarbojas brīvprātīgi tie, kam tas patīk. Uzspiest visiem kaut kādu armijas s*** ir nožēlojami. Ticēt, ka kaut kāds omd X stundas laikā mūs izglābs ir naivi. Viss tas ir fufelis. Kā būs tā būs. Nav pamatojums visu laiku dzīvot bailēs un šausmināties par mēdiju izraisīto feiko ziņu straumi (visās jomās – armija, ko vids, ekoloģija u.c.).

  • Kas mūs izglābs Tavā skatījumā?
   Ko pats darīsi, ja uzbrukums būs? Uz Sibīriju turziņu sakrāmēji?
   Nevajag dzīvot bailēs un šausmināties. Vajag gatavoties. Izraēla vai Dienvidkoreja nedzīvo bailēs, bet gatavība viņiem ir pastāvīga.

  • Pieļauju, ka nodokļus nemaksā, jo tikai mīkstie mīž no VIDa! var dzīvot gan pie visām varām, gan cietumā! Viedoklis atbalstāms. 🤘

  • Es iesaku iet vēl tālāk – nodokļus maksā tie kam tas patīk. Ir naivi ticēt, ka naudas pietiks visam un visiem tāpēc nav jēgas maksāt nodokļus. Likumus arī var ievērot brīvprātīgi, jo tāpat pilnībā visi tos neievēro.

   • Nu, vai nu galvu smiltīs, vai arī paņemt putina sardeli aiz vaiga vai starp vaigiem, kā nu kuram “miera balodim” labpatiktos mīļā miera labad 😀

  • Nepareizi saprotat to, ko čalis saka. Viņš vienārši uzskata, ka realitāte ir nevis apkārt, bet tikai galvā. Ja kaut kas nepatīk – fake news. Ja kaut kas patīk – real news. Apdraudējuma nav, bet ja arī ir, vienmēr pasaulē mani uzņems un samīļos izguldīs sveši cilvēki, jo tas ir tas, ko viņi dara – savus resursus atdod pa free tiem, kas ir forši. Ja kāds saka, ka eiropā šito bēgli vajadzēs kā lēto vergu, viņš pateiks – fake news. Un kad sastapsies ar realitāti, kuru nevarēs pavilkt zem fake news, vienkārši dzers un runās glupības arī tālāk. Smadzenes ir diezgan staipīgas. Peldēt pa straumi un būt degradētam lūdzējam ir pilnīgi izmantojams dzīves modelis, ja mugura ir lokana. Ir, kas tā ļoti pat var.

  • “Ir arī brīvprātības turpināšana, valsts aizsardzības mācības intensificēšana un arī Jaunsardzes daudz aktīvāka izmantošana. ”

   Obligāta vidējā izglītība + OMD gads kā 13. gads skolā.

   Jaunsardzes aktīvāka izmantošana – kas tas tāds? Ap 44./45. gadu Vācijā mēģināja, eksperimentu neatzīst par pārāk veiksmīgu. Āfrikas konfliktos bērnus arī regulāri izmanto, vai tas ir līmenis, uz kuru gribam tiekties?

   Tā noteikti nav intervija, bet viedokļa raksts, kur nodaļu virsrakstos ir jautājumi. Intervijā jābūt interakcijai starp abiem dalībniekiem, bet 3zvaigžņu ordenis laikam traucē.

  • Jaunas tēzes:
   =1,5 gads lai nerodas “caurumi”. To novērš ar iesaukumu parklāšanos par pamatapmācības laiku, kas ir 3 mēneši (dembeļi demobilizējas, kad jaunie pabeiguši učebku) kopējo dienesta laiku tas neietekmē. 1,5 gads ir dienesta laiks speciālistiem uz īpašiem noteikumiem. Vispŗīgi pietiktu ar 8-12 mēnešiem.
   -pārapmācība reizi gadā? comon baby, Tagad likumā jau ierakstīta iespējamība rez.karavīriem pārapmācīties vienu reizi 5 gados. Ja Bijušajam zs ar to pietiek, kāpēc pēc omd vajag biežāk? Nekādas problēmas refrešot integrējot rezervi pēc OND ZS bataljonos (stāties zs nav obligāti).
   – uzturēšanas izmaksām 50K eur uz 1 OMD var piekrist, sākotnējiem ieguldījumiem nē, bet skaidrs būvnieku lobijs grib savu.
   – Izformēt PD vienības? To nevajadzēs, vajadzēs papurināt štābus uz visādas blakus struktūras, kurās sēž PD un nodarbojas ar visu ko nemilitāru. Nemilitāras vai pusmilitāras lietas var būt vajadzīgas, bet tur jāliek mil.pensionārus kā visā pasaulē to dara. 300 instruktorus VAMam atrada? Atradīs 300 priekš OMD. 1 PD instruktors uz 10 omd + HQ. Mācību proces standartizēts, metodoloģiskā piepūle varētu būt ar pirmajiem iesaukumiem. Nav teikts ka jābūt 3000 omd jau no paša sākuma. var sākt ar 1000 gadā.

   Nu šitais ir uz Garisona sirdsapziņas, katrs var salīdzināt ar savu pieredzi
   “Vienā teikumā, atskatoties, ko līdz šim esam izdarījuši – mums tie spēki ir aptuveni 18 tūkstoši, visi ir apģērbti, ekipēti un apmācīti. Šo laiku esam veltījuši tam, lai mums nebūtu papīra armija, bet lai tas, kas ir, būtu labas kvalitātes. Un tā tas arī ir. Regulāri testējam kaujas gatavību, tiek veiktas negaidītas kaujas gatavības pārbaudes, tai skaitā Zemessardzē. ”

   PS Pilnīgi var jūst, ka VS vēl nezina ar kādiem uzskatiem par OMD būs jaunais ministrs.

   • Jā, šīs spārnotās Garisona domas es arī piefiksēju intervijā. Žurnāla Ir pārsvarā liberālajam lasītajam, kas pieradis katrā žurnāla numurā iepazīties ar teātra un mākslas pasaules jaunumiem, nu ir papildu arguments – kādēļ iet dienēt un vispār interesēties par valsts aizsardzību, ja mūs sargā 18 000 labi ekipēti un profesionāli apmācīti karavīri?

    • Žurnāls ir ir ar maksas saturu, Bērziņa un šis raksts – abi gatavinoši – ir bezmaksas. Fiksējam blociņā visu, kas krīt ārā no tendences.
     Apmaksā pasūtītājs?
     Pozitīvi, es par

    • Visu cieņu, bet šis nu gan nav patiess Ir apraksts. Neesmu sajūsmā, bet tur teijāteris ir max 6 lpp. beigās.
     Kamarāds ir rokās turējis, jeb čukča ņe čitaķeļ?

    • “Ir” auditorija ir izglītota un liberāla, kura viegli pacieš sāpīgus, bet vajadzīgus lēmumus. Viss slēpjas argumentācijā. Ja lasītājam paskaidros, ka Latvijai vajadzīgs ~50k karaspēka rezerves ar militāro izglītību, lai spētu noturēties ~30 dienas, kamēr ierodas sabiedrotie, auditorija sapratīs.
     Bet izskaidrot, ka Zemessardze nespēj aizstāt OMD, dēļ tā, ka štābs nespēj nodrošināt mācību plānu un zemessargs nespēj ierasties uz visām nodarbībām, ir pagrūti.

   • Negaidītās kaujas gatavības pārbaudes zemessardzē – tās tiko atļāva, vai arī vēl tikai procesā, ģenprokuratūra varētu painteresēties, vai ko nelegālu VS nedara 😉

     • Katrs cilvēks, kas ir iepazinies ar Zemessardzes un Darba likumu, zina, ka, ja zemessargu var izsaukt uz mācībām līdz 5 dienām gadā, kas parasti arī ir Namejs un/vai kāda apmācības nometne. Tādējādi, ja iztērēs šīs 5 darba dienas trauksmes pārbaudēs, tad tās būs iztērētas. Plus, vienības komandierim ir jāķēpājas ar birokrātiju, lai darba devējs zemessargam izmaksātu algu.
      Sekojoši, ir prognozējams, ka negaidītās trauksmes visprognozējamāk ir gaidīt brīvdienās.
      To pamaina tie gadījumi, kad ir ieviesta ārkārtas situācija – mums Covid19 sakarā tas notika jau 2x. Tad zemessargus var izsaukt, kā pagadās, un pat īsti neizmaksāt kompensācijas. Es gan neesmu pamanījis, ka tas šādi tiktu izmantots.

      • neizmaksāt kompensācijas – es biju domājis, ka tad ir vienkārši DUI, nevis pilnā alga, par kuru darba devējam atlīdzina 50 EUR.

       • regulāri šo vingrinot, zemessargi zaudēs konkurētspēju darba tirgū un cipars slīdēs uz leju, nevis augšu

        • Jā, tā ir vēl viena ēnas puse tam, ka dienests netiek uzskatīts par vispārēju lietu. Man kā darbiniekam ir tiesības pieprasīt, lai man izmaksā visu algu, bet darba devējs dabūs atpakaļ 50 EUR dienā – t.i., viņš sāk apmaksāt mācības + vēl viņam ir jāiespringst, lai tos 50 EUR dienā dabūtu atpakaļ. Tas būtu ok, bet ar citiem darbiniekiem viņam tādu klapatu nav, un, attiecīgi, gribot labu, valsts ir sakārtojusi likumus tā, ka zemessargu konkurētspēja darba tirgū samazinās.

         Alternatīva ir – izmantot savu atvaļinājumu, vai ņemt bezalgas atvaļinājumus – ne viens, ne otrs variants īsti nav ok.

         • vai nu tāda kompensācija, ka DD spiež iestāties ZS, vai arī obligātums. Bet arī pēc OMD jābūt kādiem bonusiem, jo tie, kas nav dienējuši, nevazāsies pa refresher mācībām, potenciāli vairāk būs darbā un pelnīs uzņēmējam

          • nodokļi…
           būtiskas nodokļu atlaides dienējušajiem un par bērniem.

      • Iedomājies paralēlo pasauli, kur kazarmās sēž 20gadnieki, kuriem nav citu uzdevumu, kā mācīties šaut un sargāt valsti. Nav birokrātijas un kaujiniekiem krikas mugurā, var pat paskriet ar piekrāmetu mugursomu visi ~ vienādā tempā, nav jāapzvana entie “es jau labprāt, bet šoreiz nav laika – apsolīju palīdzēt gurķus marinērt”. Fantastiska pasaka. Kaut kāds procents no šiem pēctam nonāktu ZS un jau daudz ko zinātu un prastu, nevis neko nezinoši saņemtu guļammaisu, kur jāņos meitas mīcīt 1x gadā for free un skaitīties pēctam tikai uz papīra.

     • Da nē, domāju, ka tiešām negaidītās gatavības pārbaudes izskatīsies pavisam vienkāršas – rotas čatiņā RK uzraksta, ka 30min laikā vajag ping-back no visiem, kas ziņu saņēmuši un gatavi ierasties batiņā pēc pirmā svilpiena X stundu laikā, attiecīgi, savāc info, kurš saņēma ziņu un vai/kad būtu gatavs ierasties un, pēc tam, pēc tik un tik stundām ierodas batiņā/pulcēšanās punktā tie, kuri uz to brīdi to fiziski arī var.
      Tas arī viss, nedomāju, ka baigi sāks raustīt ZS batiņus, tas ir nereāli to prasīt no zemessargiem katru sestdienu :-D.
      Vot pus-aizmigušos štāba beņķu deldētājus, tos vajadzētu gan ik pa laikam paraustīt, lai ierodas PD štābs pilnā sastāvā un vietas, bet zemessargus gan šitā raustīt vajadzētu ne biežāk kā reizi/divas gadā ja viss pa mierīgo, biežāk, ja utainie aiz robeža turpina ņemties kopā ar tarakānu.
      Pagājušajā gadā, ja nemaldos, dažas reizes dažā labā batiņā bija gan apziņošanas-gatavības pārbaudes, gan fiziskās ierašanās pārbaudes, tā ka, pa lielam, viss jau pamazām notiek.

   • Nelielas vienības pie esošajiem ZS batiņiem maksātu tik, cik konteineru pilsētiņa kazarmām – mācību infrastruktūrai jābūt ZS vajadzībām, kas g.k. ir nedēļas nogalē, t.i. pa nedēļas vidu nav noslogota. Nedēļas nogalē OMD mežā vai palaisti mājās.

   • Intervijas svarīgākais teikums, manuprāt, ir šis:

    “Un, protams, lielākais jautājums ir, vai tā brīvprātība arī vienā brīdī neapsīks. Tāpēc es tagad neteiktu neko. Mēs saliksim skaitļus””.

   • Bļe, vajadzēja Garison Namejā atgādināt, kur ir viņa vieta, kad bija tāda iespēja, nu galīgi čalis sūdu runā tagad 😀

  • “mums tie spēki ir aptuveni 18 tūkstoši, visi ir apģērbti, ekipēti un apmācīti”

   8k ZS – visi 100% apmācīti?
   7k PD
   3k rezerves karavīru, kur mazus simtus gadā mēģina savāk uz mācībām, un neizdodas, bet vajag 1x 3g vai 5g, t.i. 600-1000 gadā.

   “Nebūs laika 1mēnesi mobilizācijai” – atkal noliek MI un sabiezina krāsas mob ilgumam. Lēnie igauņi var 24h, mums vajag mēnesi

   “Omd vajag 1.5gadus” tad jau līdz galam – 2g armijā un 3 flotē. Ja kājnieka apmācībai vajag 9m=270d (otri 9m kaujas dežūra), tad no 8k ZS jāskaita nost kādi 80%, kam nav 270dienu pamatapmācības + refresher gadu garumā.

   Pārmaiņas acīmredzamas, vēlviens pendeļu kurss un būs sasniegts vajadzīgais

  • Ievērības cienīga arī argumentācijas/viedokļa maiņa – nevis “par OMD runā tikai kremļa aģenti” uz “viens no variantiem” ar cipariem

  • That is some nonsense right there.
   You need one professional instructor for every four conscripts? Bullshit.
   In reality, you need about 20-30 instructors per battalion.

 6. 700 PD karavīri nepieciešami 3000 soldžeru apmācībai. = brigādei kapu zvani.
  Tiešām ? Viens PD uz 4 pax ?

  a ja sāktu ar 1000 gadā?

  Paralēlajā pasaulē Mirbaha k-gs plāno rekrūtēt, apmācīt, algot utt. 240 instruktorus.
  Kungi, man liekas, ka šis resurss būtu kā reiz pietiekams priekš 3000 soldžeriem.
  Un, kas interesanti – jau ieplānots un iebudžetēts.
  https://jauns.lv/raksts/zinas/482253-piedava-pievilcigu-un-konkuretspejigu-darbu-aicina-pieteikties-135-pretendentus-valsts-aizsardzibas-macibas-pasniegsanai

   • Kungi, nu vai tad neredzat, ka te histērija ierēdņiem un jau atklātus murgus ģenerē. Kā mamzeles, kurām negribās ciemos braukt – mašīnai rati nokritīšot, galva sāpēšot, cienastā neesot ko ņemt līdz, beztam ir svētdiena, ciemos iet piektdienās, nav laika uzkrāsoties, telefonam baterija tukša, mati nav krāsoti un tā tālāk. Tas labi, jo process ir sācies. Kaut kādā brīdī sapratīs, ka var 1:10, ka labāk nevis mācīt VAMzaķus, bet OMD koncentrēti iebarot ar prognozējamu rezultātu 9 mēnešos kosmisku zināšanu apjomu.

  • Nu, Mirbahs garavs ņemt studentus, kas meklē sevi, sievietes bez priekšzināšanām, apsargus, kas meklē piepelnīšanos utt “galvenais attieksme”(c) Tomēr karavīru var apmācīt tikai kvalificēts karavīrs. Viss nepieciešamais atrodams ZS vienību štābos, kuru personālu vnk jāatbrīvo no birokrātijas un papīru kalniem (excel žņaugiem). Viņi to var.

   • Karavīru apmacībai der instruktors, kuram jau ir vidējā izglītība un kurus jau var ņemt no omd sistēmas, kuri sekmīgi pabeiguši jaunākā instruktora kursu. Var likt kā nodaļniekus. Reizē iegūtu praksi nodaļas vadīšanā un nodarbību pasniegšanā. Vada seržanti jau PD.
    VAMam instruktori bez pedagoģiskās izglītības, man šķiet, neder, jo grib sakrustot ezi ar dzeloņcūku. armijā nodarbības atļauts pasniegt instruktoriem un virsniekiem, izglītības sistēmā- pedagogiem. Rezultātā arī ir problēmas ar VAM pasniedzējiem.

   • es par to, ka Mirbahs šajā stāstā nodedzinās algu budžetu visam vajadzīgama OMD PD stafam priekš vismaz 1000 pax apmācīšanas.

    • Mirbaham ir uzdevums uzbūvēt VAMzaķu konveijeri. Lamāt par to, ka viņš šo resursu netērē uz OMD, ir nekorekti. Visi jautājumi pie tiem, kas dod uzdevumus. Deepstate tradīcijas pie mums nav, un vai vajag???

     • Neviens tak nelamā.
      Tikai norādīju, ka “naudas priekš OMD nav” apstākļos (Pabriks, Garisons, Kalniņš (c)), Mirbaha kantoris noēd precīzi OMD vajadzīgo instruktoru budžetu. Jautājums deep steitam – mums vajag vamzaķus vai jēdzīgi apmācītus rezerves karavīrus.

      • būtiska nianse – VAM noēd OMD budžetu, bet no kurienes dzemdēt OMD instruktorus? no studentu, sieviešu un apsargu vidus kā VAM nesanāks, ar patriotismu nepietiks.
       VB piedāvātais variants izkratīt no štābiem – varēs izkratīt štata vietas, bet ne saturu, ja interesā kvalitāte.
       Likvidēt/atdot IZM VAMu – jo ātrāk, jo labāk, bet tas nedos OMD rīt uz brokastlaiku

       • un kur ņems instruktorus (nodaļniekus), kas komandēs vamzaķus, ja piepeši šos rezerves karavīrus steidzami vajadzēs ? 🙂
        man ir ātrā ideja.
        Pēc omd lēmuma pieņemšanas atlasa un iesauc 200-400 nākamos instruktorus.
        Pēc 6 mēnešiem +- būs uzcepti, varēs komandēt nākamā iesaukuma soldžerus.

    • VAMs ir darbības imitācija ar maksimāli maz asumiem tiem, kas to organizē. Tas ir nevis drošības stiprināšanai, bet organizatoru krēsla kāju stiprināšanai un atskaitēm gada beigās. Tas ir tā kā audzēt kartupeļus kaut kādā hipsterīgā vannā vasarā uz balkona – cena kā trifelēm, garšo kā parasti kartupeļi, bet ir maz. Forši bildēm instagramā, darbības imitācija, bet jēga nekāda. Tā vietā varētu uzvilkt zābakus, uzart lauku un iestādīt kartupeļus kā pienākās. Bet ak vai – traktoru jādabū, zemi jāsarunā, kājas būs netīras, kads paslīdēs ar ģīmi iekritīs dubļos – panckas netīras un galīgi neforšs instagrams. Un kam interesē, ka būs kartupeļi ēšanai? Ir tak Maxima – 5.pants – pērc drošību un kartupeļus katru vakaru ērti un skaisti.

 7. “Vai lēmums atcelt OMD bija kļūdains? Kāpēc?
  Kļūdains, jo… ”
  Pamodos ar domu, ka droši vien šīs vietas dēļ VB telegramma netika publicēta.

  • Ļoti ērti, ka NRA ir antivakseru laikraksts, gaismas spēkiem tajā nav jādiskutē.
   Un vispār – Saeima eto ņe mesto dļa diskussij

 8. Vēl viens “špikeris” , ka varētu paaugstināt rezervistu skaitu ekseļos ( jeb mēģinājums
  uzlikt ielāpu- protams, ka labāk, nekā nekāda apmācība tiem, kuri gatavi aizstāvēt dzimteni, bez un jebkādas iepriekšējās militārās apmācības(:

  https://jauns.lv/raksts/arzemes/486657-foto-ukrainas-civiliedzivotaji-ar-koka-ak-47-atveidojumiem-trenejas-iespejamam-karam?utm_source=delfi.lv&utm_medium=widget-include&utm_campaign=Links-in-partner-sites

  • Pirms 5 gadiem Bergmanis slēdza kautkādu sadarbības līgumu ar mednieku asociāciju. Pēc tam nekas nav dzirdēts par sadarbību, bet tā ir opcija. Atlasīt uzticamus mednieku kolektīvus un iekļaut NBS sastāvā (tikai jādomā – zemessardzē vai kāregulārās vienības). Tas būtu elegants un oriģināls gājiens un palīdzētu sasniegt skaitliskos mērķus.

   • Tā ideja par mednieku iesaistīšanu nāca no manis. Politiķi to ideju pārtvēra un sāka izmantot (ne tikai Bergmanis). Bet saprata, ka tas nav aktuāli politiskās karjeras virzīšanai.
    Tagad ir savādāk, tagad (kad Ukrainā ieroču veikalos ir izpirktas visas patronas), tas kļūst aktuāli.
    Ko es noskaidroju pēdējo divu dienu laikā – pagastos (pilsētas bremzē) Latvijā mednieki nostiprina savstarpējos kontaktus, kopā ar gatavniekiem (kuriem nav ieroču) veic apziņošanu shēmu un koordinācijas nostiprināšanu, vietējie pagastos savstarpēji runā (koordinē) savstarpējo sadarbību Xstundā. Diemžēl to dara cilvēki individuāli, nav koordinācijas un iniciatīvas no pagastu varas pārstāvjiem.
    Bet vajag!
    Ir jābūt tā, ka katrā pagastā pagastvecis visiem saviem pagastniekiem izskaidro, ko darīt Xstundā, pagasta vecim ir jābūt skaidram, cik ir pretoties spējīgi veči, cik pagastā ir mediķi, paramediķi, citi ar medicīniskajām zināšanām, vai pagastā ir rezervē konservi, makaroni. Kur vajadzības gadījumā varēs uztādīt medtelti, kur varēs veikt medicīniskās operācijas un medicīniskās manipulācijas.
    Vai pagastā ir pietiekams daudzums binšu, medpreperātu rezerves (lai uzņemtu un izvietotu un efektīvi ārstētu ievainotos karavīrus) un tamlīdzīgi.
    Vai ir BUB (brīvprātīgie ugunsdzēsēji).
    Vai ir apzināts mednieku kolektīvs un cik ilgā laikā izveidos pašaizsardzības spēkus pret tiblu izvarotājiem, marodieriem, slepkavām un laupītājiem?!
    Un vēl un vēl, vēl daudz faktori. Kuri ir izpildāmi, vajag tikai iniciatīvu.

   • Es uzskatu, ka šobrīd situācija tāda, ka visus pēc veselības derīgos vītņstobru garstobra ieroču īpašniekus ZS būtu jāiesaista obligāti. Pretējā gadījumā zaudēs ieroča licenci.

  • vai UA koka automatščiki ir mazāka lielgabalu gaļa nekā vīksnes aprakstītie 30-diennieki? ukraiņu teritoriāļus frontes pirmajā līnijā visticamāk neplāno izmest, atšķirībā no lv rezerves karavīriem, kas būs zīmēti kā pilntiesīgi kareivji

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.